Psychosis part I


– I will never talk about the war again – den första delen i Färgfabrikens omfattande utforskande av det mänskliga psyket.
psychosis1 1
Utställningen I Will Never Talk About the War Again anknyter samhällets tillstånd i stort med den personliga upplevelsen. Medverkar gör konstnärer med koppling till länderna på Balkan. Konstnärer som intresserat sig för det individuella/kollektiva krigstraumat eller ett samhälle i ”masspsykos”.

Utifrån situationen på Balkan idag vill vi synliggöra relationen mellan individ och samhälle. Stora andelar av befolkningen i forna Jugoslavien lider av traumatiska upplevelser från kriget under 90-talet. Extrem nationalism, homofobi och främlingsfientlighet är en realitet och kan ses som konsekvenser av kriget. Situationen på Balkan återspeglar även vad som sker på många andra platser i världen idag.

Höstens stora utställning på Färgfabriken är det första delprojektet i en långsiktig satsning som går under namnet Psychosis. Ett övergripande projekt avsett att belysa det mänskliga psyket, både ur ett individuellt och kollektivt perspektiv. I en serie utställningar, seminarier och filmvisningar under en längre tidsperiod kommer Färgfabriken att behandla aspekter av projektets tema. Det berör ämnen såsom politisk extremism, alternativa samhällsmodeller eller människans perceptionsförmåga. Färgfabriken är intresserad av hur dessa fenomen uttrycks och tolkas i konsten, litteraturen och vetenskapen.

Medverkande konstnärer: Marina Abramović, Lana Čmajčanin, Chto Delat?, Igor Grubić, Živko Grozdanić Gera, Adela Jušić, Nikolay Oleynikov, Shadow Museum, Alma Suljević, Jaroslav Supek

Curator: Vladan Jeremić

Projektledare: Elsa Ekesiöö Thambert

För mer information, ladda ner utställningskatalogen som pdf nedan eller ladda hem den som e-bok ur menyn till höger, att läsa på iPad eller iPhone! 
17 sep 2011 – 19 nov 2011

Katalogen som E-Book+

ebookthumb 

 

Katalogen som PDF

Klicka här för att ladda ladda hem en pdf-version av katalogen.