Kulturens roll i klimatomställningen

Projektet Lyssna rör sig kring frågor ”om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor”. Vad menar vi med det?

För att kunna vända de negativa effekterna på klimatet behövs inte bara kunskap, utan också ett arbete med att utforska och förstå hur siffror och fakta hänger samman med våra liv och våra känslor. Först då kan man börja behandla känslan av sorg för det som kanske är förlorat, men det ger också möjlighet att finna nytt hopp.

Vi behöver alla navigera i ett överflöd av information och kunskap, och ”vet” en massa saker men inte alltid hur kunskapen kan integreras i vardagen eller hur den kan förstås i ett större perspektiv. Klimatkrisen måste göras till vår egen, alla måste hitta sätt att förhålla sig till den. Alltså måste vi tänka och förstå med hela vårt medvetande, inte bara intellektuellt utan även genom våra känslor och genom olika sinnen.

Lyssna är ett litet steg på vägen mot en ny klimatförståelse, där det ingår att förändra sitt perspektiv från att betrakta jaget och människan som överordnad naturen, till att se oss som en del av naturen. Det är ett arbete som kräver möten över olika gränser och i olika typer av sammanhang.

Här kan vi som kulturaktörer ha en viktig roll. Konstnärliga metoder och uttryck ger verktyg att låsa upp vår föreställningsförmåga. Vi kulturaktörer kan också lära oss mycket av varandra och hur vi på olika sätt har närmat oss frågorna, både praktiskt och filosofiskt.

I februari har därför Färgfabriken med projektet Lyssna medverkat i både det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, genom Svenska postkodstiftelsen, och i Acclilmatize – Ett symposium om museernas roll i omställningen till en hållbar framtid,  arrangerat av Moderna Museet och Mistra Environmental Communication.

Vi tackar arrangörer, medverkande och åhörare för fina samtal och nya perspektiv.

 

Du kan ta del av båda programmen i efterhand:

Postkosdstiftelsens program på folk och kultur: Klimathot och miljöutmaningar – vilken roll kan kulturen spela?

Moderna museets program Acclimatize: Acclilmatize