Skriv ut
Nyhetsbrev från Färgfabriken Läs brevet i din webbläsare
Färgfabriken logotype

Ett omvälvande 25årsjubileum

År 2020 fyllde Färgfabriken 25 år och vi hade bland annat ett stort jubileumsfirande inplanerat. Planer och projekt som så mycket annat fick ett abrupt slut då pandemin plötsligt var ett faktum. Vi var snabbt tvungna att förhålla oss till osäkra och ombytliga förutsättningar, vilket vi inte var ensamma om.

Det har varit ett omvälvande år för oss alla där sådant som vi tidigare kunnat ta för givet har ställts på ända. Vi har alla utifrån olika livssituationer och genom egna personliga erfarenheter fått ta del av sinnesstämningar så som saknad, isolering och kanske har vi även fått nya perspektiv på vad som är viktigt i livet.


Trots restriktioner och en helt annorlunda arbetssituation här på Färgfabriken lyckades vi att visa närmare 200 konstnärskap
 genom fem fantastiska, covidsäkra, utställningsprojekt. Två av dessa, Gylleboverkets Älskade älskade älskade och Lyssna, hoppas vi på att kunna öppna försiktigt igen för publik den 25 januari, 2021.

Nästkommande år har vi mycket att se fram emot, i mitten av mars öppnar utställningen för årets Beckersstipendiat, Youngjae Lih, i stora salen samt arkitekturutställningen Jävla kritiker! i projektrummen. Till hösten slår vi upp portarna till Symbiosis, en utställning som vuxit fram genom diskussioner, möten och workshops där Färgfabriken tillsammans med andra inom olika fält reflekterat över begreppet "symbioser". Projektet kan ses som en syntes av Färgfabrikens arbete under vår 25åriga historia – en pågående berättelse som blickar framåt! 

 
Till alla er som vi samarbetat med, unga som äldre, konstnärer, partners och vår kära publik, vi hoppas att ni får vara friska och att ni får ett gott nytt år med förhoppning om ett vaccin som är mer än bara en hägring i fjärran!

- Joachim Granit, konstnärlig ledare Färgfabriken

Jocke 2021!
Illustration av Joachim Granit, 2020.

ÅRET 2020 PÅ FÄRGFABRIKEN I BILDER

Fredrik Åkum - Beckers konstnärsstipendium 2020
25 januari – 15 mars

​Fredrik Åkum fyllde sin stipendiatutställning i stora salen med sina gigantiska målningar i organiska färgtoner, tillsammans med skulpturer och fanziner, verk som på olika sätt behandlade bland annat repetition och kopiering. 
 

Installationsbild Beckers konstnärsstipendium 2020 - Fredrik Åkum, Foto FärgfabrikenIsolering I Kommunikation
2 – 14 juni

En utställning som skapades som en reaktion på pandemin av curatorgruppen Muskot i samarbete med Färgfabriken. 110 poeter och konstnärer som fritt behandlade upplevelserna av isolering och att verka som konstnär här och nu.
 

Installationsbild Isolering I Kommunikation 2020, Foto Färgfabriken


Installationsbild Isolering I Kommunikation 2020, Foto Färgfabriken

Installationsbild Isolering I Kommunikation 2020, Foto FärgfabrikenManifestation Lövholmen
20 – 30 augusti

Ett axplock av alla de kreatörer, så som formgivare, konstnärer, musiker, cirkusartister, författare och liknande som har Lövholmen som sin arbetsplats, visade och presenterade valfritt verk eller exempel ur sin praktik i utställningen Manifestation Lövholmen. Detta var ett initiativ för att uppmärksamma områdets betydelse för Stockholms kulturproduktion och vikten av att värna om utrymmen för skapande i stadsrummet.
 


Installationsbild från Manifestation Lövholmen, Färgfabriken 2020


Installationsbild från Manifestation Lövholmen, Färgfabriken 2020


Installationsbild från Manifestation Lövholmen, Färgfabriken 2020 

Open Studio: Åsa Cederqvist – Some kind of Metabolism (.2)
13 februari – 12 september

Till Open Studio bjuder Färgfabriken in en eller flera spännande personer, det kan vara konstnärer, forskare, arkitekter eller annan form av undersökande verksamhet, för att under en tid bedriva sitt arbete i våra projektrum. Konstnären Åsa Cederqvist arbetade under sin tid på Färgfabriken bland annat med utgångspunkt i de kretslopp av materiel och upplevelser som finns inom huset och dess kringområden. Åsa Cederqvist är även en av de deltagande konstnärerna i Symbiosis som visas hösten 2021.

Åsa Cederqvist i arbete, Open Studio, Färgfabriken 2020.Lyssnai gränslandet mellan kunskap och känslor 
12 september 2020 – 14 februari, 2021

Lyssna är både ett pågående projektet och en utställning där en grupp med konstnärer, forskare och ungdomar tillsammans undersökt och arbetat med hur vi människor känslomässigt upplever och kommunicerar klimatförändringarna. I utställningen visas videoverk av Jens Evaldsson och Sophie Vuković samt ett pedagogiskt material i serie-format av forskaren Peter Lang.

Stillbild Untitled Abisko, av Sophie Vuković, visas i Lyssna på Färgfabriken 2020.

Under året har gruppen fortsatt att mötas och arbeta tillsammans i workshops och samtal (oftast digitalt) kring projektets frågeställningar. Bland annat den 10 oktober i workshopen Hur tystas naturen och hur kan den återfå sin röst? som genomfördes på tre platser parallellt och sammanlänkat; på Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall.
Dokumentation av workshop Hur tystas naturen och hur kan den återfå sin röst? på Färgfabriken för Lyssna, 2020.Älskade älskade älskade – Gylleboverket
19 september 2020 – 14 februari, 2021

Konstnärsgruppen Gylleboverket, bestående av Etta Säfve, Jona Elfdahl och Shelly Sharr har skapat den suggestiva rumsinstallation Älskade älskade älskade föreställande ett sandlandskap, en fiktiv värld eller en spegling av vår egen i miniatyr för Färgfabrikens stora sal. Genom ett djupekologiskt perspektiv undersöker utställningen bland annat existentiella frågor om livet, vilken värld vi skapar samt hur allting hör samman i vår komplexa tillvaro.

Älskade älskade älskade, Gylleboverket, Färgfabriken 2020 
---

Ta hand om er!

Vi följer noga utvecklingen och informationen kring spridningen av Covid-19, och anpassar vårt arbete för att kunna erbjuda trygga konsthallsbesök nästa år.
 
---

På vår hemsida kan du ta del av Färgfabrikens 25-åriga verksamhet och följa nya spännande projekt.

Färgfabriken