Delta och Sediment - Tre samtida uttryck från Bangladesh, i Stora salen.

Vad händer på Lövholmen?

– Byggplaner, medborgardialoger med mera

plan sthlm stad

Bild: Stockholms stad,

Lövholmen, området runt Färgfabriken, kommer att göras om till ett bostadsområde, med bostadsrätter. Marken som ska exploateras ägs av flera privata byggaktörer. I november 2017 gavs stadsbyggnadsnämndens ok till att starta planarbetet. Tidigast i slutet av 2020 väntas en färdig detaljplan kunna antas. I nuvarande förslag, utifrån en preliminär strukturplan som markägarna tagit fram, kommer området exploateras med hög täthet. Planering har pågått länge, men planerna sätts troligen inte i verket förrän Cementa flyttats till energihamnen i Ropsten. Ett fåtal av de historiska industribyggnaderna planeras, enligt den nuvarande preliminära strukturplanen, att bevaras. Eventuellt kommer det så kallade Beckershuset, som i dag fungerar som ett levande ateljéhus att bli skola. 

Planområdet heter Lövholmen 12 m fl. i stadsdelen Liljeholmen, Dnr 2017-13571.

På den här sidan samlar vi information för den som vill veta mer om planerna för den kommande byggprocessen på Lövholmen.

Sidan är under utveckling.

Här kan du läsa mer om Lövholmen samt tidigare och kommande aktiviteter.

TidplanSamrad

Stockholms stad, Stockholm Växer: Lövholmen blir en ny stadsdel.

Pågående planärende, Stockholms stad.
Bygg- och plantjänsten, Stockholms stad (äldre)

Stockholms stad, tidigt samråd Lövholmen, april-maj 2018.

Underlag för tidigt samråd

Stockholms stad, startpromemoria för Lövholmen 12, 2017-10-11

Kortversion av strukturplanen

Strukturplanen mars 2017

Ett urval av yttrandena som kom in under det tidiga samrådet:

Stockholms stads kulturförvaltning

Skönhetsrådet

Länsstyrelsen

Stadsdelsnämnden Hägersten/Liljeholmen

Färgfabriken

Bums – Barns utemiljö i staden

Miljöförvaltningen

Ett urval av artiklar som publicerats om planerna:

Planerad fabriksrivning på Lövholmen får kritik. 8 okt 2008

Bildspecial: 7 nya skisser på framtida Lövholmen: Tidningen Hägersten/Liljeholmen. 8 dec 2016

Vem ansvarar egentligen för förslumningen av Lövholmen?

Nu ska ödehusens öde avgöras. Mitti 7 dec 2018

 


 

Tidplan (preliminär)

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja arbetet med ny detaljplan: november 2017
  • Tidigt samråd: 10 april–29 maj 2018. Stadens dialogpaviljong stod på Liljeholmstorget 26–28 april.
  • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2019
  • Samråd: våren-sommaren 2019
  • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2019
  • Granskning: juni 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2020

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterat

Färgfabrikens genomförda och kommande aktiviteter kopplade till Lövholmen finns här.

Färgfabriken kommer under 2019, med stöd av projektmedel från Stockholms stads kulturförvaltning, genomföra en rad aktiviteter kring Lövholmen! Vi vill bidra till förståelse för platsen och vad som händer på området, till idéutbyte och inspirerande utblickar. Alla som har intresse av platsen är välkomna. Bor eller verkar du i närområdet? Vill du veta mer om Lövholmens historia eller vad som planeras? Har du egna minnen, berättelser eller idéer för Lövholmen? Eller har du ett allmänt intresse av industrihistoria, stadsbyggnad och kulturens roll i stadsutvecklingen? Genom att anmäla dig nedan ingår du i vårt Lövholmen-nätverk. Du får information och inspiration via nyhetsbrev, samt inbjudningar till nätverksträffar och andra aktiviteter kopplade till Lövholmens historia, nutid och framtid.

Anmälan


Med stöd från

Stockholms stad, kulturförvaltningen