Skriv ut denna sida

SOUTH/SÖDER


– en övning i rörlighet med Emile Zile, curerad av Jared Davis. Ett projekt presenterat av Färgfabriken och BUS Projects. 
   Helgen 18–19 augusti öppnar Färgfabriken och BUS Projects ett tillfälligt och mobilt rum för konst i en parkerad skåpbil på Liljeholmstorget i Stockholm. I skåpbilen visas SOUTH/SÖDER, ett nytt performativt, ljud- och videoverk av konstnären Emile Zile, curerad av Jared Davis.

  Projektet utgår ifrån en pågående serie av mobila konst- och performance-events initierade av BUS Projects som tidigare visats i bl a Melbourne (State of Design Festival, 2011) Athens (ReMap3, 2011) och Sydney (SafARI, 2012).

  För SOUTH/SÖDER kommer Emile Zile fortsätta att utforska biografen som socialt rum, mediearkeologi och livebaserad filmvisning. Han kommer att presentera ett audiovisuellt performance som bygger på tre olika filmatiseringar av King Kong (1933, 1976, 2005). Genom att extrahera undertexterna från de tre filmerna lyfter han fram mutationerna och återanvändningen av samma berättelse under tre olika epoker. Soundtracket till de tre filmerna kommer att mixas live av konstnären under varje performance. (Undertexterna är på svenska.)

  Emile Ziles performance påbörjas varje hel timme från kl 13 - 17 och pågår i ca 30 minuter. Fri entré! 

  • Utdrag från Kulturförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Utdrag från Kulturförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Kulturförvaltningen ansvarar för att invånare i länet får möta konst i olika miljöer, exempelvis på sjukhus och i kollektivtrafiken.

  • Utdrag från Skönhetsrådets yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Utdrag från Skönhetsrådets yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Skönhetsrådet är en kommunal instans som granskar detaljplaner och bygglovsärenden, så som arbetet med Lövholmen. De har som främsta uppgift att vara rådgivare åt kommunens myndigheter i frågor gällande konstnärliga och kulturhistoriska frågor, men kan även själva väcka ärenden.

  • Utdrag från Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Utdrag från Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarar för många delar av den kommunala servicen i stadsdelen som Lövholmen ingår i.

  • Utdrag från BUMS (Barnens utemiljö i staden)s yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Utdrag från BUMS (Barnens utemiljö i staden)s yttrande efter det första, tidiga samrådet

   BUMS (Barns utemiljö i staden) är ett nätverk av personer som i sin yrkesroll tidigare arbetat eller nu arbetar med barns miljö.

  • Utdrag från Länsstyrelsens yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Utdrag från Länsstyrelsens yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Länsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att de nationella målen ska visas i alla län. Länsstyrelsen fungerar som en länk mellan människor och kommuner i länet samt regering, riksdag och centrala myndigheter.

  • Utdrag från Miljöförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Utdrag från Miljöförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska lev ai en frisk och hälsosam miljö. De arbetar med frågor som inomhusmiljö, trafikbuller, vattenfrågor, kemikalier, mathygien och luftföroreningar.   Emile Zile – (Australien) är en filmskapare och performancekonstnär baserad i Amsterdam. Han är utbildad vid Royal Melbourne Institute of Technology (Media Arts) samt vid Sandberg Institute (Amsterdam). Hans arbete har visats vid bl a: De Appel Amsterdam, Federation Square Melbourne, Rojo Nova Audiovisual Sessions Sao Paulo, International Film Festival Rotterdam, Paradiso Amsterdam, F.E.A.V.S. Osaka Japan, Today’s Art Festival The Hague och Rietveld Arsenale - 53rd Venice Biennale. Detta är första gången som Zile visas i Sverige.

   BUS Projects – är ett Australiensiskt konstnärligt initiativ, grundat 2001, som arbetar inom performance- och ljudkonst. Utöver kontinuerliga utställningar i Melbourne, verkar BUS Projects utanför den traditionella galleri kontexten och utvecklar utställningar och performance-events i det offentliga rummet både nationellt och internationellt.    
   18–19 augusti 2012