MED ANLEDNING AV FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅD FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNING AV COVID-19 I STOCKHOLM HÅLLER KONSTHALLEN TILLFÄLLIGT STÄNGT ÅRET UT OCH ÖPPNAR ÅTERIGEN 2021.


FÄRGFABRIKENS KAFÉ HAR FORTSATT ÖPPET, I ENLIGHET MED DE RESTRIKTIONER SOM GÄLLER FÖR RESTAURANG, TORSDAG - SÖNDAG KL.11-16.

Isolering | Kommunikation

– En utställning med konst och poesi.

konstverk isolering kommunikationTorbjörn Johansson, Utdrag, foto Torbrjörn Johansson, och Martin Ålund The bipolar suite, foto Tobias Sjödin.

Isolering | Kommunikation är en utställning som genomförs av curatorgruppen Muskot i samarbete med Färgfabriken med anledning av den rådande covid-19-pandemin.

I en tätbefolkad värld har begreppet isolering blivit centralt. I Sverige uppmanas vi hålla social distans, i andra länder är det inte tillåtet att samlas i grupper större än två personer. Utan någon vana av att existera isolerade måste vi ställa om oss till att i görligaste mån hålla oss inom våra egna väggar och försöka få livet att fungera ändå.

 • Alex Valijani - My Whole World's Coming Apart
 • Alexandra Larsson Jacobson - We hug. You hug too hard. I resist. You push. I leave.
 • Nr3
  André Nordström - Dörr
 • Andreas Ribbung - Utan titel
 • Anja Olofgörs - Narrative Structures
 • Anna Nyberg - Det är svårt att säga
 • Anna-Kajsa Wikström - Therés a Yoke to be Carried (Ur “Källvatten”. Isen buren av Inga Tsernova, fotot taget av James Dmitre Johansson)
 • Arne Widman - Dekonstruerad fåfänga
 • Carl-Oscar Karlsson - Strålar men brister i sprickor och faller ur livet
 • Cecilia Hultman - Stilla stå fallet
 • Charlotte Åberg & Florence Montmare - Sanitary ritual 24
 • Christina Olivecrona - Bron i Grez
 • Christofer Wallentin - End Game
 • Cissi Efraimsson - Despair
 • Daniela Hedman - En kvadratmeter ø 14 ø 14
 • Derin Gençer - Walking Through The Layers Of Memory
 • Elise Mattisson Chue - Tofu Tales
 • Elle van Uden - La Solitaire
 • Elsa Blomberg - Brace
 • Emille de Blanche - Hold, 2020
 • Filippa Barkman - The Waiting
 • Giulia Cairone - Con Affetto
 • Gunilla Wiel-Svensson - Runner
 • Hanna Romin - I minnet förlorat objekt
 • Henning Rehnström - No signs of elephants (through the three kingdoms of nature, according to classes, orders, genera and species, with characters, differences, synonyms, places)
 • Henrik Ekesiöö - Torsdag
 • Håkan Bring - Reform
 • Ingrid Klintskog - Må se rar
 • Jakob Ojanen - Abstract painter
 • Jan Marius Kiøsterud - The Pod
 • Nr31
  Jenny Carlsson Grip - Ön, Åkern, Bergets mörker
 • Nr32
  Jinhee Kang - Diaries 2020-1
 • Nr33
  Johan Lindström - Först tänkte jag på Helen of Troy eller "sköna Helena" sen tänkte jag på flourescerande grön och rave. Till sist tänkte jag på romantiken
 • Nr34
  Johan Willner/Peo Olsson - Infections Heap
 • Nr35
  John Willgren - Betongfärd
 • Nr36
  Jonas Vansteenkiste - Looking glass #1
 • Nr37
  Josefin Bergman - Ohio
 • Nr38
  Kaisa Luukkonen - Tiblisi, 9 march, 2019
 • Nr39
  Kajsa Lindberg & Annika Bergström - Falnar och fyller nr 7 (Ground waves)
 • Nr40
  Kevin Pihlblad Bogle - Ägghållare
 • Nr41
  Leif Palmquist - Halv nio en försommarkväll
 • Nr42
  Lena Flodman - Smallpo, Three Golden Swans & Upgoing Clown
 • 43
  Leonela Lilja - I hemlighet bär du din tomhet
 • 44
  Lisa Manner - Moon
 • Nr45
  Lotta Döbling - Målarens utsikt
 • Nr46
  Lovisa Ivenholt - Efter det hänt, lugnare
 • Nr47
  Lucia Flores - Peaky peak
 • Nr48
  Lukas Göthman - Virus
 • Nr49
  Malin Arnedotter Bengtsson - Platt Groda
 • Nr50
  Mari Kretz - Glaciers I
 • Nr51
  Maria Bernholm - Speglingar som motiv
 • Nr52
  Maria Koolen Hellmin - Det är stilla nu. Den största glansen är tanken
 • Nr53
  Maria Lundberg - Traces of an Inner Voyage
 • Nr54
  Marie Holmgren - Porträtt XIII
 • Nr55
  Martin Ålund - The Bipolar Suite
 • Nr56
  Mattias Bäcklin - Bonde river upp gjord
 • Nr57
  Mikaela Steby Stenfalk - Till minne av Nike
 • Nr58
  Monica Höll - Barken Love
 • Nr59
  Nicole Newsha Khadivi - Safe Zone
 • Nr60
  Olivia Pettersson - Fleur Wedge
 • Nr61
  Olle Borg - From the Diary of Mr Chance 2020
 • Nr62
  Oscar Furbacken - Isolated Dispersal
 • Nr63
  Oskar Hult - Vandringsbild III
 • Nr64
  Peter Kinny - Instängd / Stängd ute
 • Nr65
  Petter Kreuger - Quarantine City
 • Nr66
  Rebecca Farrensteiner - Vi alla kommer straffas
 • Nr67
  Rebecka Bebben Andersson - 123-123-123-123
 • Nr68
  Richard G. Carlsson - The Studio
 • Nr69
  Sanna Albenius - Utan titel
 • Nr70
  Sofia Zwahlen - Jordstam
 • Nr71
  Stina Persson - Tack hjälp och förlåt
 • Nr72
  Sylvia Naimark - Beautiful Losers
 • Nr73
  Thierry Mortier - Detta (This)
 • Nr74
  Thomas Carlsson - TALANDE SAMBAND
 • Nr75
  Tilda Lovell - Ziegenmelker
 • Nr76
  Timo Menke - Yellow Jake
 • Nr77
  Tina Eskilsson - Water reflection
 • Nr78
  Torbjörn Johansson - utdrag 2,0 x 2,0 x 0,42 m
 • Nr79
  Åsa Andersson - Brevbåtar
 • Nr80
  Johanna Ekström - Tillvaron och frånvaron
 • Simon Skuteli - Utan titel
 • Carolina Thorell
 • Elin Bengtsson
 • John Swedenmark
 • Jonas Ellerström
 • Nils Gunnar Zander
 • Oscar Rossi
 • Sofia Stenström
 • Sonia Sagan
 • AnnalenaSandgren MariamNaraghi
  Annalena Sandgren / Mariam Naraghi
 • Clara Diesen
 • Fanny Wallertz / Sara Berg
 • Johanna Stillman
 • Johanna Tengblad
 • LinneaSwedenmark HannahAbramhamsson
  Linnea Swedenmark / Hanna Abrahamsson
 • Maria Yvell
 • Mikael Rudesjö
 • Mona Hellsing Troili
 • Pamela Jaskoviak / Hanna Alexandersson
 • PetraMölstad UlrikaRevenäsStrollo
  Petra Mölstad / Ulrika Revenäs Strollo
 • Runa Halleraker / Arvid Kraft
 • Victor Andersson / Lars Håkan Svensson

  Men en yrkesgrupp har erfarenhet av att arbeta i självvald isolering. Det är de fria konstnärerna, ofta anklagade för att leva i en luftbubbla eller ett elfenbenstorn men just genom att verka konstnärligt mer inriktade på att kommunicera med omvärlden än de flesta. Hur förändras konstnärliga praktiker i den pandemiska tillvaron? Vilka erfarenheter och strategier har text- och bildkonstnärerna att förmedla? Kan kunskap om hur en situation tolkas konstnärligt visa sig samhälleligt väsentlig på sätt som inte tidigare uppmärksammats?

  Isolering kan vi klara av. Men ett tillstånd utan kommunikation är förödande.

  Curatorgruppen Muskot (Martin Ålund, Torbjörn Johansson, Clara Diesen och Jonas Ellerström) skickade en öppen inbjudan till konstnärer och poeter att redovisa sin verksamhet just nu, att ge exempel på hur isoleringens praktiska och psykiska problem kan vändas i en utåtriktad gest. Över 500 bidrag sändes in för bedömning, av dem visas 110 på Färgfabriken. Så kan isoleringen brytas; så kan kommunikation upprättas.


  ISOLERING | KOMMUNIKATION
  Koncepttext av Jonas Ellerström

  I en tätbefolkad värld har begreppet isolering plötsligt blivit centralt. I Sverige uppmanas vi hålla social distans, i andra länder är det inte tillåtet att samlas i grupper större än två personer. Utan någon vana av att existera isolerade måste vi ställa om oss till att i görligaste mån hålla oss inom våra egna väggar och försöka få livet att fungera ändå.       

              Men en yrkesgrupp har erfarenhet av att arbeta i självvald isolering. Det är de fria konstnärerna, ofta anklagade för att leva i en luftbubbla eller ett elfenbenstorn men just genom att verka konstnärligt mer inriktade på att kommunicera med omvärlden än de flesta.

             Hur kommer konstnärliga praktiker att förändras i den pandemiska tillvaron? Vilka tidigare gjorda erfarenheter och strategier har konstnärerna att förmedla? Kan kunskapen om hur en situation tolkas konstnärligt och hur den tolkningen förmedlas till en publik visa sig vara samhälleligt väsentlig på ett sätt som inte tidigare uppmärksammats?

             Det kan röra sig om praktiska saker som hur man effektivast arbetar hemifrån, om komplicerade psykologiska problem som hur man motiverar sin verksamhet eller undviker ensamhetens frustration. Det handlar om nya upplevelser och om sekler av lagrad erfarenhet. Inte minst rör det sig om kommunikation genom konsten, om konsten som både estetiskt, socialt och politiskt relevant redskap att undersöka och tolka samtiden med.      

             Filosofen Gottfried Wilhelm von Leibniz föreställde sig människorna som monader: varelser helt slutna i sig själva, oförmögna att förmedla sin verklighetsupplevelse; klot svävande i en tom rymd. Men han modifierade denna nattsvart uppgivna syn på existensen och kom att tänka sig monader med fönster, dvs öppningar mot omvärlden och andra varelser: monader med möjlighet till kommunikation.

             Isolering kan vi klara av. Men ett tillstånd utan kommunikation är förödande.


  OPEN CALL - stängt för nya bidrag

  isolering kommunikationSkiss av Martin Ålund & Torbjörn Johansson, 2020.

  Till utställningen söker vi konstnärer genom ett Open Call. Det verk du sänder in för bedömning ska representera din konstnärliga/litterära verksamhet JUST NU under rådande extrema omständigheter.

  Läs noga instruktioner och koncepttext.

  Anvisningar för konstnärer:
  Verksamma konstnärer (även konststudenter på BA- och MA-nivå) ansöker med en tydlig och representativ bild på ett verk som de vill ha med på utställningen. Det verk du söker med kan mäta max 50 cm på höjden. Tvådimensionella verk (målningar, teckningar, printar, foton etc) ska ligga på golvet. Ytan kan vara max 200 x 200 cm bredd och längd, gärna mindre. Verken ska inte vara elektroniska (video, ljud- eller ljusverk etc) och inte kräva komplicerad installation. De ska inte ha formen av performance eller annat som kräver närvaro av konstnären. Med den inskickade bilden ska följa den ansökandes namn och uppgifter om verkets titel, mått, material och försäkringsvärde. Utställningen kommer äga rum i Färgfabrikens stora sal med befintligt och naturligt ljusinsläpp från fönstren. 

  Anvisningar för poeter:
  Poeter ansöker med en text på maximalt 1 A4. Texterna placeras av respektive poet på två vita fondväggar i Färgfabrikens stora sal. Väggarna är stora, men all text kommer inte att kunna sitta i ögonhöjd. Tänk grafiskt! Se texten också som ett visuellt objekt. Gå upp i textstorlek, utnyttja gärna färgskrivare, handillustrationer etc. Texterna ska inte placeras inom glas och ram utan sätts direkt på väggen med häftmassa eller häftstift. Författarens namn ska tydligt anges.

  Bedömning och antagning:
  Konstverk och texter antas till Isolering | Kommunikation av curatorgruppen på basis av verkens relevans för och funktion inom utställningens helhet och dynamik i relation till utställningskonceptet, se koncepttexten nedan. Antagna konstnärer och poeter får komma och lämna och placera sina verk under ordnade former som följer FHMs direktiv för Covid-19 under de två sista helgerna i maj, 23–24 maj och 30–31 maj. Närmare information kommer i utskick. Den som inte kan komma själv får skicka ett personligt ombud.

  Konstnärerna som deltar får utställningsersättning.

  Ansökan måste skickas innan den 15 maj, via email till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  Visningarna av utställningen kommer att ske under former som följer gällande direktiv från Folkhälsomyndigheten.




   

  Tid & Plats

  Stora salen, Färgfabriken

  Utställning:
  2 - 14 juni, 2020 (ingen vernissage)
  Öppettider kl. 12 - 16 varje dag
  OBS: Stängt måndag den 8 juni

  Entré 20 kr

  Färgfabriken följer FHMs direktiv för att inte bidra till smittspridning av Covid-19. Vi kommer låta max 30 personer åt gången vara i utställningslokalen vilket ska ge gott om utrymme till varje besökare. Det kan innebära att du behöver vänta en kort stund om det är många besökare samtidigt. Ring 08 645 07 07 om du har frågor. Välkommen om du är symptomfri! Mer information.

  Om du tillhör en riskgrupp för Covid-19 eller av någon annan anledning vill vara extra försiktig och därför vill besöka konsthallen utanför öppettiderna, ring oss gärna på 08-645 07 07.


  Kontakt

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Färgfabriken: Anders Bergmark
  08-645 07 07


  I media:

  Sveriges radio, P1 Kultur, 2 juni kl 13.05 (i början av inslaget)

  Svenska Dagbladet, "En manifestation för behovet att möta konst", 2 juni 2020

  Aftonbladet, "Kulturarbetare vi har saknat er", 6 juni 2020

  Omkonst, "Ögonskölj mot coronatysnaden", 10 juni 2020

  Dagens Nyheter, "Konst och poesi med hoppfulla öppningar mot omvärlden", 11 juni 2020 

  Curatorgruppen Muskot:

  MedlemmarClara Diesen, författare och konstnär
  Jonas Ellerström, författare, översättare och förläggare
  Torbjörn Johansson, konstnär och driver Kummelholmen
  Martin Ålund, konstnär och musiker

  Muskot 2020 Fotograf Malin Arnedotter Bengtsson
  Foto: Malin Arnedotter Bengtsson

  Muskot startade våren 2020 och har som syfte att i utställningens och evenemangets form främja och tydliggöra tendenser i samtidskonsten och litteraturen, och att skapa kontaktytor mellan ord och bild. Enskilda insatser kan sammanföras och hämta styrka från varandra, helheten kan utgöra mer än summan av delarna. Muskot är en krydda som används för lite; det är dags att ändra på den saken.

  Medverkande:

  KONSTNÄRER:

  Alex Valijani
  Alexandra Larsson Jacobson
  André Nordström
  Andreas Ribbung
  Anja Olofgörs
  Anna Nyberg
  Anna-Kajsa Wikström
  Arne Widman
  Carl-Oscar Karlsson
  Cecilia Hultman
  Charlotte Åberg/Florence Montmare
  Christina Olivecrona
  Christofer Wallentin
  Cissi Efraimsson
  Daniela Hedman
  Derin Gençer
  Elise Mattisson Chue
  Elle van Uden
  Elsa Blomberg
  Emille de Blanche
  Filippa Barkman
  Giulia Cairone
  Gunilla Wiel-Svensson
  Hanna Romin
  Henning Rehnström
  Henrik Ekesiöö
  Håkan Bring
  Ingrid Klintskog
  Jakob Ojanen
  Jan Marius Kiøsterud
  Jenny Carlsson Grip
  Jinhee Kang
  Johan Lindström
  Johan Willner/Peo Olsson
  John Willgren
  Jonas Vansteenkiste
  Josefin Bergman
  Kaisa Luukkonen
  Kajsa Lindberg/Annika Bergström
  Kevin Pihlblad Bogle
  Leif Palmquist
  Lena Flodman
  Leonela Lilja
  Lisa Manner
  Lotta Döbling
  Lovisa Ivenholt
  Lucia Flores
  Lukas Göthman
  Malin Arnedotter Bengtsson
  Mari Kretz
  Maria Bernholm
  Maria Koolen Hellmin
  Maria Lundberg
  Marie Holmgren
  Martin Ålund
  Mattias Bäcklin
  Mikaela Steby Stenfalk
  Monica Höll
  Nicole Newsha Khadivi
  Olivia Pettersson Fleur
  Olle Borg
  Oscar Furbacken
  Oskar Hult
  Peter Kinny
  Petter Kreuger
  Rebecca Farrensteiner
  Rebecka Bebben Andersson
  Richard G. Carlsson
  Sanna Albenius
  Sofia Zwahlen
  Stina Persson
  Sylvia Naimark
  Thierry Mortier
  Thomas Carlsson
  Tilda Lovell
  Timo Menke
  Tina Eskilsson
  Torbjörn Johansson
  Åsa Andersson

  POETER:

  Annalena Sandgren
  Arvid Kraft
  Carolina Thorell
  Clara Diesen
  Elin Bengtsson
  Fanny Wallertz
  Hannah Abrahamsson
  Hannah Alexandersson
  Johanna Ekström
  Johanna Stillman
  Johanna Tengblad
  John Swedenmark
  Jonas Ellerström
  Lars-Håkan Svensson
  Linnea Swedenmark
  Maria Yvell
  Mariam Naraghi
  Mikael Rudesjö
  Mona Hellsing Troili
  Nils Gunnar Zander
  Oscar Rossi
  Pamela Jaskoviak
  Petra Mölstad
  Runa Halleraker
  Sara Berg
  Simon Skuteli
  Sofia Stenström
  Sonia Sagan
  Ulrika Revenäs Strollo
  Viktor Andersson


  Sponsorer:

  Utställningen görs med stöd av Stockholm konst:

  Stockholm_konst_logo-vit.jpg

  enprocentsymbolen-vit.jpg