Skriv ut denna sida

299 792 458 m/s

– En koreografi för ljus i relation till kroppens rumslighet och rumtiden.
Ljuskoreografi ny

Färgfabriken visar under februari installationen 299 792 458 m/s, ett koreografiskt ljusverk av Rebecca Chentinell och Jens Sethzman. I 299 792 458 m/s frångås de gängse idéerna och konventionerna som en koreografi vanligtvis förhåller sig till och möjliggör nya perspektiv på hur rörelse kan upplevas och förstås. Ljuset intar hela rummets tredimensionella rymd och skapar en sfärisk kropp som du som åskådare kliver in, samtidigt som varseblivningen förskjuts. 

299 792 458 m/s är det första gemensamma verket i ett samarbete mellan Rebecca Chentinell, koreograf och dansare, och Jens Sethzman, ljuskonstnär.


 

Tid & Plats

8 feb – 9 mar 2014

Kontakt

Pernilla Lesse

Relaterat

 


Projektet stöds av

Stockholms Stad