Åsa Cederqvist

– Some kind of Metabolism (.2)

AsaCederqvistBUS Installationsvy fr utstallningen En sorts Metabolism Katrineholms Konsthall 2018
Åsa Cederqvist/BUS. Installationsvy från utställningen En sorts Metabolism på Katrineholms Konsthall, 2018

Åsa Cederqvist kommer fortsatta att verka från Färgfabriken under våren 2020.

Åsa Cederqvists arbete grundar sig i ett intresse för det ständigt föränderliga, gränsdragningen objekt-subjekt, samt kring tillstånd av omformulering och omformande – både i de materiella och mentala rymderna.

Under tiden i studion på Färgfabriken kommer Studio Åsa Cederqvist att arbeta med utgångspunkt i de kretslopp av materiel och upplevelser som finns inom huset och dess kringområden. Vi kommer att laborera med förskjutningar och förändring och utveckla ett gränssnitt av transformativa processer, sönderfall och uppbyggnad. Vi vill visuellt och filosofiskt studera och pröva olika tillstånd, virtuella rum vs. fysiska rum, det orala vs. det taktila, kropp och maskin.

Hur påverkar fasta vs. flyktiga tillstånd oss? Hur kan vi förstå att vi är holobionter sen födseln? Vad betyder förändringsprocesser för ens känslo-centran? Vad behöver du för att acceptera förändringar? Hur kan vi förstå resterna av det förflutna (allas, vårt eget)? Går det att spåra konsekvenserna av en förändring i förtid? Hur kan du använda dig av ditt avfall? Hur kan transformativa processer gestaltas? Vad har fettklumpen i Londons kloaker gemensamt med gapskrattet?

Under denna period vill vi uppmuntra till dialog med andra praktiker, forskare och intresserade besökare.

Välkomna!

 

Åsa frInspelningenavMDG 2016 photpFridaWendelFrån inspelningen av Mama Dada Gaga i Stockholm 2016. Foto: Frida Wendel

Med stöd från Stockholms stad, Region Stockholm och Kulturrådet.


Vill du vara med och bidra till ett konstverk?

Skicka då in ett (eller fler) filmklipp som du har filmat, senast den 1 juni 2020

Opencall Vattenklipp

"För ett pågående projekt samlar jag in filmklipp på vatten av olika slag.
I detta arbete är jag intresserad av att ge en bild av den otroliga genomströmning och förbrukning av vatten som pågår i vårt samhälle, både i stort och i det lilla. Vatten är ju en avgörande faktor till att vi lever på jorden, utan vattnet skulle allt dö ut. Rent vatten är också en källa till konflikt, begär, makt, sensualitet och ekonomisk vinning.

Vadå? Hur då?
Det kan vara vattnet som det är självt, eller person/er i bild. Någon dricker, klunkar, det kan vara någon som diskar, som badar, som tvättar händerna under kran, viktiga är att man ser att det är vatten de brukar. Det kan vara någon som sprutar vatten, som stänker, som kastar etc.. kan vara på avstånd, närbilder. Det kan vara vattenfall, det kan vara öppet hav, sjö, bäckar, vattenspridare, sprinklersystem, brandslang etc.. Som sagt fritt fram, men tydligt att det är vatten i fokus, och gärna vatten i rörelse. Vatten har många former och vi använder oss av det på olika sätt.

Bästa hälsningar,
Åsa Cederqvist, konstnär och regissör"

ÅsaCederqvist 2018 fotoVincentSjögren

specifikationer

• Deadline 1 juni 2020
• Använd inga effekter på färg eller bild
• Max storlek på fil ca 100 Mb.
• Ladda upp den via en plattform, tex. https://sprend.com/
• till adressen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
• Ange ditt namn och kontakt, samt gärna var klippet är inspelat.

OBS! Genom att du skickar in ditt bidrag överlåter du rättigheten till Åsa Cederqvist att använda klippen i hennes kommande konstverk. Därför är det viktigt att du som skickar in filmklippen också är den som har filmat det, samt att personer som förekommer i klippet också har godkänt sin medverkan.


 

Tid & Plats

Projektrummet

13 februari - pågående
(Endast bokade besök)

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterat

Färgfabrikens Open Studio-program
Konstnärens hemsida