Delta och Sediment - Tre samtida uttryck från Bangladesh, i Stora salen.

Open Studio

– Utforskar kreativiteten i rörelse

 OpenStudio

Färgfabrikens Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Vi bjuder in olika spännande kreatörer att under en kort tid ta över ett projektrum.

Som konsthall intresserar vi oss ständigt för den kreativa processens väsen; vad erbjuder den oss? Hur uppstår den, hur fångar vi den, hur formar vi den och vad förkastas? Vi vill att dessa flyktiga processer ska kunna möta en publik, sin publik!

Under hösten 2017 bestämde vi oss för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra. I samarbete med konst- och designgruppen Very Very Gold skapades Färgfabrikens första Open Studio. Våra besökare fick komma i kontakt med Very, Very Golds arsenal av idéer som formades, omformades, placerades och malplacerades för att så småningom övergå till nya idéer i rörelse.

2019 års upplaga av Open Studio inleds med konstnärsduon Osynliga Teatern som testar gränslandet mellan föreställning, performance och utställning. Därefter övertas projektrummet av arkitektkontoret LABLAB som skapar en tillfälligt think-tank med frågeställningar kring den europeiska landsbygden, följt av Konsthögskolans studenter från R-Lab som arbetar med temat "Nordic Hazardlands".

Medverkande och program uppdateras löpande.

Klicka på deltagarna nedan för mer info.

 • I WAS HERE - Osynliga Teatern, 28 mars-6 april

  I WAS HERE är en performanceinstallation av Osynliga Teatern som kombinerar en intim upplevelse, för en person per tillfälle, med en live-streaming som kan upplevas online eller i ett av utställningsrummen på Färgfabriken. Verket kombinerar en relationell situation med en allomslutande miljö, där frågor om tillit och empati undersöks i relation till vårt privata utrymme.

  Read more

 • Texas University Architecture Department, 8-14 april

  Med Frances Hsu och studenter.

  Mat är ett grundläggande behov och en lyx, både en konst och en vetenskap som korsar gränser i tid och rum, en lika grundläggande förutsättning för det dagliga livet som för långsiktig mänsklig överlevnad. Matindustrin är en av de största och mest innovativa industrierna i världsekonomin och är bland de mest brådskande problem som världen står inför. Begränsad tillgång till livsmedel tillsammans med minskad biologisk mångfald och ökande beroende av färre och färre sorter och arter av grödor som främjas av företagsmonopolen gör att vi är beroende av alltmer bräckliga stora industriella monokulturer som förändrar den ekologiska balansen. Inom ramen för klimatkatastrofen måste vi ta oss an produktivitetslandskapets roll genom livsmedelsfrågor.

  Alimentarium är en studio inom Masterprogrammet i arkitektur vid Texas A & M University, där man undersöker skärningspunkterna mellan jordbruksproduktion, bearbetning, distribution och konsumtion av livsmedel i relation till arkitektur, urbanism, industri, ekonomi, teknik, kultur och politik. Kursen identifierar och analyserar kritiskt hur mat har påverkat utformningen av miljön. Detta material ligger till grund för produktionen av arkitektoniskt innehåll, program- och och projektförslag för Alimentarium - ett offentligt kunskapscenter i Bryan, Texas, dedikerat till utställning och experiment kring mat som inte bara kan motverka eller vara motståndskraftig mot befintliga kapitalistiska logiker utan också skapa vackrare, mer glädjefulla, äventyrligare och rättvisare städer.

 • LABLAB, 22 april-5 maj

  VAD ÄR ETT LANDSKAP? Genom att ställa sig denna fråga vill vi skapa förutsättningar för ett språk som aktualiserar hur vi betraktar och interagerar med vår egen förståelse av begreppet landskap. För det är ett begrepp i ständig förändring. Men paradoxalt nog tenderar den till att reduceras till en arkaisk plats bestående av råvaror eller föreställningen om ett ursprung som binder samman land och dem som ansåg sig ha skapat det: Landskapet.

  Metoden för Open Studio – där den kreativa tanken exponeras medan den fortfarande befinner sig i rörelse – erbjuder oss en nyckfull möjlighet att utveckla begreppet landskap, samt att våga omforma det utifrån intuition och den granskande blicken.

  I OCH BORTOM LANDSKAPET Bilden och landskapet är djupt sammanvävda. Genom bilden formades ett minne kring landskapet och genom reproduktionen av bilden möjliggjordes nya och större gemenskaper bortom den vardagliga kontakten människor emellan.

  Dalarna utgör utgångspunkten för denna kreativa undersökning. Dalarna är både ett landskap och det landskapet som så många inom och bortom denna plats förknippar med bilden av landskap. Vårt mål är att röra oss i gränslandet mellan bilden av Dalarna ifrån Dalarna och bilden av Dalarna bortom Dalarna. Framförallt är vi intresserade av att undersöka hur de förhåller sig till varandra. Vad för slags seismisk aktivitet kan vi härröra ur deras rörelse i relation till varandra?

  Read more

 • KTH / Malin Heyman, 6-19 maj

  Malin Heyman och James Hamilton, tillsammans med eleverna i KTHs masterprogram i Urbanism Studies, kommer att uppta Open Studio under produktionen, redigeringen, granskningen och utskriften av en bok som ska representera eleverns research från studion i Mexico City och projektet som följde: "CO-OP City: Future Collective Domestic".

  "CO-OP City: Future Collective Domestic" var en 10 veckors designstudio i masterprogrammet i Urbanism Studies på KTH. Eleverna har arbetat i grupper för att lägga fram förslag till kollektiva inhemska platser och program för att engagera det offentliga utrymmet i Mexico City. Arbetet tar som utgångspunkt Hannes Meyers 1928 manifest Bauen och den samtidiga forskning som Anna Puigjaner presenterade i sitt arbete Kitchenless City.

  Samarbetande och bidragande till studion har varit:

  + APRDELESP

  + ARCHIVO

  + DANSBANA!

  + MACOLEN

  + OKK + vänner

  + Alejandra Navarrete

  + Andrea González

  + Daniel Urey

  + David Huber

  + Fernando Ocaña

  + Hélène Frichot

  + Isabelle Löfgren

  + Karolina Keyzer

 • Kungliga Konsthögskolan R-Lab RIA, 20 maj-2 juni

 • Gülbeden Kulbay, 3-16 juni

  OPEN YOUR POETRY STUDIO Under de här två veckorna arbetar performancekonstnären Gülbeden Kulbay med bilder och samtal som skapas tillsammans med besökarna utifrån deras relation till sina kroppar.

  Gülbeden Kulbay arbetar i sin konst med kroppen som ett verktyg och mänskligheten som ett material. Ett pågående utforskande av aspekter av vad det kan innebära att vara människa leder till livs- och platsspecifika performanceverk.

  Read more


Senast uppdaterat 2019-04-04


 

Tid & Plats

Från kvällen 28/3 2018.

Välkommen till projektrummet en trappa upp!

Open Studio har samma öppettider som konsthallen om inget annat anges. 

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterat

Osynliga Teatern, "I WAS HERE"
Very Very Gold