Fredrik Hofwander


– Beckers Konstnärsstipendium 2007 tilldelas konstnären Fredrik Hofwander.
hofwander 1
Beckers konstnärsstipendium om 150 000 kronor – som i år utdelas för tjugoförsta året i följd – tilldelas 2007 Fredrik Hofwander som är född 1973 och som år 2002 utexaminerades från Malmö Konsthögskola.

Juryns motivering:

Fredrik Hofwander är en tecknare som gärna uppsöker större format och som frimodigt och detaljrikt finner sin egen värld, sitt eget uttryck, genom en intrikat motivisk samplingsteknik ofta med fotografiet som utgångspunkt. Fredrik Hofwander tar temperaturen där han står, i sin egen förortsvardag, och han söker gestalt för ett samhälle i förändring. Det vi varseblir är teckning som i stämning erinrar om mental association och improvisation, trots att det vi ser minst av allt är tillfället framsprunget, utan snarare framtecknat genom en enveten och tidsödande process. Med Fredrik Hofwander tar blyertsteckningen, som konstart, ytterligare ett steg vidare, den ympas med fotografi och upphöjs elegant till ett självständigt konstnärligt uttryck på spaning efter sina egna regler och möjligheter. Fredrik Hofwander tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2007 om 150 000 kronor för denna sin förmåga, att med omsorg och koncentration, skapa magiska rum – både sakliga och absurda.

För juryn Mårten Castenfors 
8 dec 2007 – 13 jan 2008