Miljonprogrammet

– ett seminarium om innovation och om hur vi ska kunna transformera miljonprogrammen till framtidens boende.
hallbara5
Färgfabriken har nöjet att presentera: Miljonprogrammet - framtidens stad.

Arrangörer: Spridd, Delegationen för hållbara städer, KTH Starka forskningsmiljöer Architecture in the Making och Stockholms arkitektförening.

Syftet med dagen är att undersöka hur nedgångna hus från miljonprogrammet kan bli framtidens gröna sociala boende, t.ex. genom nya former av kollektivt boende som innehåller privata bostäder med tillgång till gemensamma rum och tjänster, utveckling av upplåtelseformer, nya läsningar av det befintliga beståndet, tekniska förändringar i ett socialt perspektiv, energieffektivisering och lokala försörjningssystem.

Förnyelse av miljonprogrammet som en samläsning av detaljer, lägenhetslösningar och det lokala livet med nya tankar om de stora strukturernas relation till stadslandskapet.

Dessa frågor belyses av internationella och svenska forskare och praktiker som deltar i projektet "Från loftgångslänga till framtidens gröna sociala boende". Seminariet riktar sig till såväl praktiker som studenter och forskare inom stadsbyggnad, arkitektur, bostadsförvaltning, i synnerhet de som arbetar med förnyelse av miljonprogrammet.

Moderator under dagen är Julia Svensson, journalist och redaktör på DN Kultur.

Ladda gärna ner Program och Faktablad nedan om du vill läsa mer. 
7 mar 2012

 

 


hallbara stader