Children of the Children of the Revolution

– Signe Johannessen, Joanna Lombard, Lina Selander, Ylva Snöfrid, Nikolina Ställborn

Production still SigneJohannessen Bocken 2017 2018 Photo Helge Olsen
Production still, Signe Johannessen, Bocken (2017-2018) Photo: Helge Olsén


Deltagande konstnärer:
Signe Johannessen
Joanna Lombard
Lina Selander
Ylva Snöfrid
Nikolina Ställborn

Curator:
Jonatan Habib EngqvistVad har utopin för personliga konsekvenser?
Går det att skapa en tillfällig gemenskap utan att det leder till isolering?

Vårens och sommarens utställning på Färgfabriken tar avstamp i dåtiden för att tala om vår samtid. Utställningen äger rum exakt 50 år efter den nu symboliska våren 1968 men reflekterar såväl historiska händelser som den tid vi lever i nu.

Utställningen samlar konstnärer ur en generation som delar en gemensam erfarenhet. De är alla, på olika sätt, barn till idealister, uppvuxna i ”alternativa” miljöer inom vänsterrörelsen under den så kallade gröna vågen på 1970- och tidiga 1980-talet. De är barn till en generation som ville skapa ett annat sätt att leva. Dessa konstnärer lärde sig tidigt i livet att avkoda den alternativa normen, och genom konsten blev det möjligt för dem att uttrycka dess komplexitet.

En kan säga att detta är en existentiell, rentav biodynamisk utställning: en sammansättning av grekiskans bios [liv] med dynamis [kraft]. Den enkla tanken är att anlägga ett perspektiv som informerar och sätter deras konst i ett nytt sammanhang, och samtidigt belysa någonting som vi alla har gemensamt. Kanske gör detta att både det smärtsamma och det vackra från deras uppväxter träder fram i ett annat ljus.

Konstnärerna är nu väletablerade och tillhör själva en generation föräldrar som ställs inför ett dubbelt begär – de vet vad det innebär att vara på en gång utanför och del av ett samhälle, och kan förhålla sig till både konforma och alternativa normer.
Konstnärer

 • Joanna Lombard: Orbital Re-enactments, 2010, filmstill

  Joanna Lombard: Orbital Re-enactments, 2010, filmstill

 • Lina Selander:

  Lina Selander: "När solen går ner är den alldeles röd sen försvinner den", 2008

 • Lina Selander:

  Lina Selander: "När solen går ner är den alldeles röd sen försvinner den", 2008

 • Nikolina Ställborn:

  Nikolina Ställborn: "Foggy Brain", från sviten INSIDE/It Was My Brain Again

 • Nikolina Ställborn Detalj Ur 360° Fotografi Tidsloop Grålle1946, Pålle1976, Arw 2018, 2018

  Nikolina Ställborn Detalj Ur 360° Fotografi Tidsloop Grålle1946, Pålle1976, Arw 2018, 2018

 • Signe Johannessen: filmstill, Bocken/the Stag, 2017-2018

  Signe Johannessen: filmstill, Bocken/the Stag, 2017-2018

 • Signe Johannessen, ur Bloodlines 2018

  Signe Johannessen, ur Bloodlines 2018

 • Ylva Snöfrid

  Ylva Snöfrid "Xenia with Wisdom Tooth and Father Smoking, Paris 1967, in the Painter’s Studio in the Shadow World", 2016-17

 • Ylva Snöfrid, Father Paris 1967 With Wisdom Tooth And Mirrored Wisdom Tooth Mirrored, 2016-2017

  Ylva Snöfrid, Father Paris 1967 With Wisdom Tooth And Mirrored Wisdom Tooth Mirrored, 2016-2017

 • Joanna Lombard, Orbital Re-Enactments, filmstill, 2010

  Joanna Lombard, Orbital Re-Enactments, filmstill, 2010

  Signe Johannessen (1978)

  Signe Johannessen ifrågasätter i sitt konstnärskap vår uppfattning av livet, makthierarkier och moral. Utifrån egna erfarenheter försöker hon väva samman påtagliga vardagsdilemman med science fiction-liknande världar. Faktiska och fiktiva evolutionära genombrott talar om för oss vart vi är på väg. Johannessen är intresserad av hur vi skriver om naturens historia och hur vi porträtterar andra arter och undersöker vad våra relationer till dem kan säga oss om maktstrukturer. Genom att blicka in i historien, och på samma gång mot tolkningar av naturen, djur, och artificiella maskiner återkallar Johannessens verk Donna Haraways uppmaning: ”it matters what matters we use to think other matters with”, och diskuterar vad det innebär att vara människa. Johannessen är utbildad vid Kunsthögskolan i Oslo samt vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och gör skulpturer, videoverk, teckningar och installationer. Johannessens konstnärliga processer drivs ofta genom olika typer av workshops och exkursioner i samarbete med olika experter. Johannessen är en av grundarna till Art Lab Gnesta, en fristående/självorganiserad institution på landsbygden söder om Stockholm.

  Joanna Lombard (1972)

  Joanna Lombards konstnärskap präglas av en blandning mellan undersökande av det personliga och det universella som kontrasteras gentemot utopier och verklighet. Med fotografi, ljud och videoinstallationer iscensätter Lombard med teatral prägel scener. Scener och utsnitt ur sammanhang som liksom mycket annat i hennes konstnärskap bygger på personliga erfarenheter och ett undersökande av en svunnen tid. År 2016 kom publikationen Ljusbacken, som en fortsättning på hennes undersökning av kollektivet och platsen Ljusbacken, fungerar som en slags backdrop för Lombards berättande. Lombard är utbildad på bland annat Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och har genom åren haft utställningar på många olika platser runt om i världen samt medverkat vid Momentum-biennalen 2015; SeMA Biennale; Mediacity Media Art Biennale, South Korea och The Black Moon, Palais de Tokyo.

  Lina Selander (1973)

  Lina Selander har beskrivits som en poetisk filmare, politisk berättare och forskare och en nyskapande konstnär inom rörlig bild. Under sin arbetsprocess som består av ett gediget insamlande av material – av bild, ljud, text och röst – bygger Selander upp sina verk i /vad som skulle kunna beskrivas som/ ett arkeologiskt eller geologiskt arkivarbete där olika skikt av mening och historia korsar varandra, fogas samman och lagras, men där brotten och förskjutningarna mellan dem också är ständigt närvarande. Selander är intresserad av historiska brytpunkter och hennes filmer orienterar sig genom historiska såväl som förhistoriska och mytologiska källor; de rör sig både horisontellt och vertikalt i tiden, som i en ofrånkomlig, obesvarad önskan att förstå det obegripliga som framträder i det poetiska montaget.
  Selander är utbildad på bland annat Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Konsthögskolan Valand i Göteborg. Selander medverkade 2012 vid Manifesta (Genk, Belgien) och representerade Sverige på Venedigbiennalen 2015.

  Ylva Snöfrid (1974)

  Ylva Snöfrid* har sedan tidig ålder utvecklat ett säreget konstnärligt språk och en egen motivvärld som präglas av personliga mytologier och bottnar i hennes subjektiva erfarenheter. Hon använder sig av måleriets språk för att skapa egna rum, i gränsen mellan konst och verklighet, där hon utforskar psykiska, mentala och filosofiska förståelser av tid och plats. Ylva Snöfrid bygger ofta upp installationer, och utför rituallika performances, som en form av aktivism. Ylva Snöfrid växte upp i en konstnärlig och politisk miljö, och fick tidigt bekanta sig med film och konsthistorien. Tarkovskijs film Den Yttersta Domen, som handlar om den ryske ikonmålaren Ivan Rublev, och om konsten och konstnärens villkor, satte djupa spår och påverkade henne att redan som barn ta beslutet att bli konstnär. Ylva Snöfrid är erksam internationellt, baserad i Stockholm och Aten.
  * Ylva Snöfrid hade tidigare konstnärsnamnet Ylva Ogland. Hennes namn var Ylva Snöfrid och hennes efternamn Ogland. Sedan tidig barndom har Ylva levt med föreställningen att Snöfrid var en spegeltvilling, med en egen persona som levde i spegelvärlden. Under många år har konstnären Ylva Ogland fört ut Snöfrid från spegelvärlden och ut i den verkliga världen, genom ritualer, substanser, målningar och stora marionettdockor. Som en konsekvens av denna konstnärliga process har till slut Ylva och Snöfrid transmuterat till ett, konstnären och konstnärskapet är ett, Ylva Snöfrid.

  Nikolina Ställborn (1972)

  Nikolina Ställborn arbetar med att skapa stämningar och sammanhang, vilket ofta mynnar ut i installationer som innehåller skulptur och ljus. Både i de offentliga permanenta installationerna och de som hon gör temporärt för ett utställningsrum eller i andra miljöer, arbetar hon med uppmärksamhet på helheten, sammanhanget och rummet. Ställborn har gjort offentliga konstverk både på Island och i Sverige, bland annat i Hendriksdalsallén i Stockholm. Hon har även gjort mindre offentliga, svårtillgängliga, eller rentav hemliga installationer, senast på Hagströmerbiblioteket på Karolinska Institutet i Stockholm. Ställborns fördjupningar i biologi, medicinsk forskning och medicinhistoria visualiseras på olika sätt i hennes produktion, där hon lyfter fram enskilda organismer och belyser systemen som de ingår i. Ställborn är utbildad på Icelandic Collage of Art and Crafts, samt på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och har också en bakrund inom analogt fotografi.

   


   

  Tid & Plats

  14/4 – 19/8, 2018
  Färgfabrikens stora sal samt utomhus

  Över midsommar är utställningen stängd 21-24/6, torsdag - söndag

  Öppen vernissage den 14 April kl 17.30-23
  Kl 18 Invigning och öppningstal
  Kl 20.30: VÄG spelar i lilla salen
  Fri entré

  Kontakt

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


  Med stöd från

  Stockholms stad
  Kulturförvaltningen, Stockholms Läns Landsting
  Statens kulturråd


  children960x640