New Urban Topologies återvänder till Alexandria.

När New Urban Topologies/NUT – Färgfabrikens internationella program för urban utveckling – besökte Alexandria för första gången, 2011, ville projektet hitta olika sätt att omvandla försummade stadsmiljöer till positiva kulturella värden för staden och dess medborgare.

När vi nu, i februari 2013, återbesöker staden vill vi undersöka nya kommunikationsvägar mellan stad och invånare

NUT Alexandria del II har en stark koppling till demokratirörelsen i Egypten och kommer framförallt att utgå från deltagardemokrati och kommunikation. Ambitionen att identifiera möjliga kommunikationsmöjligheter eller utmaningar relaterade till informations-och kommunikationsteknik (ICT). Med andra ord, NUT vill undersöka om ICT kan vara verktyget som etablerar och förbättrar dialogen mellan de lokala myndigheterna och medborgarna samtidigt som det blir ett instrument för invånarna att uttrycka sina åsikter.

NUT Alexandria del II genomförs 21–23 februari 2013. Mer information om besöket kommer snart att finnas tillgängligt här.

Färgfabriken har sedan hösten 2010 arrangerat seminarier, stadsvandringar och workshops i ett flertal städer inom ramen för det internationella demokratiprojektet New Urban Topologies, NUT. Till dags dato har NUT besökt sju olika städer. Mer om projektet, rapporter från besöken och ett rikt bildmaterial finns här. 

Fortsätt läs mer
  8628 Träffar

Våra besökare tycker till om Stockholms framtid.

En central del i utställningen Stockholm on the Move är invånarnas egna tankar om hur vår region ska utvecklas. Därför har vi skapat en "Tyck till-vägg" i utställningen där besökarna kan teckna ner sina idéer, åsikter och drömmar om framtiden. Bidragen byts kontinuerligt ut och samlas i vårt arkiv.

Så vad tycker då stockholmarna?
Vattenperspektivet är något som många lyfter fram. Stockholm är en stad som genomströmmas av vatten, varför använder vi det inte i högre grad eller på ett bättre sätt? Frågar sig flera av besökarna.
"Bygg ut den kollektiva båttrafiken i Stockholm, använd Hamburg som förebild", tycker någon.
"Förena Stockholms delar med massor av olika typer av båtförbindelser - linjefärjor, motorfärjor, färjor för gående, cyklister, bilar", menar någon annan.


Vattnet som en ny stadsdel kanske är framtidens melodi? (Collage: Vulnerability, Stockholm on the Move)

Kanske är en utveckling av färjetrafiken en av lösningarna för kollektivtrafiken i Stockholm? Något som skulle kunna avlasta den i nuläget underdimensionerade tunnelbanan. I Stockholm on the Move är en närmare anknytning till vattnet något som är klart överrepresenterat i besökarnas önskemål inför framtiden.


Framtidsscenariot "Stockholms gemensamma vatten" undersöker hur vi på olika sätt kan använda oss av vattnet som strömmar genom Stockholm. Foto: Fredrik Sweger.

Många har också åsikter om vad som prioriteras i stadsrummet. Flera är trötta på gallerior och storbyggen. Gemensamt för många av bidragen är också behovet av ett tydligare medborgerligt perspektiv i planeringen och utformandet av staden och dess infrastruktur.
"Sätt makten över arkitektur och stadsplanering i medborgarnas händer - på riktigt."
Någon riktar sig också direkt till makthavare och planerare: "Vem planerar ni för? Vem har rätt till staden? Var är brukarnas perspektiv?"

Men åsikterna skiljer sig också åt mellan oss Stockholmare, en del vill skapa en bilfri innerstad och cykelmotorvägar likt i Köpenhamn: "Våga skapa en innerstad fri från privatbilism! Götgatan har idag 6 filer för bil medan gångare och cyklister trängs längs med husväggarna - är det framtiden?" Medan andra vill ta bort cyklismen till förmån för bilismen innanför tullarna: "Ta bort cykelvägarna från de centrala delarna av city, förvirrar både bilister och gångtrafikanter."


Vem prioriteras i staden och vem bör prioriteras? Frågar sig många av besökarna i utställningen.

Tyck Till-väggen i utställningen fortsätter att fyllas på och bytas ut varje dag. Ta chansen att lufta dina åsikter, tankar och konstruktiva idéer om din stad. Antingen direkt i utställningen på Färgfabriken eller genom vårt "Tyck till" initiativ där du dessutom kan bidra med film eller bildmaterial.

Stockholm on the Move pågår t.o.m. 24 mars 2013, utställningen är öppen tor-sön, 11–16. Välkomna!


Foto: Fredrik Sweger

Fortsätt läs mer
  13702 Träffar