Manifestation Lövholmen

– Framflyttat! Kulturplatsen Lövholmen manifesteras under fyra dagar.

Amanda Karsberg cementa webFoto och installation Amanda Karsberg

Färgfabriken välkomnar alla kulturutövare på Lövholmen att delta i en manifestation för att lyfta fram hur viktig Lövholmen är som en kulturell generator för Stockholm!

Vi vill visa på den enorma bredd av kulturella uttrycksformer som finns i området genom att öppna upp våra dörrar och låta dessa ta plats i en utställning på Färgfabriken. Ett femtiotal kulturutövare av alla slag verksamma på eller i anslutning till Lövholmen kommer att delta i Manifestation Lövholmen 20–23 augusti.

Syftet med det här initiativet är att uppmärksamma Lövholmen som kulturellt nav i Stockholm. Vi lyfter fram det före detta industriområdets historia av mer än 25 år som viktig produktionsplats för kultur – i ljuset av de stora förändringar platsen just nu genomgår och står inför. En långsiktig målsättning är att verka för att påverka planeringen och exploateringen av området så att kulturella, historiska och sociala värden inte tappas bort. Genom att fler uppmärksammas på de värden som finns, och genom att vi aktörer samlas och samarbetar stärks möjligheterna till påverkan.

Vi gör detta tillsammans som en manifestation för att lyfta fram hur viktigt Lövholmen är som kulturell plats i Stockholm.


 

Tid & Plats

20-30 augusti, 2020
Stora salen och projektrummen, Färgfabriken

Kontakt

Emilia Rosenqvist

Relaterat

Färgfabriken befinner sig mitt det den sista spillran av ett tidigare industriområde som kallas Lövholmen. I området finns också en stor grupp verksamma inom olika kreativa verksamheter.

Färgfabriken har sedan starten 1995 arbetat aktivt med platsen där vi verkar. På vår projektsida Lövholmen kan du följas vårt pågående arbete.


Deltagare i Manifestation Lövholmen:

Amanda de Frumerie, konstnär
Amanda Karsberg, arkitekt
Anna Blomberg (Studio Annalog), grafisk designer
Anna Edsälv, konstnär
Annika Forstorp, konstnär
Ari Luostarinen, fotograf
Astrid Anundi Kaneberg, konstnär
Beata Boucht, illustratör
Bim Eriksson, konstnär/serieskapare
Cecilia Enberg, konstnär
Dan Lageryd, konstnär
Dina Isæus-Berlin, konstnär
Elisabet Ericsson, illustratör
Emilia Bergmark-Jiménez, fotograf
Emilia Ilke, konstnär
Eva Olofsson, konstnär
Finn Ahlgren, konstnär/designer
Hale Gungör Oppenheimer, konstnär
Hanna Hernried Forslind, illustratör
Helena Bengtsson, konstnär
Ingela Nilsson, konstnär
Isak Sundström, konstnär/musiker
Jan Håfström, konstnär
Jan Rydén, konstnär
Jenny Fornell Hjelm (Octotext), skribent/redaktör
Jon Brunberg, konstnär/förläggare
Kalle Johansson, författare/serieskapare
Karin Bjurström (Alice Fine), designer
Karin Ekberg, filmskapare
Karoline Eriksson, journalist
Kompani Giraff, cirkus kompani
Linnea Hansander, konstnär
Lisa Björk, fotograf
Lotta Melin, konstnär/koreograf
Louise Kvarby, performancekonstnär
Lucia Pagano & Vanja Sandell Billström, filmskapare
Maja Gunn, konstnär
Maria Luostarinen, konstnär
Mia Fernau, illustratör
Minna Palmqvist, konstnär/designer
Moa Möller, representant för Plan 4
Noa Sköldin, konstnär
OEI (Cecilia Grönberg), tidskrift
Peeter Ots, konstnär
Per Svensson, konstnär
Ritva Hansson, konstnär
Robin, konstnär
Räserbyrån (Per Sacklén & Katarina Eriksson) , performancekonstnärer
Sara Ocklind, konstnär
Simon Skuteli, konstnär
Siri Lamminen Hagerfors, grafisk designer
Sofie Grevelius, konstnär
Victor Nyberg, konstnär
Vlady, konstnär
Åsa Cederqvist, konstnär