Våra besökare tycker till om Stockholms framtid.

En central del i utställningen Stockholm on the Move är invånarnas egna tankar om hur vår region ska utvecklas. Därför har vi skapat en "Tyck till-vägg" i utställningen där besökarna kan teckna ner sina idéer, åsikter och drömmar om framtiden. Bidragen byts kontinuerligt ut och samlas i vårt arkiv.

Så vad tycker då stockholmarna?
Vattenperspektivet är något som många lyfter fram. Stockholm är en stad som genomströmmas av vatten, varför använder vi det inte i högre grad eller på ett bättre sätt? Frågar sig flera av besökarna.
"Bygg ut den kollektiva båttrafiken i Stockholm, använd Hamburg som förebild", tycker någon.
"Förena Stockholms delar med massor av olika typer av båtförbindelser - linjefärjor, motorfärjor, färjor för gående, cyklister, bilar", menar någon annan.


Vattnet som en ny stadsdel kanske är framtidens melodi? (Collage: Vulnerability, Stockholm on the Move)

Kanske är en utveckling av färjetrafiken en av lösningarna för kollektivtrafiken i Stockholm? Något som skulle kunna avlasta den i nuläget underdimensionerade tunnelbanan. I Stockholm on the Move är en närmare anknytning till vattnet något som är klart överrepresenterat i besökarnas önskemål inför framtiden.


Framtidsscenariot "Stockholms gemensamma vatten" undersöker hur vi på olika sätt kan använda oss av vattnet som strömmar genom Stockholm. Foto: Fredrik Sweger.

Många har också åsikter om vad som prioriteras i stadsrummet. Flera är trötta på gallerior och storbyggen. Gemensamt för många av bidragen är också behovet av ett tydligare medborgerligt perspektiv i planeringen och utformandet av staden och dess infrastruktur.
"Sätt makten över arkitektur och stadsplanering i medborgarnas händer - på riktigt."
Någon riktar sig också direkt till makthavare och planerare: "Vem planerar ni för? Vem har rätt till staden? Var är brukarnas perspektiv?"

Men åsikterna skiljer sig också åt mellan oss Stockholmare, en del vill skapa en bilfri innerstad och cykelmotorvägar likt i Köpenhamn: "Våga skapa en innerstad fri från privatbilism! Götgatan har idag 6 filer för bil medan gångare och cyklister trängs längs med husväggarna - är det framtiden?" Medan andra vill ta bort cyklismen till förmån för bilismen innanför tullarna: "Ta bort cykelvägarna från de centrala delarna av city, förvirrar både bilister och gångtrafikanter."


Vem prioriteras i staden och vem bör prioriteras? Frågar sig många av besökarna i utställningen.

Tyck Till-väggen i utställningen fortsätter att fyllas på och bytas ut varje dag. Ta chansen att lufta dina åsikter, tankar och konstruktiva idéer om din stad. Antingen direkt i utställningen på Färgfabriken eller genom vårt "Tyck till" initiativ där du dessutom kan bidra med film eller bildmaterial.

Stockholm on the Move pågår t.o.m. 24 mars 2013, utställningen är öppen tor-sön, 11–16. Välkomna!


Foto: Fredrik Sweger

Fortsätt läs mer
  13427 Träffar

New Urban Topologies i Indonesien – 6–20 december 2013.

Färgfabriken befinner sig nu i december på ön Java, Indonesien, där vi under två veckors tid besöker städerna Jakarta, Bandung och Yogyakarta. Resan är det första steget mot ett möjligt framtida NUT-projekt på Java.

Indonesien har genomgått en enorm förändring sedan jag var där under mitten av 1980-talet. Jakarta närmar sig en 20-miljoners stad och detta innebär, som på många andra platser i världen, ett smärre kaos när stadens alla invånarna rör sig över gatorna. Motorcyklar svärmar genom den täta trafiken på gatorna. En informell kår av självutnämnda ”trafikpoliser” med visselpipor försöker skapa ordning i kaoset.

Indonesien är världens största muslimska land med en kultur som är tolerant och som kan ge inspiration till Mellanöstern. Här finns respekt och samspel mellan olika grupper. Konflikter pågår och det har under perioder varit intensiva konfrontationer. Men parallellt har en demokratisk process formats och växt fram under ca 10 års tid.

Möten med NGO:s, arkitekter och planerare.
Huvudsyftet för resan till Jakarta är att få en överblick och en inblick i hur man tänker kring stadsplanering just här. Det finns många intressanta, tankeväckande och konstruktiva projekt som pågår, bland annat strategier för att  hantera miljökatastrofer. Förändrade vattenflöden och översvämmningar med ofta enorma konsekvenser är en realitet här. Något vi även i Sverige börjar känna på genom de senaste årens översvämningar i våra älvar och floder.

Vi har också tittat närmre på lokala NGO:s arbete med att skapa relationer och konkreta projekt i utsatta slumområden. Vilket kan inspirera oss i vårt arbete med delar av miljonprogrammen på hemmaplan.

Konst och design
Vi har även besökt en konstskola i Yogyakarta, ett campus som har stora likheter med Konstfack. I Bandung såg vi konstutställningar som synkroniserar med den internationella konstscenen. Det finns även en stolthet över lokal design av exempelvis kläder. Indonesien rör på sig och det kommer att påverka oss i Sverige. Det är ett tåg som axellererar och vi bör inte missa det!

Joachim Granit, kreativ ledare Färgfabriken – direkt från Java.

Fortsätt läs mer
  9164 Träffar