Gylleboverket

– Konstnärsgruppen visar en suggestiv och omfattande platsspecifik rumsinstallation i Färgfabrikens stora sal hösten 2020

Hösten 2020 inledes Färgfabrikens undersökande av symbiotiskt tänkande med en utställning och rumsinstallation av konstnärsgruppen Gylleboverket. Gylleboverket är både en konstnärsgrupp och en plattform för samtida konst och kultur. Gruppens kärna består av konstnärerna Etta Säfve och Jona Elfdahl. Ofta görs samarbeten både med andra konstnärer och tvärdiciplinärt från andra fält. För utställningen på Färgfabriken ingår även konstnären Shelley Shar i gruppen.

I sina konstinstallationer arbeter de platsspecifikt och gränsöverskridande med video, ljud, performance,mytbildningar, riter, social skulptur och sceniska installationer. Genom den konstnärliga processen undersöks det poetiskas potential att lyfta samtida frågeställningar. 

Gylleboverkets arbetetsprocess är undersökande, ofta längre processer där tematiska frågeställningar hakar i varandra. Samarbeten, publika möten, omvärldsanalys och tematiker som mänsklig isolation, normalitet, vår relation till naturen, omvärlden och varandra undersöks. Ett arbetssätt med ett nära släktskap Färgfabrikens verksamhet.


 

Tid & Plats

Utställning i stora salen, Färgfabriken
19 sep – 29 nov 2020

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterat

Samarbetet med Gylleboverket har utvecklats inom projektet Symbiosis, vilket olika idéer och kunskapsområden möts för att utforska hur ett symbiotisk tänkande kan inspirera till förändring och skapa förutsättningar för en bättre värld. Läs mer om Symbiosis här.

Gylleboverkets hemsida.


Tack till:

Trafikverket

Bara mineraler