Färgfabriken Norr


– Färgfabrikens filial i Östersund, 2008–2011. Utställningar, workshops, konserter och konferenser.Mellan april 2008 och januari 2011 drev Färgfabriken filialen Färgfabriken Norr i Östersund. Projektet drevs i samarbete med Jämtlands läns landsting och var delvis EU-finansierat. På Färgfabriken Norr anordnades ett tjugotal utställningar, konserter, workshops och konferenser.

Färgfabriken Norr invigdes 3 april 2008 med utställningen Teleport Färgfabriken, en labyrintisk samlingsutställning med över 80 konstnärer! I utställningen deltog såväl internationella som internationella konstnärskap, och visade en blandning av konst, arkitektur och design. Några av de medverkande var Annika Larsson, Carsten Höller, Miriam Bäckström, Nathalie Djurberg, David Lynch, Ernst Billgren, Jan Håfström, Helene Billgren, John Duncan, Ola Pehrson och Leif Elggren.

Verksamheten på Färgfabriken Norr bestod av både större internationella projekt såväl som utställningar och konferenser med lokal anknytning och förankring. Projektet Östberget - en idé undersökte exempelvis hur man med dynamisk och nyskapande arkitketur kunde levandegöra området kring Östberget.

Läs gärna mer om några av de utställningar och projekt som genomfördes på Färgfabriken Norr (listan uppdateras löpande):

Fredrik Wretman - Taptim
Levitation
Nordens U-land? – Isländsk konst i kristid
Carl Johan De Geer & Marianne Lindberg De Geer – Inte utan orsak

 
2008–2011

 

 

FÄRGFABRIKEN NORR
DREVS I SAMARBETE MED:


jamtlands lan

MED STÖD AV:eu logga ffnorr