Open Studio

– Utforskar kreativiteten i rörelse

 OpenStudio

Färgfabrikens Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Vi bjuder in olika spännande kreatörer att under en kort tid ta över ett projektrum.

Som konsthall intresserar vi oss ständigt för den kreativa processens väsen; vad erbjuder den oss? Hur uppstår den, hur fångar vi den, hur formar vi den och vad förkastas? Vi vill att dessa flyktiga processer ska kunna möta en publik, sin publik!

Under hösten 2017 bestämde vi oss för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra. I samarbete med konst- och designgruppen Very Very Gold skapades Färgfabrikens första Open Studio. Våra besökare fick komma i kontakt med Very Very Golds arsenal av idéer som formades, omformades, placerades och malplacerades för att så småningom övergå till nya idéer i rörelse.

Medverkande och program uppdateras löpande.

Senast uppdaterat 2021-04-30

Klicka på rubrikerna nedan för att fälla ut eller fälla ihop mer information.


Rebecca Chentinell & Rickard Borgström, 18 okt-28 nov 2021.

Rebecca Chentinell & Rickard Borgström, 18 okt-28 nov 2021.

Rebecca Chentinell & Rickard Borgström, 18 okt-28 nov 2021.

En plattform för dans, konst och kritisk ekologi

Curatorerna Rickard Borgström och Rebecca Chentinell lanserar tillsammans en ny plattform för curatoriellt och koreografiskt arbete. Plattformen kommer att utforska post-antropocentriska frågeställningar och idéströmningar genom att bjuda in konstnärer som på olika sätt arbetar med kroppen som gränssnitt. Detta kommer ske genom ett sammanflätande och prövande av olika ekologier och genom omskrivningar av dans, koreografi och kontexter. Genom konstnärliga praktiker undersöks konsekvenserna av vårt handlande utifrån politiska, tekniska och miljömässiga perspektiv.

Samarbetet kommer ta plats i Färgfabrikens projektrum, i ett Open studio-program kopplat till Symbiosis-projektet under hösten 2021, tillsammans med två internationella konstnärer. Kroppen och queera metoder kommer användas för att överskrida relationer och vidga vår förståelse av det mänskliga.

Rickard Borgström [FI] curator/skribent/dramaturg, arbetar i skärningspunkten mellan samtida konst, dans och teater. Han är främst verksam i Norden på en mängd olika institutioner.

Rebecca Chentinell [SE] curator/koreograf/dansare/redaktör, arbetar undersökande och på alternativa sätt med att producera och presentera dans och koreografi, både inom dans och bildkonst. Hon är verksam inom ett flertal samarbeten och inom en mängd olika institutioner.

Läs mer

Flat Octopus, 18 sep - 17 okt 2021

Flat Octopus, 18 sep - 17 okt 2021

Flat Octopus, 18 sep - 17 okt 2021

Flat Octopus är ett internationellt konstkollektiv med bas i Stockholm som grundades 2019. Det består av sju personer från olika professionella och kulturella bakgrunder. Kollektivet arrangerar konstutställningar, workshops och externa projekt och samarbeten, i Stockholm och internationellt.

Flat Octopus mål är att representera en bred konstscen och erbjuda utställningsmöjligheter åt en variation av konstnärer på olika platser. Vid sidan av samarbeten med gallerier och studios så arbetar Flat Octopus med konceptet lägenhetsutställningar där konstnärer bjuds in att ta över en lägenhet där de stannar en period och skapar en utställning. En viktig del av kollektivets verksamhet är ateljésamtal, krokikvällar, samtal och performance.

Flat Octopus driver även ett litet sattelitgalleri, Exhibition Case, en utställningsmonter placerad i ett kontor på Grindsgatan 27 i Stockholm där konstnärerna väljs fram utifrån ett pågående “open call”. Exhibition Case-projektet genomförs i samarbete med Crash Boom Bang, en multidisciplinär konststudio.

Namnet Flat Octopus härstammar ur konceptet att arrangera utställningar i lägenheter (flats) och pekar även på kollektivets platta hierarkistruktur. “Octopus” är en lekfull twist, eftersom det vanligtvis används för att referera till stora företag, den totala motsatsen till kollektivets natur. Flat Octopus består av Edit Fándly, Juanma González, Paulina Granat, Amr Hamid, Alice Máselníková, Franziska Sperling och Erik Wijkström.

Läs mer

Marvels & Catastrophes, 24 maj - 6 juni 2021

Marvels & Catastrophes, 24 maj - 6 juni 2021

Marvels & Catastrophes, 24 maj - 6 juni 2021

Lyssna! Marvels & catastrophes i open studio, Färgfabrikens projektrum. 25/5 - 6/6 2021 Öppettider: tis-fre 11-16, lör-sön 11-17. Drop in (ingen förbokning krävs)*. Fri entré. Marvels & Catastrophes är en interdisciplinär konstnärsgrupp som utforskar människans upppfinningsrikedom i samband med naturkatastrofer, oförutsedda klimathändelser och katastrofer orsakade av människor. De bildades 2018 som en motståndshandling, i hopp om att skapa en uppsättning alternativa kreativa strategier för att hantera de ökande katastrofala effekterna av klimatförändringarna. Under två veckor tar de över Färgfabrikens projektrum för att genom sina varierande konstnärliga praktiker leka med idéer, mönster och koncept som kan ge inspiration för nya strategier, perspektiv och förhållningssätt till de katastrofer vi just nu är mitt i - klimatkrisen och pandemin. Medverkande: Peter Lang, Ana Barata Martins, Cristina Ferreira, Sofia Larsson, Åsa Agerstam, Vesna Salamon, Jérôme Malpel / Iris Lacoudre / Grégoire Deberdt / Antoine Plouzen Morvan, Andres Villarreal, Alexander Paulsson, Gerda Persson, Bo Pilo, Florence Taché, Gustav Karlsson. Färgfabrikens Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Olika spännande kreatörer bjuds in att under en kort tid ta över ett projektrum. Marvels & Catastrophes har bjudits in genom projektet Lyssna, som utforskar klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor genom konst, forskning och samarbeten över generations- och kunskapsgränserna. Projektet stöds av Svenska postkodstiftelsen och genomförs i samarbete med Virserums konsthall och Skellefteå konsthall. *Besöksantalet i projektrummen begränsas i enlighet med rådande restriktioner. Du kan komma att behöva vänta en kort stund om många anländer samtidigt.

Läs mer

Symbiosis, våren 2020

Symbiosis, våren 2020

Symbiosis, våren 2020

Färgfabrikens eget projekt Symbiosis flyttar in i ett projektrum för att ge utrymme för idéarbete, skisser och möten.

Läs mer

Åsa Cederqvist, 13 feb - 15 mars 2020

Åsa Cederqvist, 13 feb - 15 mars 2020

Åsa Cederqvist, 13 feb - 15 mars 2020

Konstnären Åsa Cederqvists arbete grundar sig i ett intresse för det ständigt föränderliga, gränsdragningen objekt-subjekt, samt kring tillstånd av omformulering och omformande – både i de materiella och mentala rymderna.

Under tiden i studion på Färgfabriken kommer Studio Åsa Cederqvist att arbeta med utgångspunkt i de kretslopp av materiel och upplevelser som finns inom huset och dess kringområden, laborera med förskjutningar och förändring och utveckla ett gränssnitt av transformativa processer, sönderfall och uppbyggnad.

BLOD(y), Annika Boholm & Kersti Grunditz Brennan, 21-24 nov 2019

BLOD(y), Annika Boholm & Kersti Grunditz Brennan, 21-24 nov 2019

BLOD(y), Annika Boholm & Kersti Grunditz Brennan, 21-24 nov 2019

BLOD (y) exponerar arbetsprocesserna med BLOD – ett forskningsprojekt kring gränsöverskridande innehåll, estetik och samarbetsformer i filmberättande.

Projektet utforskar samskapande över yrkesgränser, mellan vänskap och professionell relation samt bortom akademiska tillhörigheter – ett växelverkande skrivande, filmande, klippande – en flytande och oskarp linje mellan liv och konst. Vi sträcker ut armen och arbetar med vad vi får fatt i. Ett arbetssätt som väcker och utvecklar idéer som förgrenar sig icke-hierarkiskt ur olika aspekter av konstnärligt skapande.

Vår premiss är att på blodigt allvar transformera skuggorna av förluster till konstnärliga uttryck. Våra nyckelfrågor är hur söka efter breda tilltal utan att hamna i enkla svar på svåra frågor? hur vara tillgänglig samtidigt som vi utforskar snåriga frågeställningar?

I ett kompromisslöst tillsammans driver vi handgripligen alla konstnärliga processer, ifrågasätter maktstrukturer och konstnärsmyter på samma gång som vi utmanar filmmediets traditionella naturalism och berättarlogik i bildspråk och andra gestaltningar.

Filmen berättar om kroppsliga erfarenheter som gör en varse att våra kroppar tillhör moder natur. Som gör hur fan hon vill. Djuriska händelser där en själv är berättelsen. Med sina privata, intima äckligheter. BLOD gestaltar kvinnligt blödande från vagga till grav, men handlar inte bara om vätskor. BLOD undersöker även svallvågorna som väller upp mellan människor när kroppar sviker. Filmprojektet vill aktivt skapa en feminin blick, spränga buren som patriarkala maktrelationer hållit vårt kreativa vilddjur instängt i och släppa lös ett filmskapande på egna villkor.

Händelserna där arbetssätt, nyckelfrågor och konstnärlig ambition förkroppsligas, är egna och andras erfarenheter kring vara människa med hjärna, hjärta och livmoder.

Annika Boholm & Kersti Grunditz Brennan

Läs mer

LABLAB, 22 april-5 maj 2019

LABLAB, 22 april-5 maj 2019

LABLAB, 22 april-5 maj 2019

VAD ÄR ETT LANDSKAP? Genom att ställa sig denna fråga vill vi skapa förutsättningar för ett språk som aktualiserar hur vi betraktar och interagerar med vår egen förståelse av begreppet landskap. För det är ett begrepp i ständig förändring. Men paradoxalt nog tenderar den till att reduceras till en arkaisk plats bestående av råvaror eller föreställningen om ett ursprung som binder samman land och dem som ansåg sig ha skapat det: Landskapet.

Metoden för Open Studio – där den kreativa tanken exponeras medan den fortfarande befinner sig i rörelse – erbjuder oss en nyckfull möjlighet att utveckla begreppet landskap, samt att våga omforma det utifrån intuition och den granskande blicken.

I OCH BORTOM LANDSKAPET Bilden och landskapet är djupt sammanvävda. Genom bilden formades ett minne kring landskapet och genom reproduktionen av bilden möjliggjordes nya och större gemenskaper bortom den vardagliga kontakten människor emellan.

Dalarna utgör utgångspunkten för denna kreativa undersökning. Dalarna är både ett landskap och det landskapet som så många inom och bortom denna plats förknippar med bilden av landskap. Vårt mål är att röra oss i gränslandet mellan bilden av Dalarna ifrån Dalarna och bilden av Dalarna bortom Dalarna. Framförallt är vi intresserade av att undersöka hur de förhåller sig till varandra. Vad för slags seismisk aktivitet kan vi härröra ur deras rörelse i relation till varandra?

Läs mer

Gülbeden Kulbay, 3-16 juni 2019

Gülbeden Kulbay, 3-16 juni 2019

Gülbeden Kulbay, 3-16 juni 2019

OPEN YOUR POETRY STUDIO Under de här två veckorna arbetar performancekonstnären Gülbeden Kulbay med bilder och samtal som skapas tillsammans med besökarna utifrån deras relation till sina kroppar.

Gülbeden Kulbay arbetar i sin konst med kroppen som ett verktyg och mänskligheten som ett material. Ett pågående utforskande av aspekter av vad det kan innebära att vara människa leder till livs- och platsspecifika performanceverk.

Läs mer

Kungliga Konsthögskolan R-Lab RIA, 23 maj-2 juni 2019

Kungliga Konsthögskolan R-Lab RIA, 23 maj-2 juni 2019

Kungliga Konsthögskolan R-Lab RIA, 23 maj-2 juni 2019

R-lab’s Marvels and Catastrophes: Renewal and Metamorphosis, 23- May - 2 June.

MARVELS AND CATASTROPHES är ett projekt av R-lab, en post-graduate-kurs på Kungliga Konsthögskolan ledd av Peter Lang. Kursen utforskar människans upppfinningsrikedom i samband med naturkatastrofer, oförutsädda klimathändelser och katastrofer orsakade av människor. Mer information på engelska:

Renewal and Metamorphosis is the final in a series of 4 movements (see below) proposed by R-Lab concerning the major transformations affecting today’s natural and living environments. The two weeks at Färgfabriken will present a sequence of student led workshops, installations, performances, videos, and temporary exhibits outlining the world in its state of “new normal.” Open to the public.

This is the concluding series of workshops and performative public engagements to be featured in Färgfabriken's Open Studio. Renewal and Metamorphosis is developed and run by the participants enrolled in this year's R-Lab Marvels and Catastrophes course held at the Royal Institute of Art, Stockholm. All events are open to the public, children and adults alike, please come, and please share! ----

HAPPENINGS/ WORKSHOPS

25 May

11-13 Premonition bureau - Confession parlor - Action booth Jérôme Malpel & Sofia Larsson

11-17 For the first time our world Anna Risell You are invited to a moment that allows you to reach inwards, into the depths of your memories and associations.

11-17 Välkommen att fira rödfärgensdag! Veronica Skeppe

14-18 A Lovely Suburban Hike Anna Asplind, Gustav Karlsson & Jérôme Malpel Welcome to a hike in a cozy suburban environment and a dinner session.

26 May

11-17 Premonition bureau - Confession parlor - Action booth Jérôme Malpel & Sofia Larsson

11-17 For the first time our world Anna Risell You are invited to a moment that allows you to reach inwards, into the depths of your memories and associations.

14-16 In Search of the Miraculous through Catasthrophe Anna Asplind “Any old map will do” was the conclusion when a small Hungarian military unit found their way through a snowstorm in the Alps with the help from a map over the Pyrenees. Can we do the same?

30 May

13-17 Woman, Native, Other: Making Friends with Trinh-T Minh-ha Carlota Mir and Enrico Floriddia Collective reading workshop - arpentage 12 spots - book yours at Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

1 June

12-13.30 The Evoking of the Realm of Real Fantasy Gustav Karlsson The tension between "real" and imagined conceptions about the state of the [human] world and it´s urban planning responses - is the same tension that also evokes a space that doesn´t need to prove it has the right to exist - The Realm of Real Fantasy.

14-16.30 Building a new landscape Elena Mazzi The workshop structure intends to start from a reflection on the crisis situations / necessities related to the daily use of water, encouraging participants (children and teenagers are welcome) to become aware of the hidden path that water makes in our daily lives, in the architecture we live every day, among these, the one we are working in, Färgfabriken.

----

EXHIBITIONS

Ongoing 23 May - 2 June

Lövholmen Gerda Persson

Lövholmen is a small part of the world that will soon be gone forever and we will all forget what it was like. Get your own free souvenir! To remember it I am making concrete models in scale 1:400 of the building Spredfabriken. The model is 9x9x5 cm. If you would like to have one please contact me Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Pick up your souvenir between May 29th and June 2nd at Färgfabriken.

The sun rises every morning at the same place and sets every evening at the opposite side Ana Barata Martins

The sun rises every morning at the same place and sets every evening at the opposite side, is an artwork composed by several elements: a site-specific textile piece by the closest water of Fargfabriken, a second textile piece at the Open studio space, and photo documentation of the current development of Årstafältet. The fabric pieces are dyed with found materials and natural pigments from Årstafältet and a text by Maria Lamas is imprinted in them. The artwork intends to be critical towards exploitation processes natural areas goes through as most of accessible nature is man made or developed for commercial and industry purposes

A Cartography of the Anthropocene In the current moment we see an increase in so-called climate angst as well as climate crisis awareness, yet people feel a lack of any fruitful means of combating it. Can capital be seen? How do you map the unmappable? What are the individual components that comprise the issue of climate change? You are invitied to come and view an attempt at mapping the so called anthropocene, as well as to perhaps add your own take on it. Andres Villarreal

21th century icon: How do we build up an image of our contemporary mythology? Jérôme Malpel

A mere heap Bo Pilo Transactive memory exercises and tool making workshops with the objective to revive and exercise agency, interruption, and recall as operative abilities in a new landscape without buildings.

In search of the miraculous through catastrophe Anna Asplind

“Any old map will do” was the conclusion when a small Hungarian military unit found their way through a snowstorm in the Alps with the help from a map over the Pyrenees. Can we use the map from one place or a situation to gain new insights about here and now? This time with a map of the utterly symbol of catastrophe - Pompeji, layered with the utterly aim to avoid catastrophe - the evacuation plan of Operation Stockholm 1961. href="https://www.facebook.com/events/338077586899432/>

Healing Tree Åsa Agerstam

The belief that the forest is a healing force goes back to Nordic folk-medicine where disfigured, odd trees could function as a receiver for human pain. By transmitting the disease materially and symbolically, the tree became the new carrier of the pain. The person cutting it down took a risk of catching whatever disease the tree was carrying. The physical surrounding of such a tree could also be used as a place of sacrifice where one could make a wish. With a trial and error perspective of a designer, a transformative replica of The Tree with it ́s original purpose will be made. Your intention is what makes it real.

----

Marvels and Catastrophes in 4 Movements.

1. The Art of Disaster Interruptive: the Earth School, Istanbul Design Biennial, September
2. Lexicon of Marvels and Disasters, Färgfabriken
3. Nordic Hazardlands, UMA, Umeå
4. Marvels and Catastrophes: Renewal and Metamorphosis, Färgfabriken

The first movement, The Art of Disaster Interruptive, premiered in September of 2018 at the 4th Design Biennial in Istanbul. Located in the Earth School, the weeklong workshop dealt with remedial environmental practices inspired by the Şişhane crafts district in the heart of Istanbul. The second workshop, the Lexicon of Marvels and Disasters, held in January of 2019, was a one-day experimental Open Studio event developed to interact with the public, and called for submissions of ideas on what we will need to have with us to confront this ever changing present. The third movement, Nordic Hazardlands, took place in the northern Swedish city of Umeå at the UMA school of architecture at the end of March. The program included a seminar with the director of IBA in Thüringen Germany, and concluded with an initial draft for an Almanac for 2020.

Läs mer

KTH ABE Urbanism Studies / AT - HH, 13-19 maj 2019

KTH ABE Urbanism Studies / AT - HH, 13-19 maj 2019

KTH ABE Urbanism Studies / AT - HH, 13-19 maj 2019

Malin Heyman och James Hamilton, tillsammans med eleverna i KTHs masterprogram i Urbanism Studies, kommer att uppta Open Studio under produktionen, redigeringen, granskningen och utskriften av en bok som ska representera eleverns research från studion i Mexico City och projektet som följde: "CO-OP City: Future Collective Domestic".

"CO-OP City: Future Collective Domestic" var en 10 veckors designstudio i masterprogrammet i Urbanism Studies på KTH. Eleverna har arbetat i grupper för att lägga fram förslag till kollektiva inhemska platser och program för att engagera det offentliga utrymmet i Mexico City. Arbetet tar som utgångspunkt Hannes Meyers 1928 manifest Bauen och den samtidiga forskning som Anna Puigjaner presenterade i sitt arbete Kitchenless City.

Med studenter: Ambre Elsa Alfredo, Leonardo Baron Zenari, Maia Cavendish, Zehra Chughtai, Sued Ferreira da Silva, Simon Fique, Shayan Khilji, Svenja Marie Krings, Sven Lindemann, Michael Mallinder-MacLeod, Sandra Yael Mekler Bensadon, Divya Ramasamy Venkatesamoorthy, Mayra Milena Campanha Reis, Lizaveta Shylichava, Irena Toljan, Eleni Konstantina Vlachaki Stamatopoulou, Johan Wide, Benjamin Schaefer, Jon Nilsson

Samarbetande och bidragande till studion har varit:

+ APRDELESP

+ ARCHIVO

+ DANSBANA!

+ MACOLEN

+ OKK + vänner

+ Alejandra Navarrete

+ Andrea González

+ Daniel Urey

+ David Huber

+ Fernando Ocaña

+ Hélène Frichot

+ Isabelle Löfgren

+ Karolina Keyzer

Texas University Architecture Department, 8-14 april 2019

Texas University Architecture Department, 8-14 april 2019

Texas University Architecture Department, 8-14 april 2019

Med Frances Hsu och studenter.

Mat är ett grundläggande behov och en lyx, både en konst och en vetenskap som korsar gränser i tid och rum, en lika grundläggande förutsättning för det dagliga livet som för långsiktig mänsklig överlevnad. Matindustrin är en av de största och mest innovativa industrierna i världsekonomin och är bland de mest brådskande problem som världen står inför. Begränsad tillgång till livsmedel tillsammans med minskad biologisk mångfald och ökande beroende av färre och färre sorter och arter av grödor som främjas av företagsmonopolen gör att vi är beroende av alltmer bräckliga stora industriella monokulturer som förändrar den ekologiska balansen. Inom ramen för klimatkatastrofen måste vi ta oss an produktivitetslandskapets roll genom livsmedelsfrågor.

Alimentarium är en studio inom Masterprogrammet i arkitektur vid Texas A & M University, där man undersöker skärningspunkterna mellan jordbruksproduktion, bearbetning, distribution och konsumtion av livsmedel i relation till arkitektur, urbanism, industri, ekonomi, teknik, kultur och politik. Kursen identifierar och analyserar kritiskt hur mat har påverkat utformningen av miljön. Detta material ligger till grund för produktionen av arkitektoniskt innehåll, program- och och projektförslag för Alimentarium - ett offentligt kunskapscenter i Bryan, Texas, dedikerat till utställning och experiment kring mat som inte bara kan motverka eller vara motståndskraftig mot befintliga kapitalistiska logiker utan också skapa vackrare, mer glädjefulla, äventyrligare och rättvisare städer.

I WAS HERE - Osynliga Teatern, 28 mars-6 april 2019

I WAS HERE - Osynliga Teatern, 28 mars-6 april 2019

I WAS HERE - Osynliga Teatern, 28 mars-6 april 2019

I WAS HERE är en performanceinstallation av Osynliga Teatern som kombinerar en intim upplevelse, för en person per tillfälle, med en live-streaming som kan upplevas online eller i ett av utställningsrummen på Färgfabriken. Verket kombinerar en relationell situation med en allomslutande miljö, där frågor om tillit och empati undersöks i relation till vårt privata utrymme.

Läs mer

Very Very Gold, maj - nov 2017

Very Very Gold, maj - nov 2017

Very Very Gold, maj - nov 2017

Under 2017 kommer Färgfabriken berikas av ett ”creative residency"-samarbete med konst/design-trion Very Very Gold. Gruppen tar över ett av våra projektrum, där de kommer att arbeta med egna projekt och utställningar, men också bidra på olika sätt till Färgfabrikens övriga verksamhet. Very Very Gold arbetar i gränslandet mellan upplevelse, teknologi, konst, produkt och materialstudier. Mötet mellan vetenskap och design/konst är en naturlig del i deras arbete.

Under hösten 2017 kommer trion Very Very Gold att intensifiera sina personliga projekt och i tur och ordning ta över rummet med både experiment och färdiga resultat:

Michel Bussien: 12 - 22 oktober. Nandi Nobell: 26 oktober - 5 november. Farvash Razavi: 9 -19 november.

Läs mer


 

Tid & Plats

Nästa period: 24/5 - 6/6 2021: Marvels & Catastrophes

Välkommen till projektrummet!

Open Studio har samma öppettider som konsthallen om inget annat anges. 

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterat

Åsa Cederqvist
BLOD(y)
Osynliga Teatern, "I WAS HERE"

Very Very Gold


Med stöd från Stockholms stad, Region Stockholm och Kulturrådet