Christian Partos


– Beckers Konstnärsstipendium 2001 tilldelas konstnären Christian Partos.

partos 1
Beckers konstnärsstipendium 2001 på 150.000 kronor tilldelas Christian Partos. Christian Partos är född 1958 och har fått sin utbildning på Konstfacks skulpturlinje i Stockholm.

Christian Partos är en konstnär som inte väjer för stora känslor, för hjärta och smärta. Partos objekt och installationer är ofta storslagna, obegripligt tekniska och teatrala, men i dem finns alltid en poetisk, för att inte säga sakral, ton av visad återhållsamhet. Som få har solitären Christian Partos en förmåga att skänka inblickar i en hissnande värld och han tilldelas Beckers konstnärsstipendium för sin förmåga att tillsynes bekymmerslöst, med finurliga konstruktioner, spränga både fysikens rum och vanans begrepp. 
15 dec 2001 – 13 jan 2001