Ulrika Sparre


– Beckers konstnärsstipendium 2008 tilldelas konstnären Ulrika Sparre. 

sparre 1
Beckers konstnärsstipendium 2008 om 150.000 kronor - som i år utdelas för tjugoandra året i följd- tilldelas Ulrika Sparre som är född 1974 och som 2004 utexaminerades från Konstfack.

Juryns motivering:

Ulrika Sparre är en konstnär som ger sig rakt in i kärnan av de mekanismer, beteende och sociala mönster som konstituerar våra liv. Med hjälp av allt från kollektivets symboler som flaggor och skyltar till subtila gester med hjälp av rök och dolda rum landar hon i en skärningspunkt mellan jaget och kollektivet. Vi tror oss vara sekulariserade, men Sparre tycks mena att även tron på jaget måste vara en tro. Ulrika Sparres konst tar den socialt och politiskt reflekterande konsten till ett nytt självständigt uttryck där hon både är rasande aktuell och lågmält poetisk. Ulrika Sparre tilldelas Beckers konstnärsstipendium om 150.000 kronor för denna förmåga att lyckas sätta fingret på det allra mest mänskliga samtidigt som hon belyser det kollektivt samhälleliga. Utställningen visas i Färgfabrikens Stora sal.  
6 dec 2008 – 25 jan 2009