Isolering | Kommunikation

– En utställning med konst och poesi.

konstverk isolering kommunikationTorbjörn Johansson, Utdrag, foto Torbrjörn Johansson, och Martin Ålund The bipolar suite, foto Tobias Sjödin.

Isolering | Kommunikation är en utställning som genomförs av curatorgruppen Muskot i samarbete med Färgfabriken med anledning av den rådande covid-19-pandemin.

I en tätbefolkad värld har begreppet isolering blivit centralt. I Sverige uppmanas vi hålla social distans, i andra länder är det inte tillåtet att samlas i grupper större än två personer. Utan någon vana av att existera isolerade måste vi ställa om oss till att i görligaste mån hålla oss inom våra egna väggar och försöka få livet att fungera ändå.

Men en yrkesgrupp har erfarenhet av att arbeta i självvald isolering. Det är de fria konstnärerna, ofta anklagade för att leva i en luftbubbla eller ett elfenbenstorn men just genom att verka konstnärligt mer inriktade på att kommunicera med omvärlden än de flesta. Hur förändras konstnärliga praktiker i den pandemiska tillvaron? Vilka erfarenheter och strategier har text- och bildkonstnärerna att förmedla? Kan kunskap om hur en situation tolkas konstnärligt visa sig samhälleligt väsentlig på sätt som inte tidigare uppmärksammats?

Isolering kan vi klara av. Men ett tillstånd utan kommunikation är förödande.

Curatorgruppen Muskot (Martin Ålund, Torbjörn Johansson, Clara Diesen och Jonas Ellerström) skickade en öppen inbjudan till konstnärer och poeter att redovisa sin verksamhet just nu, att ge exempel på hur isoleringens praktiska och psykiska problem kan vändas i en utåtriktad gest. Över 500 bidrag sändes in för bedömning, av dem visas 110 på Färgfabriken. Så kan isoleringen brytas; så kan kommunikation upprättas.


OPEN CALL - stängt för nya bidrag

isolering kommunikationSkiss av Martin Ålund & Torbjörn Johansson, 2020.

Till utställningen söker vi konstnärer genom ett Open Call. Det verk du sänder in för bedömning ska representera din konstnärliga/litterära verksamhet JUST NU under rådande extrema omständigheter.

Läs noga instruktioner och koncepttext nedan.

Anvisningar för konstnärer:
Verksamma konstnärer (även konststudenter på BA- och MA-nivå) ansöker med en tydlig och representativ bild på ett verk som de vill ha med på utställningen. Det verk du söker med kan mäta max 50 cm på höjden. Tvådimensionella verk (målningar, teckningar, printar, foton etc) ska ligga på golvet. Ytan kan vara max 200 x 200 cm bredd och längd, gärna mindre. Verken ska inte vara elektroniska (video, ljud- eller ljusverk etc) och inte kräva komplicerad installation. De ska inte ha formen av performance eller annat som kräver närvaro av konstnären. Med den inskickade bilden ska följa den ansökandes namn och uppgifter om verkets titel, mått, material och försäkringsvärde. Utställningen kommer äga rum i Färgfabrikens stora sal med befintligt och naturligt ljusinsläpp från fönstren. 

Anvisningar för poeter:
Poeter ansöker med en text på maximalt 1 A4. Texterna placeras av respektive poet på två vita fondväggar i Färgfabrikens stora sal. Väggarna är stora, men all text kommer inte att kunna sitta i ögonhöjd. Tänk grafiskt! Se texten också som ett visuellt objekt. Gå upp i textstorlek, utnyttja gärna färgskrivare, handillustrationer etc. Texterna ska inte placeras inom glas och ram utan sätts direkt på väggen med häftmassa eller häftstift. Författarens namn ska tydligt anges.

Bedömning och antagning:
Konstverk och texter antas till Isolering | Kommunikation av curatorgruppen på basis av verkens relevans för och funktion inom utställningens helhet och dynamik i relation till utställningskonceptet, se koncepttexten nedan. Antagna konstnärer och poeter får komma och lämna och placera sina verk under ordnade former som följer FHMs direktiv för Covid-19 under de två sista helgerna i maj, 23–24 maj och 30–31 maj. Närmare information kommer i utskick. Den som inte kan komma själv får skicka ett personligt ombud.

Konstnärerna som deltar får utställningsersättning.

Ansökan måste skickas innan den 15 maj, via email till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Visningarna av utställningen kommer att ske under former som följer gällande direktiv från Folkhälsomyndigheten.


ISOLERING | KOMMUNIKATION
Koncepttext av Jonas Ellerström

I en tätbefolkad värld har begreppet isolering plötsligt blivit centralt. I Sverige uppmanas vi hålla social distans, i andra länder är det inte tillåtet att samlas i grupper större än två personer. Utan någon vana av att existera isolerade måste vi ställa om oss till att i görligaste mån hålla oss inom våra egna väggar och försöka få livet att fungera ändå.       

            Men en yrkesgrupp har erfarenhet av att arbeta i självvald isolering. Det är de fria konstnärerna, ofta anklagade för att leva i en luftbubbla eller ett elfenbenstorn men just genom att verka konstnärligt mer inriktade på att kommunicera med omvärlden än de flesta.

           Hur kommer konstnärliga praktiker att förändras i den pandemiska tillvaron? Vilka tidigare gjorda erfarenheter och strategier har konstnärerna att förmedla? Kan kunskapen om hur en situation tolkas konstnärligt och hur den tolkningen förmedlas till en publik visa sig vara samhälleligt väsentlig på ett sätt som inte tidigare uppmärksammats?

           Det kan röra sig om praktiska saker som hur man effektivast arbetar hemifrån, om komplicerade psykologiska problem som hur man motiverar sin verksamhet eller undviker ensamhetens frustration. Det handlar om nya upplevelser och om sekler av lagrad erfarenhet. Inte minst rör det sig om kommunikation genom konsten, om konsten som både estetiskt, socialt och politiskt relevant redskap att undersöka och tolka samtiden med.      

           Filosofen Gottfried Wilhelm von Leibniz föreställde sig människorna som monader: varelser helt slutna i sig själva, oförmögna att förmedla sin verklighetsupplevelse; klot svävande i en tom rymd. Men han modifierade denna nattsvart uppgivna syn på existensen och kom att tänka sig monader med fönster, dvs öppningar mot omvärlden och andra varelser: monader med möjlighet till kommunikation.

           Isolering kan vi klara av. Men ett tillstånd utan kommunikation är förödande.

 

Tid & Plats

Stora salen, Färgfabriken

Utställning:
2 - 14 juni, 2020 (ingen vernissage)
Öppettider kl. 12 - 16 varje dag
OBS: Stängt måndag den 8 juni

Entré 20 kr

Färgfabriken följer FHMs direktiv för att inte bidra till smittspridning av Covid-19. Vi kommer låta max 30 personer åt gången vara i utställningslokalen vilket ska ge gott om utrymme till varje besökare. Det kan innebära att du behöver vänta en kort stund om det är många besökare samtidigt. Ring 08 645 07 07 om du har frågor. Välkommen om du är symptomfri! Mer information.


Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Curatorgruppen Muskot:

MedlemmarClara Diesen, författare och konstnär
Jonas Ellerström, författare, översättare och förläggare
Torbjörn Johansson, konstnär och driver Kummelholmen
Martin Ålund, konstnär och musiker

Muskot 2020 Fotograf Malin Arnedotter Bengtsson
Foto: Malin Arnedotter Bengtsson

Muskot startade våren 2020 och har som syfte att i utställningens och evenemangets form främja och tydliggöra tendenser i samtidskonsten och litteraturen, och att skapa kontaktytor mellan ord och bild. Enskilda insatser kan sammanföras och hämta styrka från varandra, helheten kan utgöra mer än summan av delarna. Muskot är en krydda som används för lite; det är dags att ändra på den saken.

Medverkande:

KONSTNÄRER:

Alex Valijani
Alexandra Larsson Jacobson
André Nordström
Andreas Ribbung
Anja Olofgörs
Anna Nyberg
Anna-Kajsa Wikström
Arne Widman
Carl-Oscar Karlsson
Cecilia Hultman
Charlotte Åberg/Florence Montmare
Christina Olivecrona
Christofer Wallentin
Cissi Efraimsson
Daniela Hedman
Derin Gençer
Elise Mattisson Chue
Elle van Uden
Elsa Blomberg
Emille de Blanche
Filippa Barkman
Giulia Cairone
Gunilla Wiel-Svensson
Hanna Romin
Henning Rehnström
Henrik Ekesiöö
Håkan Bring
Ingrid Klintskog
Jakob Ojanen
Jan Marius Kiøsterud
Jenny Carlsson Grip
Jinhee Kang
Johan Lindström
Johan Willner/Peo Olsson
John Willgren
Jonas Vansteenkiste
Josefin Bergman
Kaisa Luukkonen
Kajsa Lindberg/Annika Bergström
Kevin Pihlblad Bogle
Leif Palmquist
Lena Flodman
Leonela Lilja
Lisa Manner
Lotta Döbling
Lovisa Ivenholt
Lucia Flores
Lukas Göthman
Malin Arnedotter Bengtsson
Mari Kretz
Maria Bernholm
Maria Koolen Hellmin
Maria Lundberg
Marie Holmgren
Martin Ålund
Mattias Bäcklin
Mikaela Steby Stenfalk
Monica Höll
Nicole Newsha Khadivi
Olivia Pettersson Fleur
Olle Borg
Oscar Furbacken
Oskar Hult
Peter Kinny
Petter Kreuger
Rebecca Farrensteiner
Rebecka Bebben Andersson
Richard G. Carlsson
Sanna Albenius
Sofia Zwahlen
Stina Persson
Sylvia Naimark
Thierry Mortier
Thomas Carlsson
Tilda Lovell
Timo Menke
Tina Eskilsson
Torbjörn Johansson
Åsa Andersson

POETER:

Annalena Sandgren
Arvid Kraft
Carolina Thorell
Clara Diesen
Elin Bengtsson
Fanny Wallertz
Hannah Abrahamsson
Hannah Alexandersson
Johanna Ekström
Johanna Stillman
Johanna Tengblad
John Swedenmark
Jonas Ellerström
Lars-Håkan Svensson
Linnea Swedenmark
Maria Yvell
Mariam Naraghi
Mikael Rudesjö
Mona Helsing Troili
Nils Gunnar Zander
Oscar Rossi
Pamela Jaskoviak
Petra Mölstad
Runa Halleraker
Sara Berg
Simon Skuteli
Sofia Stenström
Sonia Sagan
Ulrika Revenäs Strollo
Viktor Andersson


Sponsorer:

Utställningen görs med stöd av Stockholm konst:

Stockholm_konst_logo-vit.jpg

enprocentsymbolen-vit.jpg