Jävla kritiker!

– En utställning om arkitekturkritik.

webbild
                                                                                                         Jävla kritiker! 2021, Färgfabriken.  Foto Johan Österholm.

I Jävla kritiker! har sex arkitekturkritiker – två från Sverige, två från Danmark och två från Norge – lämnat kritik på en fiktiv byggnad. Utifrån den skrivna kritikern har sex arkitektkontor – också två från varje land – därefter fått i uppgift att tolka och gestalta den skrivna kritiken i form av en modell. Gestaltningarna och texterna presenteras i utställningen som sex experiment som undersöker och rör sig mellan språk, text, kritik och arkitektur.

Utställningen lyfter viktiga frågor om arkitektur och byggande: Finns det ett behov av arkitekturkritik? Vilken roll spelar kritiken för arkitekturen och för samhället? Hur bör kritiken och dess roll förändras för framtiden?

Jävla kritiker! är en hyllning till kritiken och ett initiativ till att på nytt vitalisera arkitekturkritiken.

Medverkande
Curatorer:
 Anders Rubing, Andrea Ougaard och Morten Birk Jørgensen
Arkitekturkritiker:
Gaute Brochmann, Mari Hvattum, Martin Søberg, Rasmus Wærn, Sara Ettrup och Ylva Frid
Formgivare:
Element, Jonathan Houser, Kaleidoscope, Krupinski/Krupinska, Leth & Gori och Tham & Videgård


Tre forsøg på at give form til et hus å vandre i Jonathan Houser 2020jpg
      Tre forsøg på at give form til et hus å vandre i, Jonathan Houser, 2020, i Jävla kritiker!
Färgfabriken, 2021.  Foto Johan Österholm.  


Projektet har genomförts med stöd av:

Dreyers Fond, Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond (DK), Kulturrådet (NO) & Utenriksdepartementet/DOGA (NO)

Relaterat

Hemsida för projektet Jävla kritiker! 

 

Tid & Plats

13/3 - 16/5, 2021
Projektrummen

Max 4 besökare i utställningen samtidigt. 

Du behöver inte förboka ditt besök men det kan förekomma kortare väntetid om många besökare anländer samtidigt.
 


Press

Pressrelease och pressbilder finns här. 


Genomfört program:

Kritik och Praktik – Digitalt samtal:
Den 18 mars kl. 18 – 19

Klicka på bilden nedan för att se samtalet: Med avstamp i utställningen Jävla kritiker! där den vanliga processen vänts om, och arkitekturkritiker skrivit texter utifrån vilka arkitekter skapat arkitektur, hålls ett samtal om kritik och praktik, och växelverkan dem emellan. Vad har kritiken haft för roll för den byggda arkitekturen, vad är textens roll i skapandet av denna, och hur påverkar den uppförda arkitekturen kritiken – och vice versa?

Inledning om utställningen Jävla kritiker!:
Anders Rubing, arkitekt och curator
Moderator:
Joanna Zawieja, Arkitekt SAR/MSA och skribent.
Medverkande:
Ylva Frid, Arkitekt A/MSA och Arkitekturkritiker
Rasmus Waern, Arkitekt SAR/MSA och Arkitekturkritiker
Konrad Krupinski, Krupinski/Krupinska arkitekter, arkitekt A/MSA

Samtalet är arrangerat i samarbete mellan Stockholms Arkitektförening, Färgfabriken och utställningen Jävla kritiker!

Olle Bengtzon-dagen 2021 – Digitalt seminarium och prisutdelning!
Den 14 april, kl. 15-17

Kritik och journalistik – våra städer under lupp
Via länk, anmälan krävs!

Olle_B_2.jpeg

Den 14 april presenterades årets vinnare av journalistpriset till Olle Bengtzons minne. I samband med prisutdelningen arrangerade Arwidssonstiftelsen ett seminarium om de olika perspektiv som beskriver, granskar och debatterar stadsutveckling, bostadsfrågor och arkitektur. Seminariet fokuserar på skillnader och synergier mellan kritiken och journalistiken, språkbruk, publik och vinklar och görs i samarbete med utställningen Jävla kritiker! på Färgfabriken.

För mer information klicka här.

Kritikens roll i stadens utveckling – Digitalt seminarium
Den 15 april, kl. 18-19

Gratis, ingen anmälan krävs.
Klicka bara på bilden nedan för att ta del av samtalet:

Med avstamp i utställningen Jävla kritiker! där den vanliga processen vänts om och arkitekturkritiker skrivit texter utifrån vilka arkitekter skapat arkitektur, hålls en presentation om olika sätt att utöva kritik och dess roll i arkitekturens, och stadens, utveckling.

Inledning med en kort historisk sammanfattning av arkitekturkritiken i Sverige:
CLAES CALDENBY, Professor emeritus och kritiker (via länk från Göteborg)

Följt av tre presentationer om kritik, utifrån olika format:
MALIN ZIMM, arkitekt, chefred. Arkitektur
om dagens arkitekturkritik och målet med framtidens arkitekturkritik i tidningen Arkitektur.
MUSTAFA SHERIF, planeringsarkitekt, initiativtagare till Urbanistica Podcast.
om arkitekturkritik och samtal om stadsutveckling, i Urbanistica Podcast.
ELISABET ANDERSSON, journalist, skribent, SvD
om hur arkitektur och stadsbyggnad bevakas i dagspress samt debatten i sociala medier
MORTEN BIRK JÖRGENSEN, curator Jävla kritiker!, avslutar tillsammans med Malin, Mustafa och Elisabeth kvällen med en spontant reflekterande dialog kring kritikens roll för arkitekturen idag.

Samtalet är arrangerat i samarbete mellan Stockholms Arkitektförening, Färgfabriken och utställningen Jävla kritiker!