Reflektioner kring ”community” och Lövholmen i projektrummet

13 masterstudenter från KTH Arkitektur har tagit över en del av vårt projektrum för att dela sina tankar om Lövholmen – och öppna en möjlighet för dig att själv reflektera och dela dina tankar.

”Utställningen är resultatet av en två veckor lång kurs som undersöker idén om begreppet ”Community,” dess användning, relationer och problem. Resultatet är inte det slutgiltiga, utan en inbjudan till en pågående diskussion.

Genom Färgfabriken, har vi undersökt ämnet kring ”Community”, dess utmaningar och möjligheter inom den byggda miljön. Genom att  arbeta tillsammans som arkitekter upptäckte vi att vår viktigaste tillgång i samhällsbygget börjar inte med arkitektur.

Den kommersiella planeringen skapar en distans mellan planerarna och dess medborgare. Kollektivt har vi en stark kraft att forma miljön omkring oss, men vi behöver ett gemensamt språk för att uttrycka oss och göra oss förstådda.

Ett verktyg som bryggar den språkliga förståelsen mellan olika intressegrupper är det viktigaste för den fortsatta utvecklingen av miljön kring Lövholmen. Den här utställningen representerar ett sådant verktyg, den bjuder in alla att ta ett foto, rita på det och hänga det på väggen; en plattform för tankar och reflektioner som jämlikar.”

////

13 architecture students of the master architecture program at KTH School of Architecture has taken over part of the project room to share their thoughts on Lövholmen – and to open a space for you to share yours.

”This exhibition is the result of a two week long orientation course investigating the defintion of Community, its use, relations and problematics. This result is not final, rather an initiation of a continous conversation.

Through Färgfabriken, we have investigated the subject of community, with its challenges and opportunities within the built environment. Working together as architects, we found that our most powerful asset in comminty building does not start with architecture.

The commercial city development has a distance between the developers and its community. Collectively we have immense power to form our own environment, but need a common language to express and to be understood.

A tool of universal communication is the most important factor for the future development of the area around Lövholmen. This exhibition represents this tool, inviting you all to take a photo, draw on it and hang it on the wall; a platfrom of thoughts, reflections and worries as equals”.