Tora Windahl


Ex Machina – en mekanisk installation som tar hela den stora salen i besittning.
torawindahl 1
I Färgfabrikens stora sal visas Ex Machina, en utställning av Tora Windahl. Utställningen som egentligen endast består av ett verk, tar hela den stora salen i besittning och är Windahls magisterutställning från Konstfack. Verket är en stor, rörlig, mekanisk installation. Koregrafin är rytmisk och långsam med en näst intill meditativ framtoning med inslag av ett mer dynamiskt och våldsamt utlopp. Ett nittiotal individer, sydda i luftballongstyg, de flesta iklädda skjortor får liv genom att de fylls respektive tömms på luft. Koreografin pågår i tjugo minuter och sätts igång av besökarnas rörelser i rummet. Varje individ är unik men också del av en och samma massa. I massan som skapar helheten står individen fortfarande ut. 
10 maj 2008 – 25 maj 2008