Peter Hagdahl

– Visar hösten 2018 rumsinstallationen Energi, massa, gravitation på Färgfabriken, som förenar den digitala och fysiska världen i en intrikat visuell väv.

Peter Hagdahl energimassagravitation web

Hösten 2018 visar Färgfabriken en monumental installation av konstnären Peter Hagdahl. Verket gestaltar på ett poetiskt och målande sätt vår samtida världs komplexa flödesscheman och berör grundläggande existentiella frågor. Hagdahl har genom hela sitt konstnärskap utforskat det samtida ofta genom ny teknik och nya fenomen. Hans konstnärskap lyfter många av de frågor som Färgfabriken ställer sig i projektet Expanded Societies som pågått sedan 2016 och diskuterar hur  digitaliseringen och tekniken påverkar våra liv? I denna nya rumsinstallation förenas den digitala och fysiska världen i en intrikat visuell väv.

I installationen Energi, massa, gravitation på Färgfabriken sammanför Hagdahl olika gestaltningsformer, måleri, rörlig bild, text, skulptur och Ready Made vilket genererar en förflyttning mellan olika former av representation och verklighet. Hagdahl visualiserar på så vis vår värld som delas mellan en digital och fysisk verklighet. Genom en associativ händelsekedja gestaltas det flöde av information och bilder som sköljer över oss dagligen. Själv beskriver Hagdahl processen som både intuitiv och planerad; ”I mötet mellan de olika elementen visar sig sammanhang och överenstämmelser som jag ibland förutsett, ibland anat, men som ibland också är överraskningar för mig själv. Jag är intresserad av vad som händer när man skapar dessa möten mellan former, bilder och ord.”

Verket skapar ett rum i utställningsrummet där två monumentala plexiglaspaneler sammanlänkas av ett svävande skulpturalt system. Installationens utformning omöjliggör en given betraktarposition. Man kan röra sig runt det, betrakta det både från rummets utsida och insida, betraktarens förflyttningar kan beskrivas som en serie in- och utzoomningar. ”Vilka processer och samband som sätts igång och vilken effekt verket får är beroende på vem betraktaren är och i vilket sammanhang verket vistas” enligt Hagdahl.

Hagdahls installation är en balansakt både bokstavligt och bildligt talat genom kopplingar i form av så väl associationer och referenser som grova linor som med hjälp av tyngder håller ett komplext nät av föremål och bilder i jämnvikt.

Peter Hagdahl (f.1956) är en svensk konstnär utbildad på Konstakademin Valand i Göteborg. Han har tidigare varit verksam som professor i fri konst med inriktning mot nya medier vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt bedrivit forskning på Institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet och MejanLabs. Numera är Hagdahl curator vid Statens Konstråd vid sidan av sin konstnärliga praktik. Hagdahls konst har visats både nationellt och internationellt samt ingår i Moderna Museets samlingar. Färgfabriken har tidigare visat verk av Hagdahl i grupputställningarna Levitation 2009 i Östersund och The Expanded Book 2003 i Stockholm.


 

Tid & Plats

29 september – 2 december 2018, Stora salen

Vernissage den 29 september kl 17–01
Utställningen är öppen 17–21, därerfter är baren öppen till 01.

Konstnärsvisning: Peter Hagdahl håller guidade visningar i sin utställning 11 nov och 2 dec kl 15. Ingen föranmälan krävs och visningen ingår i entrébiljetten. 

Kontakt

Emilia Rosenqvist

Relaterat

Färgfabrikens pågående projekt Expanded Sociaties diskuterar genom seminarier och utställningar hur digitaliseringen påverkar våra liv. 

Färgfabriken har tidigare visat verk av Peter Hagdahl i grupputställningen Levitation 2009 i Östersund.