Skriv ut denna sida

Building Blocks Berlin


– Färgfabrikens projekt där barn agerar beställare till unika byggnader som ritas av arkitekter, går nu vidare till Berlin.

  Succén Building Blocks i mål!

  Utställningen Building Blocks gick i mål 9 november efter två månaders utställning och kringaktiviteter. Berlin-versionen av Building Blocks blev en stor succé med 18 000 besökare som fascinerats av byggnaderna som barn och ungdomar från Berlin skapat.

  Building Blocks öppnade för allmänheten med en invigningsfest 9 september och bland de mest populära inslagen var workshops för barn och skolklasser och rundturer genom utställningen. Såväl barn som vuxna har aktivt tagit del av de fem husen som visades upp i Felleshuset i de Nordiska ambassaderna. De fantasifulla husen som skapats av barn och ungdomar tillsammans med ledande arkitekturbyråer i Berlin har varit a-ha-upplevelser för besökare i alla åldrar och utställningen har fungerat som bidrag till diskussioner om arkitektur och stadsplanering och om de unga invånarnas delaktighet. 29-30 oktober arrangerades även en avslutande konferens som berörde stadsutveckling med hjälp av barnens aktiva medverkan med nordiska och tyska deltagare. Ett glädjande besked är att fyra av husen redan fått nya hem. 16 november invigdes ”Blickfänger” på Albert Schweitzer-skolan i stadsdelen Neukölln. ”Jupeviniti” kommer i framtiden återfinnas i en inomhuslekplats i stadsdelen Märkisches Viertel medan husen ”Buntes Schneckenhaus” och ”Piggsvin” gör comeback under 2014 på Kindermuseum Labyrinth i Berlin.

  Sammantaget har Building Blocks varit ett projekt som inte bara bidragit till arkitektur och stadsplanering i sig utan även skapat nya kontakter mellan olika institutioner, företag, skolor och mellan människor i olika åldrar vilket varit en speciellt rolig del i projektet som satt avtryck i Berlin och uppmärksammat hur man arbetat inom området i Sverige och Norden. Ett speciellt tack vill vi ge NCC Deutschland som spelade en avgörande roll i projektets genomförande. Läs mer om projektet och husen på www.buildingblocksberlin.de.

  Medverkande arkitekter i Berlin:

  AFF

  BARarchitekten

  Baupiloten

  Dahm Architekten

  Ortner & Ortner


  Konceptet Bulding Blocks utveklades av Färgfabriken och den kreativa byrån Medium som ett inlägg i den svenska arkitekturdebatten med målsättningen att skapa kreativ och spännande arkitektur och en utställning som tilltalar både barn och vuxna. Building Blocks har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. Varje arkitektkontor arbetar med ett barn eller en grupp barn, och tillsammans har man pratat om byggnader och boende. Arkitekterna tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet mellan barn och arkitekter presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader. Utställningen uppfördes på Färgfabriken 2010 och har fått en efterföljare på Norsk Form i Olso 2011.


  Marika Lagercrantz om varför Svenska ambassaden samarbetar med Färgfabriken:

  Nordiska ambassaderna (Felleshuset) i centrala Berlin. Det är känt för sin moderna arkitektur som möter uppskattning i hela Berlin. Berlin är fortfarande, 20 år efter muren, en stad med stora byggprojekt och levande diskussioner om hur den moderna och framtida staden ska utformas efter olika behov och viljor. Tanken är att fantasin och kreativiteten ska få fritt spelrum i mötet mellan arkitekter och barn och ungdomar från Berlin.

  -Själen kan också dö av svält. Building Blocks utmanar och vattnar vår fantasi!

  / Marika Lagercrantz, kulturråd i Berlin


  Building Blocks Berlin
  – Lek och konstruktioner

  av Joachim Granit, kreativ ledare Färgfabriken


  Jag befinner mig i den finska skärgården efter ett par intensiva dagar i Berlin där vi mött byggare och arkitekter och gått igenom den tredje upplagan av Building Blocks. Det är en vecka innan midsommar, jag går på en stig och passerar den plats i en skogsglänta där en idé väcktes för ett antal år sedan.

  I gläntan finns det en byggnation som under årens lopp har vuxit fram runt en ek. Utifrån ett vuxet perspektiv kallas det en koja men för de barn som arbetat med den har den andra innebörder och funktioner. Jag har fått förtroendet att ta del av ett par av dessa tankar. Byggnaden är multifunktionell och förändras ständigt beroende på vilka grupper och åldrar som just då arbetar med den eller utnyttjar den för specifika syften. Detta byggnadsverk byggt av trä, spik och tygbitar, vilar fortfarande efter vintern och väntar på nya konstellationer av barn eller ungdomar.

  Denna ”koja” har fungerat som en inspiration till det vi kom att kalla Building Blocks, ett projekt som utvecklats tillsammans med Jake Ford och Martin Frostner från designgruppen Medium, som har stor erfarenhet från arbete kopplat till barn och kreativitet. Genom Building Blocks har vi har utvecklat en idé där vi vill ge barn och ungdomar en möjlighet att agera beställare mot arkitektkontor. Vi visste att denna grupp har en unik förmåga att formulera tankar och idéer om rumsbildningar och sammanhang – men vi visste inte hur dessa tankar skulle utvecklas och konkretiseras vid mötet med arkitekter. Skulle det fungera? Vi började undersöka och föra samtal med pedagoger och många andra aktörer som har erfarenhet av arbete med barn och skapande. Vi gjorde också ett par intressanta försök att ”live” testa vår idé med arkitekter och barn. Utifrån dessa erfarenheter skapade vi en ”brief” som fungerade som ett stöd för arkitekterna i dialogen med deras nya beställare.

  Building Blocks har gjort en resa och är nu inne på sin tredje anhalt. Vår första utställning i Stockholm våren 2010 var ett äventyr med stora logistiska utmaningar. Hela Färgfabriken genomförde en gigantisk renovering där vår stora hall på 900 kvm hade ett dike som var två meter brett och ca en meter djupt. Som mest var vi ca 200 personer som renoverade huset och byggde upp utställningen. Det första Building Blocks på Färgfabriken handlade inte bara om att bygga en stad i skala 1:1 där beställarna var svenska barn, utan vi ville också sprida projektet till våra internationella kontakter och se på vilket sätt olika delar av världen tar emot ett projekt som detta. Finns det kulturella skillnader i sättet vi konstruerar byggnader, och hur blir i sådana fall detta synligt genom barns tankar om arkitektur? Ett exempel på detta var ett projekt som kom ifrån Senegal i Västafrika, där arkitekten Jean Charles Tall arbetade med grupp pojkar mellan 10–12 års åldern. De levde och bodde under helt andra förhållanden än de övriga medverkande barnen i de nio projekt som genomfördes. Det Senegalesiska huset var ingen fantasibyggnad, som många av de andra som byggdes upp, utan den blev en klassisk villa som mötte specifika behov där sjöutsikt, säkerhetsfrågor och en basketplan fick samsas med separerade mans- och kvinnorum. De övriga byggnaderna representerade andra idéer och behov, det blev bl a åtta meter höga puppformade byggnader, kapslar i guld och labyrintiska konstruktioner. Fantasifulla byggnadsverk och sofistikerade strukturer där beställarna i grupp eller individuellt på ett avancerat sätt utmanade vår syn på arkitektur och rumsbildningar.

  Det är viktigt att påpeka att Building Blocks är en process som på varje ny plats utvecklas och realiseras i samarbete med de barn, arkitekter, konstruktörer och byggare som involveras i projektet. I Oslo, där projektet utvecklades i nära samarbete med Norsk Form, skapade norska barn och ungdomar sex unika hus. Både Färgfabriken och Doga (Norskt Design- och Arkitekturcenter) har stora och råa utställningsytor i före detta industri lokaler. Det resulterade i att man i flera fall kunde utnyttja väggar och pelare vilket i sin tur gjorde att projekten fick friare former. Denna gång står Bulding Blocks inför andra utmaningar genom att Felleshuset, på de Nordiska Ambassaderna i Berlin, är en utställningshall med helt andra förutsättningar. Eftersom entréerna är trånga och rummet känsligt för större ingrepp kommer de fem hus som byggs till utställningen konstrueras som byggsatser och monteras upp på plats. Detta ger projektet möjligheten att efter utställningsperioden leva vidare och få nya funktioner på andra platser. Några av arkitekterna har redan, tillsammans med barnen, funnit alternativa miljöer där byggnaderna kan återuppstå när utställningen stänger. Nya platser ger nya möjligheter. Det ger Building Blocks en ny dimension.    


   

   

   

  berlin sv