Nya talare till konferensen Människan i systemet.

Vad har en stressforskare, en transportvetare, en hållbarhetsexpert och en författare att säga om våra liv och hur de påverkar och påverkas av samhällets infrastruktur?

Till konferensen Människan i systemet har vi bjudit in representanter från olika fält för att diskutera och undersöka olika perspektiv på relationen mellan människa och system. Hur mycket styrs våra resmönster av planerares och politikers beslut, och hur påverkar våra egna beteenden de system vi använder oss av? Vilka behov får styra? Hur skapas ett hållbart samhälle i denna växelverkan mellan individuella val och stora planerings- och byggprojekt?

Utöver de talare som tidigare har annonserats är vi glada att lägga ytterligare tre namn till konferensen: Per Hamid Ghatan, Jennie Fridolin och Marcus C Nilsson. Per Hamid Ghatan är hjärn- och stressforskare. Han kommer att tala om hur den mänskliga hjärnan reagerar i de miljöer som infrastrukturen skapar och som vi dagligen vistas i, om intryck och upplevelser och vad resandet och informationsflödet gör med oss som individer. Jennie Fridolin arbetar som Affärsutvecklare på NCC Construction Sverige och ansvarar för den sociala hållbarheten i NCC:s renoveringsprojekt. Hon kommer att tala om hur ett byggbolag kan agera för att bidra till att minska segregation och utanförskap, med utgångspunkt i förändringsarbete i miljonprogramsförorter. Marcus C Nilsson är regionchef på Veidekke Entrepenad och kommer att tala om vad en ökad involvering bland brukarna i planerings- och byggprocesserna skulle kunna leda till.

Övriga medverkande under eftermiddagen är Pernilla Glaser, Yusak Susilo samt Oskar Wallgren. Moderator för konferensen är Christoffer Barnekow.

Läs mer om konferensen och övriga talare här.

Varmt välkomna!


Människan i systemet
Tid: 31 januari 2013, kl. 13.30–17.00
Plats: Färgfabriken, Takvåningen
Språk: Svenska (förutom föreläsningen med Yusak Susilo som är på engelska)

Konferensen har fri entré, men eftersom lokalen bara kan ta emot ett begränsat antal gäster krävs förbokning. Maila karin@fargfabriken.se om du vill boka en eller flera platser. 

Efter konferensen är alla varmt välkomna till vernissagen för Henrik Ekesiöös nya utställning The Propp Show som öppnar kl 17.00.