Per Mårtensson


– Beckers konstnärsstipendium 2009 tilldelas den Malmöbaserade konstnären Per Mårtensson.
per martensson 1
Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera ung talang på gränsen till genombrott. Genom åren har Beckers jurymedlemmar tilldelat stipendiet till en rad av Sveriges mest nyskapande konstnärer; Dan Wolgers (1989), Jockum Nordström (1999), Linn Fernström (2000), och Nathalie Djurberg (2006), för att nämna några få. Varje stipendiat tilldelas 150 000 kr samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Per Mårtensson, 2009 års stipendiat, är en Malmöbaserad konstnär med oerhörd fokus och visuellt självförtroende. Hans verk leker med utställningsrummet och måleriets konventioner med konceptuell skärpa och lågmäld humor. Konsthistoriska referenser används, men utan att falla offer för post-modernistiska pastischer, istället använder Mårtensson en konventionell konstform för att utforska måleriets gränser och seendets anatomi.

Versions, är ett pågående projekt där konstnären avbildar tomma utställningsrum som länkar samman äldre tiders interörmåleri med det modernistiska bildspråket (minimalism, abstraktion) och dess utställningsform (den vita kuben). De största målningarna i utställningen är Mårtenssons svart/vita skildringar av den typ av lamellgardiner som blivit en självklar del av det opersonliga kontorslandskapet. Dessa vertikala persienner är delvis öppna och utsikten utanför eller innanför är svart, det är oklart var i rummet betraktaren befinner sig. Fallen Painting är en vit målning vars perfekta rektangulära form förvrängts av att den fallit från väggen. En tavla som bucklats, och därmed tillåts bryta sig bort från idéen om duken som ett illusoriskt fönster. I ett annat verk, tycks en vit vägg sakna själva konstverken tills man upptäcker att ljuspunkterna från galleriets spotlights är målade direkt på väggen. Mårtensson synliggör våra föreställningar om det koncentrerade seendet i utställningsrummet, men bejakar samtidigt måleriets tradition som en kontrollerad lek med ljus och skugga.

Juryns motivering:

Per Mårtensson pekar i många av sina verk på det måleri som finns i vår vardag mitt framför ögonen på oss, men som vi normalt inte rubricerar som måleri. Han vrider och vänder på olika avbildningssätt och konventioner, för att om möjligt finna en konceptuell startpunkt i måleriet. Det befintliga rummets relation till verket befinner sig ofta, i hans måleri eller installationer, i direkt symbios med dess förmåga att skapa eller häva illusioner. Det kan gälla de konventioner som definierar den vita kubens möjligheter och begränsningar, men det kan också handla om en simulerad ljussättning i ett vanligt trapphus, som i en av hans senaste gestaltningsuppdrag. I en pågående serie med små målningar av tomma utställningsrum glider avbildningen mellan vår uppfattning om fotografi och måleri, samtidigt som dessa verk kan tolkas som en självironisk kommentar till svårigheten att dokumentera konstnärens egna verk. Per Mårtensson tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2009 för att han på ett subtilt och raffinerat sätt – och med ett visst mått av humor – gestaltar och problematiserar avbildandets samtida praktik och historia i måleri och installationer.

För juryn: Magnus Jensner

Stipendiejury: Jenny Lindén Urnes,Mårten Castenfors och Magnus Jensner. 
5 dec 2009 – 10 jan 2010