banner ff datum

Lyssna

– om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor.

960.422. IMG 1792. kopiaIllustration av: Peter Lang.

Konsthallen Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall inleder ett samarbete med fokus på hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar.

Omställningen till en klimatneutral framtid kräver inte bara strukturella åtgärder utan också en allt mer sammanhängande klimatförståelse där vetenskaplig fakta hänger samman med våra känslor. På så sätt kan vi människor behandla känslan av sorg för det som är förlorat, men framförallt förmår vi att kanalisera våra känslor av hopp till handling.

Vi skapar därför ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser. Detta innebär att vi testar vår förmåga att lyssna in och därmed tilltron på oss själva.

Lyssna handlar också om att skapa förutsättningar för en gemensam klimatkommunikation mellan urbana och rurala kontexter. Genom att lyssna på varandras erfarenheter i samklang med forskning strävar projektet efter en gemensam förståelse för konsekvenser av klimatförändringar oavsett var vi befinner oss. Detta görs genom att projektet fördjupar sig och bearbetar relationer och föreställningar om och kring natur, konsumtion och identitet. För vad betyder natur, konsumtion och identitet i relation till klimatförändringar?

Lyssna aktiveras via Skellefteå konsthall, Virserums konsthall och konsthallen Färgfabriken och sammanfattas genom tre sammanlänkade men platsspecifika utställningar på de tre konsthallarna. Det handlar om att aktivera en kreativ process som engagerar ungdomar, forskare och konstnärer genom ett kollektivt utforskande som tar oss till gränslandet mellan kunskap och känslor, till gränslandet mellan klimat och platser, till gränslandet mellan omvärlden och jaget. Ett jag som utforskar vad det innebär att vara i symbios med platsen, istället för att utgå från att vara dess centrum. Vi vet att klimatomställningen kräver strukturella samhällsförändringar, men den kräver också radikala omvärderingar där människan avstår från att vara platsens centrum. Vad händer när skogen finns för skogens skull? När älven finns för älvens skull? När flugorna bara är.


Deltagande konstnärer vars verk visas på Färgfabriken:

Jens Evaldsson (f. 1975) är konstnär med lång erfarenhet av samarbetsprojekt. Han har deltagit i utställningar runt om i världen med verk som ofta handlar om människans beteende och sociala interaktioner. Jens arbetssätt är varierat och brett, ofta inom vad som kallas DIY (Do It Yourself) och makerkulturen.


96.640.o kopiaJens Evaldsson. Foto Erik Sund, 2018.

Sophie Vuković (f.1988) är konstnär och filmskapare som studerat socialantropologi, dokumentärfilm och fri konst. Sophie Vuković långfilmsdebuterade 2017 med filmen Shapeshifters som fick stor uppmärksamhet.

960.640.Sophie Vukovic bild kopiaSophie Vuković. Foto: Grand Slam Film, 2018

När utställningen går vidare till Skellefteå konsthall och Virserums konsthall adderas verk av:

Sofia Sundberg föddes (1976) i Hultsfred inte långt från Virserums konsthall. Sundberg arbetar ofta mot en plats och ett socialt sammanhang där verket blir ett verktyg för kommunikation och del i ett möte dem emellan. Sundbergs konstnärliga undersökningar har lett henne att undersöka en rad ämnen inklusive minne, miljö, och klimatförändringar. Hon bygger långsiktiga relationer till platser så som Norra udden, en nationalpark (2018-) och Loggbok i Gruvstadsparken i Kiruna (2011-) En park som tecknar minnet av den yta som staden lämnar.
1 sofiaSundberg fotoHelenaWikestam
Sofia Sundberg. Foto: Helena Wikestam


Erik Mikael Gudrunsson
är född 1980 och bor i Skärsätter, Västernorrland. I sitt konstnärskap utforskar han det industriella landskap som tagit form under de senaste århundradena i norra Sverige. Han intresserar sig för hur den omfattande landskapsomvandling som skett och som fortfarande pågår i syfte att skapa industriråvara kan åskådliggöras och förstås, men även hur detta påverkar vår relation till naturen i en vidare mening som inte enbart innefattar icke-mänsklig natur utan även oss själva. Under de senaste åren har Gudrunsson medverkat i utställningar på bland annat: Moderna museet (2018), Skellefteå konsthall (2017) och Malmö konstmuseum (2016).

Resa i Norrland 2008 fotografi EM GudrunssonErik Mikael Gudrunsson. Foto: Linda Högberg


Deltagande forskare:

Isabel Löfgren (f. 1975) är en svensk-brasiliansk konstnär, lärare och forskare bosatt i Stockholm. Hon arbetar som lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola med specialisering i kritisk teori och medieproduktion. I sina konstprojekt arbetar hon främst med teman som diaspora, kollektivt minne och staden utifrån olika geografiska kontexter. 

20200311 155356Isabel Löfgren, Foto: Erik Engren, 2020.

Peter Lang (f. 1957) är arkitekt, lärare, författare och medlem i forskningsprojektet Stalker med bas i Rom. 2015 lanserade han R-lab, en öppen forskningsplattform som undersöker urban kultur, arkitektur, konst och design. Peter Lang skapar för projektet en serie illustrationer baserat på Lyssnas teman och frågeställningar samt använder befintlig forskning och estetiska metoder för att tolka kunskap om klimatförändringarna.

PHOTOS Inese Kalniņa 3Peter Lang

Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi, vid institutionen för geografi, Umeå universitet. Louise forskar om attityder och beteenden med betydelse för miljön, exempelvis privata transporter, skogsskötsel och förvaltningen av vilda fåglar. Hon är intresserad av att förstå hur miljörisker såsom klimatförändringar uppfattas, reaktioner på politiska instrument och beteendeförändringar.

LouiseEriksson
Louise Eriksson


Tid & Plats

Den samforskande processen börjar i februari 2020.
Utställning på Färgfabriken 12 september - 29 november 2020.

Under 2021 adderas två verk och utställningen går vidare till:
Skellefteå Konsthall 13 mars – 30 maj 2021,
Virserums konsthall 5 sep - 28 nov 2021


Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan konsthallen Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall. En grupp bestående av unga, konstnärer och forskare aktiveras på respektive plats. Varje konsthall kommer att visa en utställning och erbjuda publika program.

Virserumskonsthall logga

Skell konsthall 2010

Med stöd från

sv postkodstiftelsen ny