FORM FOLLOWS anything

– symposium, seminarier och utställningar kring arkitektur.
formfollows1
FORM FOLLOWS anything är ett arrangemang av Arkitektur, MAMA och Färgfabriken. Det är en undersökning av arkitekturens mer hårdföra fakta nu när århundradet går mot sitt slut. Vad har arkitekter för möjligheter i ett samhälle präglat av upplösning? Måste formen följa på alltings förvittring - eller inte? Genom att se hur utvecklingen inom media, teknologi, politik eller ekonomi påverkar arkitektonisk form söker FORM FOLLOWS anything fördjupa förståelsen av den samtida arkitekturens villkor genom att se till de krafter som genererar den.

FORM FOLLOWS anything är ett internationellt arkitektursymposium som kommer att hållas i Stockholm i början av oktober 1996, två år före Kulturhuvudstadsåret. FORM FOLLOWS anything kommer att utgöra starten för en rad händelser och projekt för 1998, (där några förhoppningsvis kommer att resultera i byggda strukturer), olika till formen men lika i sin strävan att arbeta med arkitektur utifrån dess dubbla funktion som politik och estetik. Målet är i samtliga fall att diskutera, ifrågasätta eller utveckla arkitekturens inneboende potential att verka kritiskt i dagens samhälle.

FORM FOLLOWS anythings program kommer att löpa över tre dagar och bestå av en serie föreläsingar, seminarier, utfärder, kvällsaktiviteter och en avslutande debatt. Platsen är Färgfabriken - centrum för samtida konst och arkitektur, beläget i en nyrenoverad industribyggnad från 1800-talets slut på Liljeholmen i Stockholm. Symposiet kommer att åtföljas av en rad separata men samtidiga projekt som arbetar med likartade frågeställningar, men där formen kan anta ett annat uttryck: byggda strukturer eller utställningar, inom byggnadens murar eller utanför, i närheten eller i city. Stora salen i Färgfabriken gestaltas av konstnären Clay Ketter. Publikationerna kommer att bestå av två delar, före och efter evenemanget. Del ett blir symposiets/utställningarnas katalog, en antologisk samling av texter och projekt som referensmaterial till föreläsare och deltagare. Föredrag, anteckningar från seminarier, utställningsredovisningar och tillkommande texter ställs sedan samman till den andra delen, dokumentationen. Projektet organiseras som ett samarbete mellan arkitekturtidskrifterna Arkitektur och MAMA tillsammans med Färgfabriken. 
3 okt 1996