Bygg- och flottbyggarkollo på Färgfabriken i sommar!

Under juni månad kommer ett flottbyggar- och ett byggkollo, workshops under dagtid, att anordnas i anslutning till Färgfabriken. Båda lägerna vänder sig till unga i åldern 11 – 15 år boende i Hägersten-Liljeholmen. Under fem dagar får deltagarna lära sig och vara delaktiga under ett byggprojekt, hela vägen från idé och ritning till genomförande och färdigt resultat. 

Båda aktivisterna är kostnadsfria.

Initiativen leds av Maretopia, ett konstkollektiv bestående av en grupp konstnärer, forskare, arkitekter och kuratorer som arbetar med möjligheten att skapa ett konstutrymme på Stockholms vatten, och Newly arrived architects (NAAIS), ett nätverk för nyanlända arkitekter, ingenjörer, stadsplanerare och andra yrkesverksamma inom arkitektur, samt genomförs i samarbete med Färgfabriken och med stöd från Stockholm stad.

Flottbyggar-workshop
12 – 16 juni kl. 11 – 16

Samling på Färgfabriken.

Under fem dagar bygger ni tillsammans en flotte, som deltagare följer du med och är delaktig under hela arbetet, från ritning till sjösättning av flotten. Dagkollot leds av konstnären Jens, från Maretopia, och fältassistenterna Johanna och Joana.

För anmälan, frågor eller övriga funderingar kontakta: johanna.hakansson@stockholms.se

Senaste anmälningsdag är 9 juni

Bygg-workshop 
26-30 juni kl. 11 – 16

Samling på Färgfabriken.

Under fem dagar bygger och skapar ni en mötesplats med möjlighet till en scen och enklare odling. Dagkollot leds av Carlos och Khalid från nätverket Newly arrived architects, och konstnären Jens, från Maretopia, samt fältassistenterna Johanna och Joana.

För anmälan, frågor eller övriga funderingar kontakta: johanna.hakansson@stockholms.se

Senaste anmälningsdag är 22 juni

VÄLKOMNA!