Valen som formar staden –

ett samtal om värde och prioriteringar i våra städer. I samarbete med Goethe institutet.  Köpcenter, kollektivtrafik, kontor, kulturutbud – vilka värden präglar staden och gör att vi vill bo just i en viss stadsdel? Hur kan funktioners värde mätas? Vissa är lätta att mäta i pengar, andra nästan omöjliga. Vad höjer priset på mark och bostäder i ett område, är det samma faktorer som gör att vi trivs?

  ZwischenZeitZentrale (ZZZ) är aktiva i den med tyska mått mätt fattiga staden Bremen. Genom att hitta nya, tillfälliga funktioner för övergivna byggnader i staden blåser de liv i kvarter som håller på att somna in. En gammal myndighetsbyggnad blir ett kulturhus och en stor, övergiven företagslokal blir kontorshotell och ateljéer. De engagerar de boende i området och hittar människor vars idéer de hjälper till att förverkliga. Lokalerna och stadsdelarna får nytt liv, högre värde, och arbetstillfällen skapas.

  Tillsammans med Färgfabriken bjuder Goethe-Institutet in till ett samtal om värden och prioriteringar i staden. Möt aktiva från ZZZ, Jonas Frejd från YIMBY Stockholm och Catharina Thörn, forskare vid Göteborgs universitet.

  Samtalet modereras av Maria Lantz, ansvarig för projektutbildningen Konst&Arkitektur på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, där urban utveckling är i fokus.

  Panel:
  Michael Ziehl, ZwischenZeitZentrale

  Jonas Frejd, YIMBY
  Catharina Thörn, Göteborgs universitet

  Moderator: Maria Lantz, Kungliga konsthögskolan

  Detta seminarium är ett av två som arrangeras av Goethe-Institut i samarbete med Färgfabriken. Del två heter Vem ska bestämma om staden?
 – Medbestämmande och demokrati, ska alla tycka, vill alla tycka?, och äger rum den 27 november kl 14.00-16.00
   
  15 nov 2011

   

     I samarbete med   


  Valen som formar staden goetheinst