Färgfabriken tillbaka i Alexandria!

Färgfabriken har vid två tidigare tillfällen besökt Alexandria. Första gången, knappt ett år efter den egyptiska revolutionen, möttes konstnärer, arkitekter och studenter i Alexandria för att diskutera stadens historia, identitet och framtidspotential. Projektet är en del av Färgfabrikens internationella satsning New Urban Topologies, som fokuserar på stadsplanering och demokrati.

Syftet med New Urban Topologies i Alexandria var att skapa en helhetssyn på staden och få till möten mellan olika professioner och städer i regionen. På plats fanns också deltagare från Kairo, Amman, Beirut, Istanbul, Damaskus och Stockholm, med representanter från såväl aktivistgrupper, konstnärer, akademiker, politiker som stadsbyggnadskontor.

Den 28-30 september håller Färgfabriken ett tredje workshop i Alexandria denna gång med fokus på Kafr Ashrys förlorade offentliga platser. Utifrån aspekter som hållbarhet, säkerhet och återvinning kommer man undersöka kvinnor och barns behov.

 

Fortsätt läs mer
  8455 Träffar

Ny film från New Urban Topologies Alexandria!

En ny film om New Urban Topologies Alexandria. Filmen är en sammanfattning av hur New Urban Topologies genomfördes i Alexandria. Den vill ta upp övergripande frågeställningar som gäller många städer och platser i vår värld.

Den 20–24 februari 2013 genomförde Färgfabriken tillsammans med Gudran, vår Egyptiska partner i New Urban Topologies projektet, en omfattande workshop i Alexandria om dialog, kommunikation och medborgardeltagande i stadsplaneringsprocesser. Deltagarna bestod av kommunrepresentanter, arkitekter, stadsplanerare, skolor, studenter, aktivister och medborgare från Alexandria, östra Jerusalem, Beirut, Jakarta och Stockholm. Initiativet har en stark koppling till den pågående demokratiska processen i Egypten och den senaste workshopen är ett resultat av deltagarnas efterfrågan på en uppföljning och fortsättning på arbetet som New Urban Topologies genomfört på platsen.

New Urban Topologies är ett ambulerande projekt för  demokrati och stadsutveckling initierat av Färgfabriken. Se mer på vår projektsida, New Urban Topologies.

Fortsätt läs mer
  10017 Träffar