Levitation


– förskjutningar av verkligheten. En grupputställning på Färgfabriken Norr.Den stora sommarutställningen 2009 på Färgfabriken Norr är Levitation, en grupputställning med installations- och videokonst. Utifrån en diskussion kring begrepp som varseblivning, rum, rymd, ögonblick, verklighet och overklighet visas verk av konstnärerna Peter Kruse, Noemi Sjöberg, Peter Hagdahl och Sonja Nilsson. Tillsammans skapar verken ett utställningsrum fyllt av mystiska eller förvirrande rörelser, fragmentariska berättelser och rumsliga förskjutningar av det vi kallar verkligheten.

I samband med utställningen gjordes också en mindre publikation bestående av mini-intervjuer med de medverkande konstnärerna. Publikationen finns att ladda ner här.


Mellan april 2008 och januari 2011 drev Färgfabriken filialen Färgfabriken Norr i Östersund. Projektet drevs i samarbete med Jämtlands läns landsting och var delvis EU-finansierat. I Färgfabriken Norr visades ett tjugotal utställningar och anordnades konserter, workshops och konferenser.
 
9 maj – 6 sep 2009
 

 

 

Utställningen visades på

ff norrlogga