Experiment Stockholm

23 september - 29 november 2015

Experiment Stockholm

– är mer än en utställning, det är katalysator för den fria, öppna diskussionen om Stockholm.

flyerhemsidan 800px

Vad menar vi med experiment? Jo, att på ett lekfullt sätt med ett visst allvar sätta fart på en diskussion om hur och på vilket sätt ett Stockholm skulle kunna bli exempel för nytänkande i en liten och stor skala. För att lyckas med det behöver man pröva sig fram och ge utrymme för idéer och initiativ.

Experiment Stockholm har därför laborerat med olika teman och frågeställningar. En undersökning av dessa har pågått under ett drygt år. Där vi med olika kompetenser har undersökt alltifrån miljö till frågan om huruvida det går att planera för det oplanerade. Vi har fått fram intressanta påståenden och resultat. Delar av dessa visas på utställningen här på Färgfabriken, men även på andra platser runt omkring i Stockholm. Tanken är att projektet skall lämna avtryck även utanför Färgfabriken.

Stockholmsregionen är en av de mest snabbväxande i hela Europa. Vilket sätter press på bland annat bostadsbyggandet. Kostnaderna för att bo närmar sig absurda nivåer. Det byggs för lite, det byggs fel. Stora grupper som unga och nyinflyttade lyckas inte komma in på en segregerad bostadsmarknad.

Det som byggs idag är i princip ett miljonprogram för en ekonomiskt pressad medelklass: standardiserade bostäder som säljs i välputsade och tillrättalagda broschyrer och reklamsnuttar.

Det handlar givetvis inte bara om bostäder utan många andra frågor som engagerar. Vi lever i en ”större värld” än på 60- och 70-talen. Stockholm och Sverige är idag mångkulturellt, det berikar och gör att det är attraktivt att bo här. Men faktum är, synliga och osynliga gränser finns mellan olika bostadsområden – både etniska och ekonomiska.

Klimatförändringar är förmodligen upphovet till nästa stora flyktingström, i en nära framtid. Folk kommer att behöva emigrera på grund av bland annat vattenbrist och hetta. Vilket leder in på frågor som handlar om natur och ekologi i relation till samhällsbyggnad: den vilda skogen, det odlade landskapet, parkerna och olika biotoper. Kan människan och naturen samexistera på ett nytt sätt? Med nytänkande och experimentellt förhållningssätt kan dessa värden skapa spännande och omväxlande miljöer för natur och olika människors behov, på platser som kommer att behöva exploateras – inte i dag men i morgon?

Politiken har ett ansvar. Kan inte den formulera en riktning eller vision blir det politiska samtalet segt och oinspirerat. Därför har Experiment Stockholm tagit på sig uppgiften att vitalisera den politiska debatten och sparka bollen vidare till våra beslutsfattare.

Färgfabriken är konsthallen som använder sig av konstnärliga metoder för att belysa och visa på alternativ hur vi kan tolka vår omvärld. Därför har Färgfabriken i denna utställning skapat förutsättningar för möten mellan konsten, forskningen och arkitekturen.

Experiment Stockholm kommer under utställningsperioden fungera som en plats för pågående experiment i olika skalor, där besökarna ges möjlighet att bygga vidare på projektet.

Vi som arbetat med projektet här på Färgfabriken vill varmt tacka alla engagerade som stött ett experimentellt tänkande genom kunskaper och engagemang!

Joachim Granit

 


 

23 september 2015 öppnas dörrarna för utställningen med tillhörande programExperiment Stockholm – en plats för planerade och oplanerade experiment!

Om du har frågor eller idéer, kontakta oss gärna


#experimentstockholm