Experiment Stockholm in Bilbao

Experiment Stockholm in Bilbao

Färgfabriken's project Experiment Stockholm was presented as an example of how you can use art and culture in a transition to sustainable urbanism. Jan Rydén from Färgfabriken shared experiences and reasons for cities and municipalities to cooperate with artists and art institutions during the "Reflective Cities" session at The 8th European Conference on Sustainable Cities & Towns was hosted by ICLEI – Local Governments for Sustainability, the Basque GovernmentBizkaia County Council and Bilbao City Council.
The conference brought together 800 european mayors, planners, scientists and city makers.


#Basque2016  #experimentstockholm #fargfabriken

b2ap3_thumbnail_Jan-i-Bilbao.jpg

 

Fortsätt läs mer
5830 Träffar

Över 200 beslutsfattare pratade infrastruktur på Experiment Stockholm

Över 200 beslutsfattare pratade infrastruktur på Experiment Stockholm

 

En bättre sits för Östra Mellansverige

Den 23 oktober samlades över 200 politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet på Färgfabriken för att diskutera mål, funktioner, brister och förslag på prioriterade åtgärder som behövs för att utveckla transportsystemet och sambanden i regionen, genom projektet En Bättre Sits, som drivs av Mälardalsrådet. En bättre sits omfattar sju län – Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Östergötland och Gotland – regionen Östra Mellansverige. Här bor 40 procent av Sveriges befolkning, här skapas 46 procent av landets BNP och över 1,8 miljoner personer pendlar till jobbet. Arbetet bygger på att man kommer överens över block- och partigränserna.  

I ett par års tid har politiker och tjänstemän från hela regionen arbetat med att ta tempen på det regionala transportsystemet och identifiera nutida och framtida behov.

b2ap3_thumbnail_malardalinfra9351.jpg
200 politiker, tjänstemän och representanter för regionens näringsliv tog del av utställningen Experiment Stockholm som en del av konferensen.

Gemensamma behov av infrastruktur

Tillgängligheten både mellan de regionala kärnorna och Stockholm samt transportsystemets robusthet är det viktigaste. Knyts länens kollektivtrafiksystem ihop, blir de mer användbara och kan nyttjas av fler. Detta är nödvändigt eftersom allt fler människor pendlar allt längre. I denna utveckling har bilen varit framträdande. Men målet är att fler ska åka kollektivt.

Inom godstransportområdet finns det stor potential i att göra mindre åtgärder: Förlänga mötesspår, bygga bort backar och höja broar för att optimera befintligt system. Samverkan är en nyckel till att komma framåt och ge rätt förutsättningar.

Vad händer nu?

I ett första steg ska prioriteringarna till systemanalysen listas. När den är klar lämnas den över till Trafikverket som regionens samlade syn. Under 2016 väntas en infrastrukturproposition och 2018 väntas regeringen ta beslut om en ny nationell trafikplan från 2017 till 2029.

Några röster från konferensen

Håll fast vid resenärsperspektivet! Tänk ur deras perspektiv först! Vad är det vi ska göra för att resenärerna ska få en bättre vardag?
Mats Gunnarsson (MP) Region Örebro län.

Vi ska ersätta politiska låsningar med praktiska lösningar!
Kristoffer Tamsons (M), ordförande i En Bättre Sits och trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting

Vi måste skapa goda resandemöjligheter tillsammans! Man ska kunna leva ett bra liv var man än bor i regionen.
Bertil Kinnunen (S), Landstinget Uppsala län

Sjöfarten måste öka! Våra hamnar måste användas på ett bättre sätt. Järnvägen kommer inte att räcka till.
Viking Jonsson (S) Regionförbundet Sörmland om godstransporterna i Östra Mellansverige.

b2ap3_thumbnail_malardalinfrastrukturdag8825webb.jpg

 Foton: Lasse Skog/Mälardalsrådet

Fortsätt läs mer
7332 Träffar