Patric Larsson

– Beckers konstnärsstipendium 2004 tilldelas konstnären Patric Larsson.
patriclarsson 1
Beckers konstnärsstipendium 2004 om 150.000 kronor - som i år utdelas för sjuttonde året i följd - tilldelas Patric Larsson som är född 1964 och som 1998 utexaminerades från Konsthögskolan Valand i Göteborg.

Juryns motivering:

Patric Larsson är en udda tecknare som i monumentalt format uppvisar en närmast manisk omsorg om varje ord, linje, prick och fläck. Väl på vita ark förvandlas Larssons nogsamt utförda bildskrift till en stor suggestiv konst: en konst som elegant leder oss betraktare in i storslagna mentala kartbilder. Med sina verk utvecklar och utmanar Larsson framgångsrikt vår föreställning om vad en teckning är och kan vara. Patric Larsson tilldelas Beckers konstnärsstipendium för att han i tider av hasta envisas med en tidsödande arbetsprocess och för att han besitter denna högst egensinniga förmåga att via teckning bjuda in i vindlande labyrinter fyllda av dunkla formationer, strukturkedjor och associationsbanor.

För juryn Mårten Castenfors 
27 nov 2004 – 9 jan 2005