Ny film från New Urban Topologies Alexandria!

En ny film om New Urban Topologies Alexandria. Filmen är en sammanfattning av hur New Urban Topologies genomfördes i Alexandria. Den vill ta upp övergripande frågeställningar som gäller många städer och platser i vår värld.

Den 20–24 februari 2013 genomförde Färgfabriken tillsammans med Gudran, vår Egyptiska partner i New Urban Topologies projektet, en omfattande workshop i Alexandria om dialog, kommunikation och medborgardeltagande i stadsplaneringsprocesser. Deltagarna bestod av kommunrepresentanter, arkitekter, stadsplanerare, skolor, studenter, aktivister och medborgare från Alexandria, östra Jerusalem, Beirut, Jakarta och Stockholm. Initiativet har en stark koppling till den pågående demokratiska processen i Egypten och den senaste workshopen är ett resultat av deltagarnas efterfrågan på en uppföljning och fortsättning på arbetet som New Urban Topologies genomfört på platsen.

New Urban Topologies är ett ambulerande projekt för  demokrati och stadsutveckling initierat av Färgfabriken. Se mer på vår projektsida, New Urban Topologies.

Fortsätt läs mer
  9781 Träffar

New Urban Topologies återvänder till Alexandria.

När New Urban Topologies/NUT – Färgfabrikens internationella program för urban utveckling – besökte Alexandria för första gången, 2011, ville projektet hitta olika sätt att omvandla försummade stadsmiljöer till positiva kulturella värden för staden och dess medborgare.

När vi nu, i februari 2013, återbesöker staden vill vi undersöka nya kommunikationsvägar mellan stad och invånare

NUT Alexandria del II har en stark koppling till demokratirörelsen i Egypten och kommer framförallt att utgå från deltagardemokrati och kommunikation. Ambitionen att identifiera möjliga kommunikationsmöjligheter eller utmaningar relaterade till informations-och kommunikationsteknik (ICT). Med andra ord, NUT vill undersöka om ICT kan vara verktyget som etablerar och förbättrar dialogen mellan de lokala myndigheterna och medborgarna samtidigt som det blir ett instrument för invånarna att uttrycka sina åsikter.

NUT Alexandria del II genomförs 21–23 februari 2013. Mer information om besöket kommer snart att finnas tillgängligt här.

Färgfabriken har sedan hösten 2010 arrangerat seminarier, stadsvandringar och workshops i ett flertal städer inom ramen för det internationella demokratiprojektet New Urban Topologies, NUT. Till dags dato har NUT besökt sju olika städer. Mer om projektet, rapporter från besöken och ett rikt bildmaterial finns här. 

Fortsätt läs mer
  8450 Träffar