Skriv ut denna sida

Recurrence
– upprepning, hypnos och ritual. En grupputställning curerad av Paul Purgas.
  Recurrence är en grupputställning som undersöker användandet av upprepande, hypnotiska och rituella processer inom samtida konst och experimentellt baserade medier.

  Utställningen prövar förhållandet mellan teknologiska system och forskning kring det ursprungliga, fördjupande och transcendentala. Verken i utställningen kretsar kring formen och strukturen i loop-baserade system och repetition som en form av kommunkation. Genom att visa upp och destabilisera estetik som är byggd på erfarenhet så påverkar man sättet att se och öppnar upp för nya former av perception.

  Utställningen omfattar verk i 16mm film, video, ljud, text och även performance. Verken rör vid frågeställningar kring internet, konst, experimentell elektronisk musik, rörlig bild och förhållandet mellan gamla och nya medier.Medverkande konstnärer: Rose Kallal, Yoshi Sodeoka, Peder Mannerfelt, Damien Roach,Tom Richards, Tanya Byrne och EVOL.

  Recurrence är curerad av Paul Purgas.

  På vernissagen kl 20.30 presenterar Peder Mannerfeldt (Roll the Dice) och Tanya Byrne (Ectoplasm Girls) ett performanceverk.

  Utställningen genomförs med stöd av och i samarbete med CuratorLab/Konstfack.

  recurrence rose 1   

  Utställningen genomförs I samarbete med

  konstfack logga finale