Arkitektur och samhälle

Färgfabrikens uppdrag sedan starten 1995 är att visa samtida konst och arkitektur. Under årens lopp har vi sett att arkitekturen inte står ensam utan lever i symbios med stadsplanering och det övriga samhället. Detta har vi undersökt i samtal, workshoppar och utställningar i konsthallen och på olika platser i världen. Genom våra utställningar och program utforskar och testar vi också gränserna mellan konst och arkitektur.

Färgfabriken för en aktiv diskussion som vill påverka och skapa debatt i både Sverige och internationellt, i samverkan med många olika aktörer. Arkitektur och stadsplanering i samspel med olika kulturella utryck är viktiga komponenter som påverkar hur vi bygger våra samhällen. Därför är Färgfabriken en plattform som ställer frågor och bidrar till nya tankar och idéer.

Nedan följer några exempel, här hittar du fler.

Lövholmen

Industriområdet runt Färgfabriken kallas Lövholmen. Området speglar drömmar från den industriella revolutionens framstegsoptimism och lockar till konstnärligt utforskande av dagens stadsrum. Idag står Lövholmen inför stora förändringar. Vi har under lång tid undersökt Lövholmen i skärningspunkten mellan tid, bilder, människor, byggnader och verksamheter.

Följ vårt arbete med Lövholmen här.