Anastasios Logothetis

Sea Deep Web Trouble in the Bubble Loop

Under 2017 kommer projektet Expanded Societies synas alltmer på Färgfabriken. Projektet handlar om digitaliseringens påverkan på samhällsutvecklingen. Som en del av det pågående projektet visar Färgfabriken videoinstallationen Sea Deep Web Trouble in the Bubble Loop av Anastasios Logothetis. 

Vernissage 11 maj kl 19–22. Konstnärssamtal mellan Anastasios Logothetis och curator Björn Norberg kl 19. 

Anastasios Logothetis visar videoinstallationen Sea Deep Web Trouble in the Bubble Loop 11–21 maj i projektrummet på Färgfabriken. I verket blandar Logothetis skulpturala objekt med videoprojektioner. Skulpturerna i lera skapar fysiska rum som i sin tur är portaler in i olika virtuella undervattensvärldar. Om vi ser skulpturerna som konkreta och torra objekt är de virtuella tilläggen dess motsatser där drömmens blötdjur tar plats. Det är naturligtvis en konstnärlig vision, men speglar också ett förhållande mellan digitala och fysiska världar. Det är två världar som alltmer smälter samman och som det börjar bli svårt att skilja åt. Det gäller såväl i praktiken som i teorin. Sambandet och det ömsesidiga beroendet mellan de fysiska och de virtuella världarna är så pass starka.

 


 

Plats & tid

Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1

11 maj kl 19 konstnärssamtal 
11–21 maj Utställning

Kontakt

Björn Norberg, curator
Emilia Rosenqvist, projektledare

I samarbete med:

VR SCI FEST