Färgfabriken söker ny chef!

Färgfabriken är en politiskt och religiöst obunden stiftelse för samtidskonst och arkitektur. Verksamheten bedrivs i en kulturminnesmärkt industribyggnad på Lövholmen i Stockholm. Färgfabriken är också en mötesplats för samtal och dialog, och arbetar även med satellit- och samarbetsprojekt utanför konsthallens väggar. Färgfabrikschefen svarar inför styrelsen och leder en effektiv och erfaren grupp medarbetare samt konsulter, projektanställda curatorer och utställningsvärdar.

Verksamheten

Färgfabriken har sedan 1995 byggt upp en dynamisk verksamhet där konst möter arkitektur och aktuell samhällsutveckling. Den gränsöverskridande verksamheten sker på Färgfabriken, nationellt och internationellt i form av utställningar, samtal, workshops och internationella samverkansprojekt. Färgfabrikens unika metod fungerar som en katalysator genom att facilitera undersökande processer som aktivt väver samman flera perspektiv. Verksamheten finansieras huvudsakligen av medel från privata och offentliga aktörer såsom Lindéngruppen AB, Kulturrådet, Stockholms stad och Region Stockholm. Dessutom söks aktivt projektbidrag från exempelvis Svenska Postkodstiftelsen, EU med flera.

Uppdrag

Chefen för Färgfabriken ska tillsammans med styrelse och medarbetare fortsatt arbeta med att stärka och utveckla Färgfabrikens möjligheter att producera projekt, utställningar och nedslag i gränslandet konst och arkitektur. Målet är att fånga upp aktuella frågeställningar och annorlunda perspektiv samt utmana och vara en pionjär inom samtidskonst och arkitektur. Såväl nationella som internationella frågor är viktiga liksom att stärka Färgfabrikens lokala roll i utvecklingen av Lövholmen. Arbetet innebär att utveckla existerande strategi för verksamhet, ekonomi och organisation tillsammans med styrelsen.

Rollen som Färgfabrikschef blir delvis ny eftersom ledningen tidigare bestått av en verksamhetschef och en konstnärlig ledare. Ny chef ansvarar dels för administration/personal/ekonomi men är också övergripande ansvarig för det konstnärliga urvalet genom att löpande knyta till sig curatorer, konsulter och konstnärer. I rollen förväntas du arbeta både strategiskt och operativt med i stort sett alla frågor som rör verksamheten. Färgfabriken har tillsatt en biträdande chefsroll, samt en koordinator, för att stödja och möjliggöra en framtidssäkrad verksamhet.

Uppdraget som chef och konstnärligt ansvarig för Färgfabriken innebär att:

– Tillsammans med medarbetarna utveckla och stärka utställnings- och programverksamheten med hög konstnärlig kvalitet och relevans. Som ett led i detta kan samarbeten med relevanta parter och institutioner utvecklas, i Sverige såväl som utomlands.
– Identifiera och attrahera nya målgrupper.
– Arbeta med besökssiffror, stärka ekonomi och framtida verksamhet. Att identifiera nya finansieringsformer, fortsatt bygga och utveckla nätverk av ekonomiska samarbetspartners.
– Ha ett övergripande ansvar för hela verksamheten.
– Stärka och utveckla medarbetarna, deras kompetens och utveckling.
– Ansvara för administration och stöd till styrelsen.
– Ansvara för en bra relation med och skapa synergier mellan stiftelsen och event- och restaurangverksamheten som drivs av ett fristående bolag.
– Leda och utveckla nuvarande och kommande samarbeten med akademien, näringslivet och det offentliga.

Erfarenhet och förväntningar

Vi söker dig som har:

– Relevant akademisk utbildning
– Chefserfarenhet alternativt erfarenhet av att leda projekt innefattande ansvar för ekonomi och människor inom det konstnärliga/ kreativa området. Du har erfarenhet av att sätta mål liksom att planera, leda, fördela och följa upp och tillsammans med andra omsätta i resultat.
– Förmåga till nytänkande och interdisciplinärt samarbete utanför den traditionella kultur/konstvärlden, samt förmåga att hantera detta inom knappa ekonomiska ramar.
– Erfarenhet av att arbeta med många kontaktytor, pedagogisk förmåga och erfarenhet av att företräda en verksamhet gentemot olika samarbetspartners. Sannolikt har du ett gott nätverk inom något av områdena konst/arkitektur/kultur/samhällsplanering i Sverige och gärna internationellt.
– Insikt i och överblick över det kulturpolitiska landskapet
– Mycket goda kunskaper i svenska och engelska och gärna andra språk.

Meriterande:

– Erfarenhet av att leda en konst- eller kulturinstitution
– Erfarenhet av att ha arbetat inom gränssnittet kultur/näringsliv/det offentliga.
– Erfarenhet och förmåga att attrahera externt kapital via ansökningar, forskningsprojekt, eller samarbeten av skilda slag.

Personliga egenskaper/ledarskap:

Vi söker dig som arbetar och leder med lyhördhet och tillit till medarbetarnas kompetens. Att du kan leda en mindre verksamhet, kan växla perspektiv mellan både övergripande och vardagliga frågor är en framgångsfaktor. Vi tror att du är van att arbeta interdisciplinärt, är nyfiken och omvärldsorienterad. Struktur, ordning och reda kännetecknar ditt arbetssätt. Entusiasm, hög kommunikativ förmåga och prestigelöshet är eftersökta egenskaper.

Vi erbjuder:

En möjlighet att fortsatt utveckla en dynamisk och unik verksamhet med högt kompetenta medarbetare och en engagerad och erfaren styrelse som stöd och ledning. Färgfabriken är kollektivavtalsansluten.

Omfattning och tillträde

Tjänsten som chef är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Lön och övriga villkor enligt överenskommelse.

Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, och som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas. För mer information om tjänsten och för att anmäla ditt intresse, kontakta Ann Peyron,   tel. 070-878 42 26 eller My Boman, tel. 070-844 74 71.

Välkommen med din intresseanmälan senast den 30 januari.

Länk till annonsen hos SOURCE.


Relaterat

Nytt om ledningen på Färgfabriken