Albin Karlsson


– Beckers Konstnärsstipendium 2005 tilldelas konstnären Albin Karlsson.
albin 2
Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera ung talang på gränsen till genombrott. Genom åren har Beckers jurymedlemmar tilldelat stipendiet till en rad av Sveriges mest nyskapande konstnärer; Dan Wolgers (1989), Jockum Nordström (1999), Linn Fernström (2000), och Nathalie Djurberg (2006), för att nämna några få. Varje stipendiat tilldelas 150 000 kr samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Juryns motivering:

Albin Karlsson arbetar som en gammeldags urmakare med precisa tekniska lösningar, men han stannar aldrig vid teknik utan tillför en poetisk värme som låter oss ana en mänsklig sida, med lika delar humor och sorgset allvar. Allt han gör kretsar kring tiden och dess stilla men oåterkalleliga gång - gestaltat genom ett faxpapper som sakta värms och fylls, stearin som droppar eller dominobrickor som faller. Albin Karlsson tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2005 för att han är en säregen tidspoet som genom sina tekniska konstruktioner får oss att se en allmänmänsklig sida i tidens obönhörliga och tragikomiska gång.

För juryn Jan Åman 
26 nov 2005 – 21 jan 2006