Något att minnas separatutställning med Niki Lindroth von Bahr stora salen.
&
Pedro Neda - This Shared Circle Open Studio.

Konsthallen är öppen torsdag 11-19, fre 11-16 & lör-sön 11-17.
Färgfabrikens Kafé öppet tisdag - söndag kl. 11-16.

Unpredictable Flesh

– Nya digitala hantverk, materialforskning och upplevelser i interaktiv arkitektur

UnpredictableFleshZboinska

Photo: Malgorzata Zboinska

"Flesh" anspelar på tjocklek. Som en arkitektonisk metafor utvidgar "flesh" begreppet yta till ett taktilt tredimensionellt ämne. I denna utställning utforskas skapandet av "flesh" - som en ersättning för termen “skin”, ofta överanvänd i arkitekturen - i mjuka gjutningar och böjliga formar gjorda av silikon som visuellt och taktilt engagerar besökaren att reflektera. De inbjuder till en dialog mellan betraktare och artefakt och föreslår nya kroppsliga kvalitéer i arkitektur.

Verken som visas är interaktiva hybrida artefakter, animerad grafik och taktila exempel som har utvecklats i mötet mellan det mekaniska och det mänskliga i spännvidden mellan det precisa och oprecisa. Vad som kan verka som en förutsägbar process i den digitala världen är i verkligheten resultatet av flödande konstnärligt undersökande: arkitekten och forskaren Małgorzata Zboinska och hennes interdisciplinära team har utvidgat fältet för computational design innovation i sin forskning genom ett samskapande mellan det icke exakta och oförutsägbara hantverket och datorstyrda maskiner.


Sammantaget, ger dessa undersökningar röst både till materiell och digital teknik, vidgar besökarens uppfattning av yta samt utökar designerns potentiella användning av verktyg. Verken som föds ur dessa samverkansprocesser genererar här alternativa perspektiv till vad modern digital arkitektur skulle kunna vara.

Traditionellt ser vi teknologi som något som avlägsnar oss från det invärtes men här närmar vi oss kroppen.
Teknologi används ofta som en protes för att få tillgång till något som är avlägset, osynligt, omärkbart, en förlängning av våra sinnen. Men i det här fallet finns en 1:1 relation mellan teknologin och oss själva, vi är medverkande i samma skala.

Därav, tre element har guidat gruppens konstnärliga process. Undersökning av materialets agenda, skapande av ett unikt estetiskt språk samt blandning av digital precision och manuellt hantverk. Och även om designen inte drivs av ett biologiskt ämne, abonnerar den likväl på ett organiskt utseende utvecklat i processen. Utställningen utforskar dessa försök genom fyra överlappande domäner: tillvägagångssätt, konstnärligt undersökande, förkroppsligat samband och gränssnitt mellan maskin och människa.

Sammantaget söker dessa verk förkroppsliga en bredare förståelse av arkitektoniskt flesh. De väcker frågor kring vilken typ av digitaliserade miljöer som kan uppstå i framtiden och driver på utvecklingen av den digitala arkitekturen genom att även inkludera konstnärliga och kroppsliga villkor. På så sätt bjuds vi in att till att spekulera om framtida dialogen mellan hantverk och digital design på ett sätt som också omfattar deras relation till naturen.

Kurator: Anna Maria Orrù


UnpredictableFlesh Zboinska Photo TinaAxelsson

Photo: Tina Axelsson


 

Tid & Plats

5-16 november, 2019
Vernisage 5 November kl 18:-21:00
introduktioner med konstnären 6 november

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterat

The Symbiosis project


Med stöd från:

Utställningen är kulmen av ett konstnärligt forskningsprojekt "Arkitektoniska konvertibler: på väg mot ett alternativt konstnärligt förhållningssätt till att utforma interaktiva arkitektoniska omgivningar" finansierat av Vetenskapsrådet, kopplat till Chalmers, institutionen för Aktitektur och samhällsbyggnadsteknik.