Marvels & Catastrophes

– interdisciplinär konstntärsgrupp i samarbete med Lyssna och Symbiosis

  • Marvels & Catastrophes

Marvels & Catastrophes är en interdisciplinär konstnärsgrupp som bildades 2018 som en motståndshandling, i hopp om att skapa en uppsättning alternativa kreativa strategier för att hantera de ökande katastrofala effekterna av klimatförändringarna. Utgångspunkten var, och förblir, enkel: det finns en mängd otillgänglig vetenskap om mänsklig handlingsfrihet och klimatförändring, som uppenbarligen inte får den typ av brett konsensus som behövs för att sammanföra mänskligheten för en gemensam sak. Marvels & Catastrophes grundades inte bara för att undersöka vetenskapen utan också för att utforska historien och hur generationsberättelser har fungerat för att binda samman befolkningar och deras kulturer.

Historien visar att vetenskap och myter alltid har samexisterat. Att övertyga världsbefolkningen att arbeta tillsammans i en sådan stor skala kräver mer än att kommunicera vetenskapen. Vi måste också uppfinna sätt att göda vår fantasi att agera tillsammans. Vår strategi är då att föreställa oss, leka med och utveckla idéer, mönster och koncept som kan lyfta oss ur det svåraste gungflyt.

Tyvärr befinner vi oss nu i det andra året av den globala pandemin av Covid19, något som framstår som det tragiska beviset för hur okontrollerad mänsklig aktivitet som kan slå tillbaka på oss själva. Och ändå fortsätter konspirationsteorier, falsk vetenskap, oreglerat kapital, dålig politik och ett chockerande svagt socialt kontrakt att undergräva kollektivt handlande. Marvels & Catastrophes, som ett arbetskollektiv, hoppas kunna motverka dessa vanligt förekommande myter och vanföreställningar med en mer kritiskt och konstruktiv uppsättning förslag som skulle kunna ge mer positiva effekter. Viruset, en symbol för hur gränserna mot de sista resterna av det vilda har överskridits av mänsklig oaktsamhet, kan också tjäna som ett slags diagram för motstånd.

/Peter Lang, grundare av Marvels & Catastrophes


Marvels & Catastrophes är deltagare i projektet Lyssna. Genom gruppen integreras Lyssna i Symbios-projektet, vilket skapar synergier mellan de två processerna.


Deltagare

Sofia Larsson är landskapsarkitekt baserad i Stockholm. Genom konstnärliga och konceptuella metoder vidgar hon sin yrkesroll för att utforska hur makt och värden materialiseras i den byggda miljön.

Åsa Agerstam är en designer och inredningsarkitekt baserad i Stockholm. Agerstam ser sina verk som objekt med sin egen dramaturgi. Hon arbetar ofta med tankesystem eller grupper av objekt snarare än inom singulariteter och har en pågående kärleksaffär med materialitet.

Vesna Salamon är en kroatisk konstnär som är baserad i Stockholm och Zagreb, vars arbete överbryggar ämnesområdena miljövetenskap och kulturhistoria. Hon fokuserar också på miljöfrågor genom att peka på riskerna med mänsklig påverkan på naturen. Hennes objekt står i relation till samtida frågor som rör till exempel föroreningar, konsumtion och antropocen och visar både mänsklighetens styrka och bräcklighet.

Jérôme Malpel / Iris Lacoudre / Grégoire Deberdt / Antoine Plouzen Morvan är tre arkitekter och en filmskapare träffas för att utforska arkitekturens berättelser. De bildade ett konstnärligt kollektiv i Paris efter att ha studerat och arbetat i olika länder (Japan, Indien, Brasilien, Argentina, Sverige). Genom att kombinera praxis med arkitektur och dokumentärt filmskapande visar gruppen hur våra liv formar de utrymmen vi lever i.

Andres Villarreal är en svensk-colombiansk konstnär, filmskapare och författare som bor och arbetar mellan Stockholm och Berlin. Villarreals praxis utforskar ofta förhållandet mellan representation och produktion av verkligheten, och behandlar frågor som rör tid, berättelse och minne. Hans verk tar form som film, fotografi, installation och text och verkar ofta i gränslandet mellan fakta och fiktion.

Alexander Paulsson är baserad i Malmö, Sverige och undervisar och skriver om politisk ekonomi, miljöpolitik samt om hur vetenskap och teknik skapas och framställs och vilka konsekvenser det får. Paulsson är utbildad inom historia, politik och näringsliv och kombinerar studiet av stadsmiljön, administrativa system och ekologiska processer med historien om ekonomiska och politiska begrepp.

Gerda Persson är arkitekt, bor och arbetar i Stockholm. För Marvels and Catastrophes undersöker Persson det gamla industriområdet Lövholmen, en bit mark som berättar en historia om den massiva och ständiga mänskliga aktiviteten att omforma vår miljö.

Bo Pilo är en inredningsarkitekt baserad i Stockholm. Pilo tog sin magisterexamen i inredningsarkitektur och möbeldesign vid Konstfack i Stockholm 2014. Tillsammans med arkitekten Gerda Persson grundade Pilo arkitektkontoret Persson Pilo Arkitektkontor 2020.

Florence Taché är arkitekt, baserad i Paris. Hennes arbete undersöker möjliga friktioner mellan arkitektur och nutida miljörelaterade osäkerhet. Aktuell forskning undersöker hur skiftande paradigmer och berättelser i vårt förhållande till naturen ifrågasätter hur vi utformar och bor i våra byggda miljöer.

Gustav Karlsson är planeringsarkitekt med bas i Stockholm. Han är grundaren av Scapeous arkitekter, en studio för fysisk planering som utforskar hur rumsliga gränszoner och övergångar upplevs.


 

Tid & plats

Representanter från gruppen kommer att samarbeta med och ställa ut verk på Skellefteå Konsthall inom projektet Lyssna under våren 2021.

I maj 2021 bjuds de in som deltagare i Färgfabrikens Open Studio-program.

Hösten 2021 ställer representanter från gruppen ut på Virserums Konsthall inom projektet Lyssna.

Hösten 2021 kommer de också att vara representerade i utställningen SymbiosisFärgfabriken.

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterat

instagram logga2

IMG 3697

The lexicon of marvels and disasters, R-lab @Färgfabriken, 2018


Med stöd från:

Postkodstiftelsen