Nordens u-land?


– Isländsk konst i kristid.
nordensuland14
Färgfabriken Norr ger årets sista stora utställning med tio av Islands just nu mest intressanta konstnärer.

Nordens U-land? - Isländsk konst i kristid handlar om konstnärliga strategier, som i förlängningen berör Islands ekonomiska och sociala kris. Det utmanar och problematiserar en gängse förståelse av atlantön ur olika perspektiv, inte minst genom att leka med idéer om dess "rena natur". Projektet berättar en del av den komplexa historien om en av de första nationerna som kollapsade i den senaste ekonomiska krisen till följd av en kombination av nepotism och internationell bankspekulation, bland annat med anklagelser om terrorism från Centraleuropa som en bisarr följd.

Bakom den smått ironiska titeln för projektet döljer sig ett sökande efter de begrepp som kan beskriva undantagstillståndet i en postindustriell nation där idén om det ekonomiska framsteget från Utvecklingsland till Industriland har reverserats. Projektet vill även belysa användandet av "grön teknologi" för att sälja in smutsiga industrier på oåterkalleliga kontrakt till små nationer med naturresurser.

På vernissagen den 16 oktober uppförs en ny performance av konstnärsgruppen Icelandic Love Corporation. De medverkande konstnärerna kommer också delta i ett publikt samtal söndagen den 17 oktober. En publikation med dokumentation, transkriberingar och fördjupande texter kommer att samla projektet mot slutet av året.

Projektet stöds av: Goethe Institutet, Center for Icelandic Art

Medverkande konstnärer:
Erla S. Haraldsdóttir
The Icelandic Love Corporation
Ragnar Kjartansson
Hildur Margarétardóttir
Bjargey Ólafsdóttir
Ingvar Högni Ragnarsson
Rúrí
Magnús Sigurdarson
Hreinn J. Stephensen
Pétur Thomsen

Curator: Jonatan Habib Engqvist 
10 okt 2010 – 16 jan 2011

 

 

Utställningen visades på

ff norrlogga

Nordens U-land? – Isländsk konst i kristid genomfördes i samarbete med:

goetheinst    icelandic art center