New Urban Topologies

Cultural exchange through Art and Urbanism

Stockholm on the Move

– idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring.
22 november 2012 – 24 Mars 2013.

Re-designing ecology

Re-designing ecology

De-signing ecology
Our understanding and relation to the ecological system is drastically changing. Once we understood ourselves as being part of it, but today we posses the ability of de-signing the actual ecological system. The capacity of de-signing the ecological system is creating more and more fractions within our societies. Although we will be able to safe thousands of lives with such technologies, we are not able to escape from the demonic obsession of turning such technologies into weapons against each other. De-signing ecology is forcing us to evaluate our moral values as well as designing new hopes and inventing new fears.


Hinterlands

Hinterlands

Hinterlands

Cities grow and landscape continues to be used as sources for resources forthe ever growing global cities. What is the relation between the urbanand rural today? What kinds of ”hinterlands” appear among the growing global cities? Do we want Hinterlands? Is there any wilderness beyond our design of ecology?


Planetary Enterprise

Planetary Enterprise

Planetary enterprise

How much are we aware that our everyday life is strictly connected to a planetary enterprise. Economical perspectives on environment and sustainability? What is the impact of planetary economy on democracy? Can democracy catch up?


Becoming Human

Becoming Human

Becoming Human

We are designing machines and intelligence, but eventually for whom? When will artificial intelligence no longer be artificial? When do robots replace our work. If so, do we become more human?

24 mars 2013, efter fyra intensiva månader, avslutades utställningen och infrastrukturprojektet Stockholm on the Move. Över 200 aktiviteter som workshops, visningar, möten, seminarier och debatter har engagerat Stockholmarna. Projektet och utställningen har fungerat som en mötesplats och en katalysator för frågor kring stadsutveckling och infrastruktur och involverat både beslutsfattare, allmänhet, föreningar, skolor, företag och experter. Många av våra besökare och inbjudna gäster har bidragit med spännande, ofta motsatta, tankar om regionen och vår framtid.

sotm publik2

slutdiskussion10
Elever från Brunnsängsskolan i Södertälje diskuterar och planerar framtidens infrastruktur.

Så varför Stockholm on the Move?
Stockholm är norra Europas snabbast växande huvudstad! Varje dag ökar befolkningen med två busslaster nya invånare. För att rädda klimatet och minska trängseln på vägarna måste vi i framtiden åka mer kollektivt, cykla och gå. Men den plan Stockholmsregionen har idag leder faktiskt till mycket värre bilköer än idag. Trots att vi bygger Förbifart Stockholm. Trots flera andra åtgärder som Citybanan. I Stockholmsregionen pratar vi vackrare än vi planerar. Duger det verkligen? Vem bestämmer och finns det egentligen någon som har en övergripande koll på helheten...?

sotm publik3
sotm publik7

Vi upplevde att det fanns ett behov av att skapa en samlad bild och samtidigt ställa frågor om Stockholmsregionens framtid; Hur planerar vi för att det ska fungera? Vilka är visionerna för framtiden? Hur samspelar dagens stora satsningar med broar, tunnlar och motorleder med kommande behov? Det behövs en fördjupande diskussion om hur vi vill forma vår framtid, det handlar om livskvalitet, ekonomi, politik, identitet och hållbarhet ur både miljömässiga perspektiv.
water 1
Stockholm genomkorsas av stora mängder vatten. Men är vattenlandskapet ett oupptäckt och outnyttjat stadsrum? Detta var en av de möjligheter som utställningen undersökte. Foto: Fredrik Sweger. 

tycktill hemsida
Stockholmarna tycker till om Stockholmsregionens tillstånd och möjliga eller omöjliga framtid. Foto: Fredrik Sweger.

Under utställningsperioden anordnades fyra större konferenser som ställde frågor kring och belyste bland annat internationella perspektiv, finansieringslösningar, människans roll i systemen. Utöver konferenserna hölls det också en mängd andra evenemang som från olika perspektiv försökte belysa begreppet infrastruktur. Programpunkterna innefattade alltifrån inblickar i temporära infrastrukturlösningar från flyktingläger i Libanon, debatter om huruvida lokaltrafiken i Stockholm ska privatiseras eller ej eller workshops där besökarna lärde sig bygga bostäder till bin och andra pollinatörer. Under den sista stora programpunkten möttes politiker, besluftsfattare och experter i en laddad slutdebatt som summerade och blickade framåt.

Mer om utställningen, konferenserna och flera av andra de andra evenmang som genomfördes kan ni läsa i menyn till höger. I bloggen finns också en hel del rapporter och nedslag från seminarier och workshops. Det går också att ladda hem en pdf version av katalogen här.

workshop pollinatorer
Engagerade besökare bygger bon till bin och andra pollinatörer.

En rapport om Stockholm on the Moves genomförande aktiviteter m m. finns att ladda ner här.


Stockholm on the Move 2012-2013 var ett initiativ av Färgfabriken och KTH i samarbete med Brio, Granen, Lindéngruppen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Nacka kommun, Naturskyddsföreningen, NCC, Ramböll, Samfundet St:Erik, SBK Stockholm stad, SL, Stockholm Environment Institute, Stockholm konst , Stockholm Printcenter, Stockholms hamnar, Stockholms Handelskammare, Stockholms Läns Landsting, Sveriges Arkitekter, Sweco, Södertälje kommun, The Bartlett School of Architecture, Trafikkontoret Stockholm stad, Trafikverket, Tyréns, Veidekke, Värmdö kommun, Nordbygg, Trafiksatsning Stockholm. Läs mer om våra samarbetspartners här.