Förstudie för New Urban Topologies i Burma.

Färgfabriken reser till Yangon i Burma/Myanmar den 23-28 november for att undersöka förutsättningarna för ett New Urban Topologies-projekt där under 2015. Vi planerar att träffa Myanmar Peace Center, stadsbyggnadskontoret, Yangon Heritage Trust, Sveriges ambassad samt aktivister, studenter och universitetslärare.

Färgfabriken har sedan nästan två år byggt ett nätverk av kontakter i landet. Besöket finansieras av Svenska institutet.

Färgfabriken anser att ett NUT-projekt i Burma/Myanmar ar viktigt eftersom landet befinner sig i ett politiskt övergånsskede, eftersom stadsmiljön är under starkt exploateringshot och migrationen till städerna kraftigt växer, samtidigt som det finns ett rikt kulturarv att bevara och utveckla.

Fortsätt läs mer
  8373 Träffar

Färgfabriken tillbaka i Alexandria!

Färgfabriken har vid två tidigare tillfällen besökt Alexandria. Första gången, knappt ett år efter den egyptiska revolutionen, möttes konstnärer, arkitekter och studenter i Alexandria för att diskutera stadens historia, identitet och framtidspotential. Projektet är en del av Färgfabrikens internationella satsning New Urban Topologies, som fokuserar på stadsplanering och demokrati.

Syftet med New Urban Topologies i Alexandria var att skapa en helhetssyn på staden och få till möten mellan olika professioner och städer i regionen. På plats fanns också deltagare från Kairo, Amman, Beirut, Istanbul, Damaskus och Stockholm, med representanter från såväl aktivistgrupper, konstnärer, akademiker, politiker som stadsbyggnadskontor.

Den 28-30 september håller Färgfabriken ett tredje workshop i Alexandria denna gång med fokus på Kafr Ashrys förlorade offentliga platser. Utifrån aspekter som hållbarhet, säkerhet och återvinning kommer man undersöka kvinnor och barns behov.

 

Fortsätt läs mer
  8216 Träffar