Burma X 3

Burma – en nation i förändring mot demokrati. Den politiska situationen har varit mycket omvälvande under senare tid. Efter 50 år av diktatur är Burma ett land som varit stängt för omvärlden, och som nu håller på att söka vägen mot  demokrati. Staden Yangon (Rangoon) växer explosionsartat. Färgfabriken har varit på plats sedan 2013 vid ett flertal tillfällen, genomfört projekt och träffat många olika verksamma inom arkitektur, stadsplanering och konst.

Nu i mars var vi där igen och arbetade med tre projekt som kommer realiseras under hösten 2016.

Balance and provocations, Färgfabriken, Stockholm

Är en utställning som visar fyra samtida Burmesiska konstnärer under september – november på Färgfabriken. Utställningens titel  vill ge utrymme för två parallella former av konstnärliga uttryck: dels ett större installationsbaserat verk där Burmas historia, filosofi och andlighet har en stark påverkan – balans. De andra uttrycken som vi vill visa är konstnärernas mer subversiva reaktioner på den politiska situationen – provokationer, i form av videoverk och performance. Denna dikotomi mellan balans och provokationer är utmärkande för Burmas samtida visuella kultur.

Building Blocks Yangon

Färgfabrikens utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur. Denna gång arbetas projektet fram med lokala arkitekter och barn i Yangon under våren 2016, med en stor utställning i skala 1.1 i Yangon oktober 2016. Building Blocks har tidigare genomförts i Stockholm, Oslo, Berlin och Mostar.

New Urban Topologies Yangon

Yangon har efter åren av diktatur självklart en brist  på demokratisk utveckling och står inför omfattande utmaningar, exempelvis hotade offentliga rum, brist på transparens och miljöfrågor. I oktober 2016 är det dags för den andra delen av New Urban Topologies i Yangon. New Urban Topologies är Färgfabrikens program där städer undersöks och möten skapas mellan olika intressen och grupperingar, med fokus på  demokrati, ekonomisk och social segregation i relation till städers fysiska struktur.