My Lindh


Far sight – en utställning som undersöker korsningen mellan stora globala nyheter och det privata vardagslivet. 

mylindh 1
I Färgfabrikens Lilla Sal visas verken Zoom, Still och Live från My Lindhs pågående projekt Far sight. Far sight är en utställning som utgår ifrån korsningen mellan de globala nyheterna och det privata vardagslivet. Undersökningen koncentreras kring vad själva upplevelsen av TV och nyheter är, utifrån en subjektiv, praktisk och existentiell synvinkel.

My Lindh har i tidigare verk undersökt hur mening kan skapas och kommuniceras utifrån den subjektiva upplevelsen.

Under våren 2008 kommer Far sight – Del II visas på ak28 i Stockholm. 
2 feb 2008 – 2 mar 2008