Skriv ut denna sida

Beckers konstnärsstipendium 2022

– tilldelas Laleh Kazemi Veisari för att hon i sin ambitiösa strävan att förstå världen lyckas skapa ett mycket varierat visuellt uttryck, som förmedlar nya perspektiv på världen.

960x640.foto MärtaThisner porträtt Beckers2022 kopiaPorträtt av Laleh Kazemi Veisari i sin i ateljé. Foto av Märta Thisner, 2021

Beckers konstnärsstipendium om 200.000 kr – som i år utdelas för trettiofemte året i följd – tilldelas år 2022 Laleh Kazemi Veisari som är född 1983 och verksam i Stockholm. Hon utexaminerades 2019 från Konstfack.


Juryns motivering:

Laleh Kazemi Veisari berättar om hur hon samlar in delar av information, bitar av kunskap, som hon fogar ihop för en bättre förståelse av världen. I enlighet med denna strävan dekonstruerar hon bilder, som delas upp och bryts ner till detaljnivå, med en tanke om att där kunna upptäcka vad som döljer sig i helheten. Hon använder tecknandet, som en metod att reflektera kring utvalda frågor, för vidare dekonstruktion, som ett sätt att kommunicera både med sig själv och sin omgivning.

Med en bakgrund i Sverige, Iran och Finland väver hon samman spår av intryck och bitar av kunskap. Det är spår av geopolitiska omvälvningar, speglingar av vatten som metaforiskt sammanlänkar kontinenter. Med breda språkkunskaper borrar hon sig in i kulturer och uttryckssätt och finner där de spår av skärvor hon plockar upp för att fortsätta insamlandet av det som utgör den växande grunden för hela konstnärskapet.

I undersökandet av alternativa möjligheter arbetar hon gärna i serier, med en upprepning som bildar återkomst och rytm i bilder och skulpturer. Hon söker en mångfald som hon själv kallar epistemisk pluralism. Se där, återigen ett sätt att vaska fram kunskapsdelar som döljer sig i helhet eller detalj. Hon prövar skiftande perspektiv: att se på nära håll eller på avstånd, att vilja tolka och infoga både det abstrakta och det konkreta.

Laleh Kazemi Veisari tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2022, för att hon i sin ambitiösa strävan att förstå världen lyckas skapa ett mycket varierat visuellt uttryck, som förmedlar nya perspektiv på världen. Hon skapar konst som i sitt poetiskt strama uttryck ständigt skiftar fokus mellan den lilla konkreta detaljen och världens oöverskådliga mångfald. Genom att dekonstruera mängder av information, som fogas samman i teckning, skulptur, måleri och text skapar hon en närvaro där vi inkluderas som medskapare och upptäckare.

För juryn / Magnus Jensner


Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kr, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Juryn består av: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.

 


Om konstnären:

Laleh Kazemi Veisari är född 1983 och verksam i Stockholm. Hennes konstnärliga process är tvärvetenskaplig, engagerar samarbetsprocesser samt utforskar det imaginära, både socialt och rumsligt, genom uttryck som måleri, teckning, skulptur och skrivande.

Laleh Kazemi Veisari tog sin masterexamen i fri konst från Konstfack 2019 med utställningen Letters from Water. Sedan tidigare har hon en masterexamen i tvärvetenskapliga studier från statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet samt en kandidatexamen i nationalekonomi från London School of Economics and Political Science.

Laleh Kazemi Veisari har bland annat belönats med Bernadottestipendiet 2019 för sitt projekt Relationen mellan teckning och måleri genom Walter Benjamins historiefilosofiska teser (Über den Begriff der Geschichte)I samband med att hon fick Bror Hjorths stipendium för unga tecknare 2018 producerades även hennes första separatutställning Porous Red Dust i Uppsala.

Tidigare i år visade Laleh Kazemi Veisari utställningen Yrsel på Göteborgs Konsthall och under hösten är hon aktuell med ett verk i nya numret av Ord&Bild samt en kommande utställning på Belenius.


 


Tid & Plats:

5 februari - 27 mars 2022

Stora salen, Färgfabriken


Kontakt:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 


Relaterat:

Beckers konstnärsstipendium

Laleh Kazemi Veisari


Huvudpartners:

Lindengruppen

 

Med stöd från Stockholms stad, Region Stockholm och Kulturrådet