Vad händer på Lövholmen?

– Byggplaner, medborgardialoger med mera

plan sthlm stad

Bild: Stockholms stad

Lövholmen, området runt Färgfabriken, kommer att göras om till ett bostadsområde, med bostadsrätter. Marken som ska exploateras ägs av flera privata byggaktörer. I november 2017 gavs stadsbyggnadsnämndens ok till att starta planarbetet. Tidigast i början av 2023 väntas en färdig detaljplan kunna antas. I nuvarande förslag, utifrån en preliminär strukturplan som markägarna tagit fram, kommer området exploateras med hög täthet. Planering har pågått länge, men planerna sätts troligen inte i verket förrän Cementa flyttats till energihamnen i Ropsten. Ett fåtal av de historiska industribyggnaderna planeras, enligt den nuvarande preliminära strukturplanen, att bevaras. Eventuellt kommer det så kallade Beckershuset, som i dag fungerar som ett levande ateljéhus att bli skola. 

Planområdet heter Lövholmen 12 m fl. i stadsdelen Liljeholmen, Dnr 2017-13571.

På den här sidan samlar vi information för den som vill veta mer om planerna för den kommande byggprocessen på Lövholmen.  

Utdrag från yttranden som kommit in om Lövholmen: 

 • Utdrag från Kulturförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet

  Utdrag från Kulturförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet

  Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Kulturförvaltningen ansvarar för att invånare i länet får möta konst i olika miljöer, exempelvis på sjukhus och i kollektivtrafiken.

 • Utdrag från Skönhetsrådets yttrande efter det första, tidiga samrådet

  Utdrag från Skönhetsrådets yttrande efter det första, tidiga samrådet

  Skönhetsrådet är en kommunal instans som granskar detaljplaner och bygglovsärenden, så som arbetet med Lövholmen. De har som främsta uppgift att vara rådgivare åt kommunens myndigheter i frågor gällande konstnärliga och kulturhistoriska frågor, men kan även själva väcka ärenden.

 • Utdrag från Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds yttrande efter det första, tidiga samrådet

  Utdrag från Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds yttrande efter det första, tidiga samrådet

  Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarar för många delar av den kommunala servicen i stadsdelen som Lövholmen ingår i.

 • Utdrag från BUMS (Barnens utemiljö i staden)s yttrande efter det första, tidiga samrådet

  Utdrag från BUMS (Barnens utemiljö i staden)s yttrande efter det första, tidiga samrådet

  BUMS (Barns utemiljö i staden) är ett nätverk av personer som i sin yrkesroll tidigare arbetat eller nu arbetar med barns miljö.

 • Utdrag från Länsstyrelsens yttrande efter det första, tidiga samrådet

  Utdrag från Länsstyrelsens yttrande efter det första, tidiga samrådet

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att de nationella målen ska visas i alla län. Länsstyrelsen fungerar som en länk mellan människor och kommuner i länet samt regering, riksdag och centrala myndigheter.

 • Utdrag från Miljöförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet

  Utdrag från Miljöförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet

  Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska lev ai en frisk och hälsosam miljö. De arbetar med frågor som inomhusmiljö, trafikbuller, vattenfrågor, kemikalier, mathygien och luftföroreningar.

  Sidan uppdateras.

  Här kan du läsa mer om Lövholmen samt tidigare och kommande aktiviteter.

  Ett urval av planeringsdokument

  Redovisning av tidigt samråd och ställningstagande inför plansamråd för Lövholmen 12 m fl i stadsdelen Liljeholmen, maj 2020

  Stockholms stad, Stockholm Växer: Lövholmen blir en ny stadsdel.

  Pågående planärende, Stockholms stad.
  Bygg- och plantjänsten, Stockholms stad (äldre)

  Stockholms stad, tidigt samråd Lövholmen, april-maj 2018.

  Underlag för tidigt samråd

  Stockholms stad, startpromemoria för Lövholmen 12, 2017-10-11

  Kortversion av strukturplanen, mars 2017

  Första förslag på strukturplan, mars 2017

  Ett urval av yttrandena som kom in under det tidiga samrådet 2018:

  Stockholms stads kulturförvaltning

  Skönhetsrådet

  Länsstyrelsen

  Stadsdelsnämnden Hägersten/Liljeholmen

  Färgfabriken

  Bums – Barns utemiljö i staden

  Miljöförvaltningen

  Ett urval av artiklar som publicerats om planerna:

  Planerad fabriksrivning på Lövholmen får kritik. 8 okt 2008

  Bildspecial: 7 nya skisser på framtida Lövholmen: Tidningen Hägersten/Liljeholmen. 8 dec 2016

  Vem ansvarar egentligen för förslumningen av Lövholmen?

  Nu ska ödehusens öde avgöras. Mitti 7 dec 2018

  Nu rivs första byggnaderna vid Lövholmen, Stockholm Direkt, jan 2020

  Fler industrikåkar i söderort kan räddas. Stockholm direkt, maj 2020.

  Från Färgindustri till moderna bostäder, Mitti, maj 2020

  Gamla fabriker rivs, och marken saneras. Mitti, 20 maj 2020

  Om drygt 10 år kan industriområdet bli bostäder. DN juni 2020.

  Övrigt

   Rewalk Remake Liljeholmen - en blogg av Marie Nilsson


   

  Tidplan (preliminär, uppdateras när ny info blir tillgänglig)

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja arbetet med ny detaljplan: november 2017
  • Tidigt samråd: 10 april–29 maj 2018. Stadens dialogpaviljong stod på Liljeholmstorget 26–28 april.
  • Sammanställning av svar på tidigt samråd, diverse utredningar etc.
  • Utredningar av byggaktörer och staden Aug 2018 – vt 2020
  • Ställningstagande i Stadsbyggnadsnämnden, 2a kvartalet 2020
  • Bearbetningar av strukturplan, framtagande av förslag på bygg-area, Social och Kulturellt Värdeskapande Analys, uppdatering av utredningar, framtagande av miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandlingar mm, 3e kvartalet 2020 – 3e kvartalet 2021
  • Plansamråd, sista kvartalet 2021 eller 1a kvartalet 2022
  • Ställningstagande i Stadsbyggnadsnämnden, 2a kvartalet 2022
  • Gransking, 4e kvartalet 2022
  • Godkännande i Stadsbyggnadsnämnden 1a kvartalet 2023.

  Kontakt

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Relaterat

  Färgfabrikens genomförda och kommande aktiviteter kopplade till Lövholmen finns här.

  Genom att anmäla dig nedan ingår du i vårt Lövholmen-nätverk. Du får  med ojämna mellanrum information och inspiration via nyhetsbrev, samt inbjudningar till nätverksträffar och andra aktiviteter kopplade till Lövholmens historia, nutid och framtid.

  Anmälan