New Urban Topologies

Cultural exchange through Art and Urbanism

New Urban Topologies i Minsk

minsk3

Minsk i Vitryssland förstördes till stora delar under andra världskriget. Stadens återuppbyggnad kom att präglas starkt av 50-tals arkitektur med tydliga Sovjetiska influenser. Under New Urban Topologies genomförande i Minsk 2010 mötte vi engagerande studenter, forskare och tjänstemän som med ett stort engagemang visade upp sin stad och förde livliga diskussioner om dess framtid. En av de frågor som kom upp var de övergivna industriområdena i de centrala delarna av staden. Under projektet utvecklades idéer för att behålla områdenas unika karaktär och för att ge dem nytt innehåll. Den annars viktiga diskussionen som alltid kommer upp i NUT-projekten om det offentliga rummet uteblev då större folksamlingar inte är tillåtna i landet. Mer information om resultaten från workshops och analyser om staden finner ni i boken The Chisinau and Minsk Experience som finns att ladda ner på Färgfabrikens hemsida.

 


Parker som hotas av flashiga nybyggen, förfallna historiska stadskärnor, övergivna fabriksområden och anonyma modulförorter som breder ut sig i rasande fart. Det handlar om utmaningar och möjligheter i Chişinău och Minsk, Moldaviens och Vitrysslands huvudstäder – som var först ut i Färgfabrikens nya satsning New Urban Topologies, eller helt kort NUT.

 

I samarbete med de konstnärliga institutionerna Oberliht och Gallery Ў skapade Färgfabriken en plattform för intensiva samtal kring urban utveckling på plats i Chişinău och Minsk under oktober 2010. Bland deltagarna fanns lokala arkitekter, konstnärer och politiker samt representanter från Stockholms stadsbyggnadskontor, Regionplanekontoret och Kungliga Tekniska högskolan.

De två projekten, Minsk och Chisinau, dokumenteras i publikationen New Urban Topologies: The Chisinau and Minsk Experience. Boken bygger på texter och intervjuer av och med deltagarna i projektet. Läs mer om boken och ladda ner den här.

 


 

New Urban Topologies är ett internationellt projekt och därmed är det mesta av materialet på engelska. Den engelska versionen av NUT, med ett rikt material av både texter och bilder, finns här. På svenska finns dock Rebecka Gordans text "Platsen är politisk – Från Minsk till Alexandria" som kan läsas här.