Teckensnitts storlek: +

Regionalt – skala, storskaliga projekt och dess inverkan på stadenDen första seminariedagen under Stockholm on the Moves prolog kretsade kring storskaliga projekt och dess inverkan på staden, stadsbilden och människan som rör sig i staden.

Cecilia Lindahl från SLL inledde med att tala om Stockholmsregionens styrkor och svagheter och presenterade sin övergripande vision om att göra Stockholm till: "Europas mest attraktiva och metropolitiska region". Ett steg mot denna vision är att skapa sk. polycentriska-regioner. En flerkärnig stad med många olika centrum. Frågan är om det skapar en vidare stadsbild, en metropolisk stad, eller om det bara skapar en ny ABC-stad? Mycket tycks bero på hur delarna kommunicerar med varandra och länkas samman.

Anna Pontusson från SL fortsatte med att berätta om situationen och grundförutsättningarna för regional och kollektivtrafiken i Stockholm – tunnelbana, bussar, spårvagnar och pendeltåg. Hon betonar utmaningen i att anpassa transportsystemet efter befolkningsökningen. En reell verklighet, här och nu, som återkommer gång på gång i diskussionerna. Stockholm växer! Och sättet vi väljer att förflytta oss på i denna växande region beror på en mängd förutsättningar. Så hur rör vi oss, och vad är våra valmöjligheter?

"Mobilites do not "happen" or simply "take place"  - Ole B. Jensen (Aalborg University)

Efter att dessa två större institutioner presenterat sig tog Ole B. Jensen över talarstolen med ett större fokus på ett vardags- och individperspektiv. Utifrån begrepet "Staging mobilities" - talade han om två sidor av mobiliteten: "Staging from above" och "Staging from below" - dvs. hur mobiliteten iscensätts uppifrån och hur denna iscensättning sen utageras av den enskilde invånaren i staden. Här möter de stora systemen den sociala aspekten av hur man förflyttar sig i stadsrummet. Rörligheten tycks vara nyckeln till alla relationer, såväl mellan människor som mellan de olika delarna av en stad.

 

Vernissage för årets Beckersstipendiat Elin Behren...
Uppstarten för Stockholm on the Move!

Relaterade inlägg

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://fargfabriken.se/